Top 10 similar words or synonyms for kindertofte

hejninge    0.858270

padesø    0.855752

rakkeby    0.841177

bovense    0.840749

hunstrup    0.838842

aversi    0.838809

væggerskilde    0.837344

blegind    0.837248

himlingøje    0.836688

stoense    0.835041

Top 30 analogous words or synonyms for kindertofte

Article Example
Kindertofte Sogn Kindertofte Sogn er et sogn i Slagelse-Skælskør Provsti (Roskilde Stift). Sognet ligger i Slagelse Kommune; indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Slagelse Herred (Sorø Amt). I Kindertofte Sogn ligger Kindertofte Kirke.
Kindertofte Sogn I Kindertofte Sogn findes flg. autoriserede stednavne:
Store Frederikslund Store Frederikslund ligger ca 1,5 km nord for landevejen Sorø-Slagelse mellem landsbyerne Kindertofte og Sorterup. Store Frederikslund er dannet ved sammenlægning af de to mindre gårde "Landbytorp" og "Davidsrød". Gårdens navn var "Landbotorp". Navnet Store Frederikslund er fra 1783. Gården ligger i Kindertofte Sogn, Slagelse Kommune. Hovedbygningen er opført i 1782-1790 ved arkitekt Andreas Kirkerup. Store Frederikslund Gods er på 532 ha.
Reinhard von Eppingen (1749-1821) Reinhard Henrik von Eppingen (12. oktober 1749 i Kindertofte – 20. august 1821 på Hotel d'Angleterre) var en dansk officer.
P.C. Kierkegaard Fra 1842 var P.C. Kierkegaard sognepræst for Pedersborg og Kindertofte ved Sorø. Embedet var han nær ved at miste, da han nægtede tvangsdåb af baptisters børn.
Ludvig Castenskiold 25. oktober 1857 ægtede Castenskiold i Kindertofte Kirke Ida Sofie Vilhelmine Grevenkop-Castenskiold (25. oktober 1833 på Store Frederikslund – 18. september 1908 i København), datter af kammerherre, major Jørgen Grevenkop-Castenskiold (1804-1874) til Store og Lille Frederikslund og Marie Annette Lüttichau (1810-1872), og det følgende år erholdt han ritmesters karakter, medens han udnævntes til denne grad i 1859. Da kong Christian IX kom på tronen, blev Castenskiold ansat som adjudant hos allerhøjstsamme, og 1866 udnævntes han til kammerherre. Samme år blev han sat à la suite i hæren med pension og udnævntes derpå til tjenstgørende kammerherre hos dronning Louise; 1879 blev han hofchef hos samme dronning. Efter dronningens død blev han 1899 tjenstgørende kammerherre hos kongen og var tillige ordensskatmester i Ordenskapitlet fra 1898 til sin død.
Lauritz Christian Ditlev Westengaard udmærkelse og var derpå i et par år lærer i fransk og religion i Københavns og Christianshavns Borgerdydskoler. I 1819 blev han adjunkt ved den genoprettede Vordingborg Latinskole, i hvis programmer han (1822 og 1827; 3. oplag 1860) gav en oversættelse af Platons apologi for Sokrates. Som adjunkt udgav han tillige en bearbejdelse af Jens Deichmanns franske grammatik (1820; 6. oplag 1835) og en fortegnelse over de uregelmæssige og defektive verber i fransk (1825), og han var medstifter og medarbejder ved en søndagsskole i byen. I 1827 blev han præst for Pedersborg og Kindertofte på Sjælland og 1830 for Sankt Hans Menighed i Odense. Der udgav han sammen med C.A.H. Kalkar i årene 1832-35 "Christelig Kirketidende"; endvidere alene "Kommunionsbetragtninger for evangeliske Kristne" (1836) og "Nytaarsgave for evangeliske Kristne" (1839), samt, i forening med Tage Müller og Kalkar, "Opbyggelsesbog for Kristne til Brug ved den private og huslige Andagt" (1844; 2. oplag 1855; oversat på islandsk af Sveinn Hallgrímsson 1852). Desuden oversatte han et par af Claus Harms' skrifter og gav forskellige bidrag til de kirkelige blade. 21. Maj 1820 ægtede han Else Marie Høyen (født 18. oktober 1800, død 16. oktober 1847), en søster til N.L. Høyen.