Top 10 similar words or synonyms for synspunktet

påstanden    0.708026

teorierne    0.668124

videnskaben    0.665261

fornuften    0.638039

tesen    0.632566

udsagnet    0.631773

hypotesen    0.630502

idealet    0.628828

filosofien    0.623309

antagelsen    0.615281

Top 30 analogous words or synonyms for synspunktet

Article Example
Alan Sokal Synspunktet er altså at verden eksisterer derude, den er ikke blot en konstruktion.
Sproglig polyfoni Når dette er gjort skal synspunkterne konfigureres. Herfra koncentrer vi os om de to første synspunkter ("Det var ikke Peter der vandt" og" Det var Peter der vandt"). At konfigurere vil sige at finde kilden til synspunktet. Dette kan gøres på to måder. Dels skal man finde ud af hvem i teksten hvert synspunkt referer til, og dels skal man finde ud af hvilket diskursindivid det retter sig imod. Det er dog ikke altid muligt at finde ud af hvem synspunktet tilhører.
Økonomisk politik Ønsket om økonomisk vækst er kontroversielt i nogle kredse, der frygter, at fortsat økonomisk vækst vil give for store miljøproblemer. Synspunktet er blandt andet fremført af Romklubben med bogen Grænser for vækst.
Determinisme Antitesis: Synspunktet at evolutionen er styret af et sæt regler, der fra enhver særlig begyndelsestilstand vil generere en og kun en sekvens af fremtidige tilstande. Hvorved der så ikke findes nogen fri vilje.
Taarbæk Kirke I foråret 2003 udgav præst ved Taarbæk Kirke Thorkild Grosbøll bogen "En Sten i Skoen", hvilket ikke affødte mange reaktioner, selvom han her skrev, han ikke tror på Gud. Senere blev synspunktet gentaget i et interview i "Weekendavisen".
Dyrevelfærd De fleste fortalere for dyrevelfærd mener, at dyrerets-synspunktet går for langt, og støtter ikke stop for alle former for brug af dyr. De mener, at mennesker har en moralsk ansvarlighed for ikke at mishandle (pådrage unødvendig lidelse) dyr. Fortalere for dyreret som Gary L. Francione og Tom Regan mener, at dyrevelfærds-synspunktet (forbedring dyrs forhold, men uden at udelukke brug af dyr via f.eks. veganisme) er ulogisk og etisk uacceptabelt. Nogle dyreretsgrupper som PETA støtter dyrevelfærd for at afhjælpe dyrenes lidelser, indtil alle former for brug af dyr er stoppet.
Søren Kierkegaard Igen ser det ud til, at Kierkegaard havde tænkt sig at afslutte sit forfatterskab. I 1848–49 skrev han "Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed", som først blev udgivet fire år efter hans død i 1859. Det samme gælder "Dømmer selv!", der først blev trykt i 1876. I 1851 udgav han "Til Selvprøvelse, Samtiden anbefalet", hvorefter han trak sig tilbage fra den litterære offentlighed.
Betalingsbalance Synspunktet er næppe endnu nået ud til den brede offentlighed, men da betalingsbalancen har udvist overskud i mange år, har problemstillingen i det hele taget i det seneste årti fået langt mindre opmærksomhed i den økonomiske politik, end det var tilfældet i 1970’erne og 1980’erne.
Holisme Et holistisk menneskesyn tænker på "det hele menneske" og betragter mennesket ud fra synspunktet: at et menneske kun kan fungere, hvis det tager alle menneskets behov i betragtning. Ved det "hele menneske"/"det holistiske menneske" tænkes der både på de psykiske og fysiske behov, som må være i overensstemmelse med dette menneskets behov. Det drejer sig om den psykiske såvel som den fysiske næring og omsorg, som dette menneske har behov for.
Selvnærvær Ulempen ved synspunktet er jegets eksistens kun kan etableres i det bevidste nu. M.a.o. bliver tidsperioder, hvor man ikke er ved bevdisthed, som under narkose og i dybdesøvn, et problem, da man dér ikke synes at eksisterer. Mere præcist er det således strengt forkert at udtale: "jeg sov", da intet jeg var tilstede. Der er dog forskellige vurderinger af alvorligheden ved dette og lign. problemer.