Top 10 similar words or synonyms for forriges

eusebes    0.781730

helige    0.772050

jurevitj    0.765674

godsche    0.764225

pfalzgrevinde    0.763652

joachimsdatter    0.762657

lauterhofen    0.761364

oleśnica    0.760369

klosterprovsten    0.758939

pizzi    0.758817

Top 30 analogous words or synonyms for forriges

Article Example
Blome Otto von Blome (1796-1884), den forriges ældre broder, herre til Salzau, var 1820-24 ritmester i Hestgarden og arvede grevskabet 1849 efter sin farbroders død. 1852 blev han gehejmeråd og fik 1862 tilbud om at overtage Ministeriet for Holsten og Lauenborg, men afslog det. Siden 1842 byggede han ved Selentersøen det prægtige slot Blomenburg i normannisk-nygotisk stil.
Interregnum Interregnum er tiden fra en konges død, til en ny krones. Ofte undgåes disse perioder ved at proklamere "Kongen er død, kongen længe leve" og dermed udråbe den nye konge ved den forriges død. Af og til er perioden dog betydeligt længere, og den kan da få stor social og politisk betydning. Et interregnum kan med andre ord betragtes som et særtilfælde af den situation, der opstår i et magttomrum.
Leonhard Blasius Blasius, der sikkert var indvandret fra Nederlandene, arbejdede i Glückstadt i 1630'erne og ansattes 6. juli 1640 som overbygmester i afdøde Hans van Steenwinckel den yngres sted med en årlig løn på 600 daler, "og omendskønt Besoldningen løber højere end den forriges og han intet kan tegne saa vel, saa kan han dog bedre staa Værket for end som den forrige". 17. februar 1642 kaldes Blasius generalbygmester, og som Christian 4.s øverste bygmester tilfalder der ham sikkert en ikke ringe del af æren for de store byggearbejder, der gennemførtes i denne konges sidste år, først og fremmest kirkerne. Han synes således at have ledet opførelsen af Sankt Anna Rotunda og 1641 påbegyndt udvidelsen af Holmens Kirke. Året efter sluttede han kontrakt med 2 kalksnidere om stukkatur- og gipserarbejder på det smukke, endnu eksisterende loft, som skulle gøres i samme art og maner som i slotskirken i Glückstadt. I februar 1643 syner Blasius loftet og erklærer sig tilfreds. Samme år havde han arbejdet ved Reberbanen i København, medens han i Altona anlagde broen og i Glückstadt ombyggede kirken. Også i Trinitatis Kirkes fuldførelse (1643) har Blasius taget del, måske som bygmester i sidste opførelsesperiode. 1644 sendtes han til Malmø for at lede en udbedring af fæstningsværkerne, men samme år 8. december døde han.