Top 10 similar words or synonyms for høyens

mynsters    0.667065

bergs    0.639017

holms    0.637449

hammershøis    0.636736

sneedorffs    0.632197

worsaaes    0.618081

winckelmanns    0.617253

freunds    0.616760

jerichaus    0.613856

baumgartens    0.611531

Top 30 analogous words or synonyms for høyens

Article Example
N.L. Høyen Høyens litterære arbejder, der ikke var mange og nærmest bestod af tidsskriftsartikler, samlede professor Johan Louis Ussing i 3 Bind, med hvis udgivelse (1871-76) ”Selskabet for nordisk Kunst” sluttede sin virksomhed. Ved siden deraf havde dette selskab i Høyens levende live udgivet største delen af hans fortjenstfulde værk om arkitekten Harsdorff, hvis slutning professor Jul. Lange måtte tilføje. Dog må endnu nævnes Høyens tekst til litografierne af Brüggemanns altertavle i Slesvig og til Hermann Ernst Freunds ragnarokfrise, tegnet af Olrik, og endelig hans ivrige medvirkning ved udgivelsen af "Danske Mindesmærker".
Christen Dalsgaard Han blev i 1844 inspireret af kunsthistorikeren Niels Laurits Høyens nationalromantiske idéer og opfordring til at male billeder af almuen. Høyens tanker gik imod samtidens fokus på at male motiver fra andre lande, særligt Italien, og Dalsgaard blev måske den maler, der mest konsekvent fulgte hans tanker. Han rejste ikke til udlandet, men skildrede i stedet det folkelige liv på landet i genremaleriet, der fik et klart historisk præg, idet hans motiver ofte var gamle skikke, dragter og erhverv.
Peter Julius Larsen Der er i flere af hans værker et motivfællesskab med tysk genremaleri, især Düsseldorfskolen, som N.L. Høyen var stærk modstander af. Larsen trodsede dog Høyens advarsler om den kunstneriske fare ved en udlandsrejse, da han tog til Rom.
J.Th. Lundbye Lundbye blev hurtigt klar over, at han ville skildre danske motiver og specielt landskabet. Det gjorde han i malerier og en lang række stregtegninger og realiserede dermed nogle af den indflydelsesrige kunsthistoriker N.L. Høyens tanker om at male det nationale. Næsten halvdelen af motiverne er fra naturskønne egne, der har betaget Lundbye.
J.V. Gertner Ved udstillingen på Charlottenborg i 1845 blev han genstand for en hyldest i pressen. Men hyldesten afløstes af en skarp kritik fra N.L. Høyen. Kritikkens kerne var spørgsmålet om Gertners internationale portrætstil mod Wilhelm Marstrands og Jørgen Roeds mere traditionelle. Høyens afvisning hindrede ikke Gertner i at gøre en udmærket karriere.
Johanna Fosie Hendes sønnedatter blev N.L. Høyens hustru. De fleste af J. Fosies arbejder ejedes af hendes sønnesøns søn oberst O. Westengaard, et par findes/fandtes på Gavnø.der findes stadig en del værker af Johanna i familiens eje, samt omkring 25 værker på Rosenborg Slot
N.L. Høyen Medaljen N.L. Høyen medaljen er en af Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunsters medaljer, og den uddeles til en person, der har ydet en indsats af høj kvalitet inden for forskning, fortolkning eller formidling af de skønne kunster. Den er indstiftet i 1979, 150 år efter N.L. Høyens udnævnelse til professor ved Det kongelige Akademi for de skjønne Kunster.
Herman Wilhelm Bissen Da Bissen døde 10. marts 1868, henregnedes han visselig til Danmarks mest ansete mænd. Akademiet fejrede i kongeparrets nærværelse en sørgefest, ved hvilken Høyens bevægede ord til kunstnerens minde gjorde et dybt indtryk. Ikke des mindre voksede kritikken imod ham i hans senere år, og især efter hans død, der to år efter fulgtes af Høyens, den frodigste vækst. Hans seneste monumentale arbejder, et par stående figurer af Frederik 7. (udførte til Køge, Odense, Frederiksborg) var ikke betydelige; og ved Frederik 7.’s rytterstatue, som afsløredes 1873, var der en påviselig fejl i kompositionen, som vakte mere opmærksomhed end dennes ypperlige sider. Der taltes hyppig om Bissen i en tone, som om nationens tillid til ham væsentlig havde været pustet op af hans venner og partigængere, og som om fejltagelsen nu endelig var opdaget. Sligt kan alene finde sted, hvor den kunstneriske dannelse og mening i nationen er en lille båd uden ballast, et bytte for enhver kastevind.
Jacob Helms I 1869 blev Helms kaldet til sognepræst for Janderup-Billum i Ribe Stift, og året efter udkom hans hovedværk, resultatet af mange års studier: "Ribe Domkirke". Et værdifuldt indlæg i sagen om Roskilde Domkirkes alder og stil i forbindelse med en skarp kritik af dr. theol. Wilhelm Rothes uheldige angreb paa da afdøde Niels Laurits Høyens afhandlinger om dette spørgsmaal offentliggjorde Helms i 1871 som et særligt lille skrift.
J.J.A. Worsaae På hans virksomhed ved de kirkelige mindesmærker blev de skiftende personlige forhold derimod ikke uden indflydelse, idet i 1861 de vigtigste middelalderlige mindesmærker, især domkirkerne, henlagdes under en særlig kommission, hvori Worsaae ikke havde sæde. Dette varede dog kun til Niels Laurits Høyens død 1870, idet Worsaae da indtog hans plads og dermed atter fik ledelsen. Endelig skal det, skønt det blev uden praktiske følger, anføres, at han 1879 indtrådte i den kommission, som, efter at et regeringsforslag havde lidt skibbrud, skulle fremsætte forslag om nybygninger for de offentlige samlinger. Worsaae udarbejdede til den udførlige kommissionsbetænkning detaljerede planer for et nyt museum, som han mente bedst kunne henlægges til pladsen foran Rosenborg.