Top 10 similar words or synonyms for tilstedeværen

konceptualist    0.660933

funktionsrum    0.660621

dasein    0.647986

adverbium    0.645630

talesang    0.641014

samkhya    0.636820

immanent    0.635173

associativ    0.634312

surjektiv    0.633952

ubestemthed    0.627780

Top 30 analogous words or synonyms for tilstedeværen

Article Example
Heideggerske begreber "Tilstedeværen" oversættes således til tider som "dér-væren" og "til-væren" på dansk. Rud Skovgaard motiverer valget af "tilstedeværen" således:
Martin Heidegger Heidegger beskrev i "Væren og tid" mennesket som en væren der altid er til stede, en "tilstedeværen" (tysk: "Dasein"). Han beskrev denne særlige værensform ud fra, hvad han kaldte dens eksistentialer. Det er sådanne grundtræk, som tilstedeværen ikke kan miste uden at høre op med at være en tilstedeværen. Det er træk som "kastethed" (tilstedeværen er kastet ind i en forudgiven situation), "befindlighed" (hvordan tilstedeværen befinder sig) og "forståelse" (en forforståelse, som vi så det i den hermeneutiske tekstforståelse), "væren-ved" (tilstedeværen er altid ved tingene og ved sine med-tilstedeværender, andre mennesker, som den tager hånd om, drager omsorg (tysk: Fürsorge) for).
Heideggerske begreber I "Væren og tid" (§4, 31f.) definerer Heidegger tilstedeværen således:
Heideggerske begreber "Ting" er det værende, der ikke er "tilstedeværen", og som karakteriseres af "forhåndenhed".
Heideggerske begreber De ontologiske bestemmelser vedrørende tilstedeværen kalder Heidegger for "eksistentialerne". Heidegger adskiller dem fra "kategorierne", der beskriver de ontologiske forhold vedrørende brugstøj og ting.
Heideggerske begreber "Brugstøj" er det værende, der ikke er "tilstedeværen", og som karakteriseres af "vedhåndenhed". Kan også oversættes som "grej", "redskaber", "værk" (som i "menneskeværk").
Martin Heidegger I hovedværket "Væren og tid" (tysk: "Sein und Zeit") radikaliserer Heidegger Diltheys hermeneutik og udvikler en generel lære om menneskets erkendelse, eller hvad Heidegger kalder "tilstedeværen". Ifølge Heidegger kan et historisk fænomen ikke forstås uden medvirken fra fortolkerens forforståelse. En fortolkning følger således en cirkelstruktur. Det er, hvad der skal forstås ved Den hermeneutiske cirkel.
Martin Heidegger Den ontologiske natur konkretiseres ikke hverken metafysisk eller med kausal nødvendighed, netop derved har den enkelte eksistens mulighed for opsporing heraf. Valget af uegentligheden er ikke egentlig et valg. Egentligheden ligger i baggrunden, som skjult konfliktstof. Et menneske der befinder sig i uegentligheden finder aldrig indre ro og harmoni, fordi det ikke kan blive natur. Som følge af den undertrykte frihed viser angsten sit ansigt og afslører trygheden som selvbedrag. Samtidig er uegentligheden en væsentlig del af hverdagen for mennesket, en "aflastning" af tilstedeværen.
Martin Heidegger Heidegger indførte begrebet fundamentalontologi som betegnelse for den del af ontologien, som danner grundlag for al øvrig ontologi. Her opstår der en vis tvetydighed hos Heidegger, idet fundamentalontologi visse steder identificerer analysen af menneskets særlige værensmåde, tilstedeværensanalysen, mens det i andre sammenhænge skal betegne selve værensspørgsmålet, altså spørgsmålet om, hvilken mening det i det hele taget har at tale om, at noget er, har væren. Denne tvetydighed er ikke tilfældig, idet Heidegger mener, at kun hos tilstedeværen (mennesket) opstår værensspørgsmålet, og kun i tilstedeværensanalysen kan spørgsmålet besvares.