Top 10 similar words or synonyms for besegler

damebygningen    0.795364

tamimi    0.786046

hundredarmede    0.784439

najm    0.784045

bouli    0.783932

furnes    0.782394

schønbach    0.782169

königsbrück    0.780888

croisic    0.780467

behrn    0.779650

Top 30 analogous words or synonyms for besegler

Article Example
Muus "Johannes Muus til Stenalt", der kendes fra et dokument fra 1351, hvor han besegler et vidne ved Hovlbjerg Herredsting, må antages at være født i begyndelsen af 1300-tallet og var fader til Laurens, Tage og Niels Muus.
Clayton (Tarzan) Det lykkedes dog heltene at undslippe og befri gorillaerne. Clayton konfronterer Tarzan i et endeligt opgør, hvor kampen udspiller sig i trætoppene. Da han bliver viklet ind i lianer, forsøger Clayton i blindt raseri at skære sig fri; det resluterer i, at han besegler sin egen skæbne, da den sidste lian, som han hænger fast i, sidder omkring hans hals. Han styter omgående i døden.
Middelalderens klædehistorie i Danmark Ved hjælp af skrevne kilder og arkæologiske fund af små blysegl, "klædeplomber", der vidner om oprindelsested såvel som besegler det dyre klæde, kan man påvise at det meste importerede klæde kom fra de mange klædeproducerende byer i Holland. Men klædeplomber er også fundet fra England, Nordtyskland og den daværende preussiske by Elbing. Man har fundet langt flere plomber fra 1400-tallet og senere, og det understøtter ideen om en stigning i klædeimport middelalderen igennem.
Islam I islam slutter profetrækken med Muhammed, der også omtales som ’profeternes segl’; en betegnelse for Muhammads rolle som den profet og budbringer, der bekræfter (besegler), de tidligere, profeters åbenbaringer. Muhammad er dermed det endelig symbol på islams række af profeter og budbringere, til hvem Gud, nedsendte de endelig monoteistiske åbenbaringer, der er samlet i helligskriftet Koranen. Teologisk spiller Muhammed en lige så væsentlig rolle som alle andre profeter og budbringere i islam, hvor han ideologisk har en særskilt rolle som værende den sidste profet og budbringer der bragte Guds endelig budskab, navnlig islam.
Kongens Fald Christian d. 2. er ved at miste grebet om magten i Norden. I 1523 befinder Mikkel Thøgersen sig igen i kongens følge, da kongen en skæbnensvanger nat besegler sin skæbne på Lillebælt. Kongens forhandlinger med den jyske adel er brudt sammen, og igen og igen sejler den faldne konge frem og tilbage mellem Middelfart og Snoghøj uden at kunne beslutte sig for, om han skal fortsætte forhandlingerne i Jylland eller forlade riget. Da dagen gryr befinder han sig i Middelfart, og han vælger derfor at tage tilbage til København.
Harry Potter og Fønixordenen Dumbledore forklarer profetien: Inden Harry blev født havde Professor Trelawney forudset, at der ville blive født en dreng, som havde evnen til at besejre Voldemort, og at han ville blive mærket af Vodlemort samt have kræfter som han ikke kendte til. Derudover forudså hun, at den ene måtte dræbe den anden "for ingen kan live mens den anden overlever". Voldemort havde fået nys om profetie og havde efterfølgende forsøgt at dræbe Harry, da han troede at han kunne stoppe den i at gå i opfyldelse, uden at være klar over, at han derved gav Harry evnen til at lade den gå i opfyldelse. Dumbledore fortæller Harry, at ham skal tilbage til familien Dursley en sidste sommer, da de ved at tage imod ham i deres hjem besegler den beskyttelse som Harrys mor gav ham, ved at ofre sig for ham, idet Petunia er Lilys søster. Så længe han er der, er han sikker for Vodlemort og hans tilhængere.
Fiskerlejer i Danmark Overhovedet synes anden halvdel af 1700-tallet at være en storhedstid for fiskeriet. I flere tilfælde tales i samtidige skildringer om velstand i fiskerlejerne. En oversigt over fiskerlejer hos Nicolai Jonge fra 1777 af Nordøstsjælland giver dette billede: "Torbek, beliggende tæt ved Strandkanten, har 26 Huse, hvis Beboere ere Fiskere", "Skoushoved, ned ved Strandsiden, er et Fiskerleie, har 42 Huse, hvis Beboere ere Fiskere, som daglig forsyne Kiøbenhavns Borgere med Mængde af fersk Fisk, saasom: Flyndre, Torsk, Sild, Hornfisk, Makrel, som de paa Baade bringe ind til Staden", "Snekkersteen har 4 Boel og 14 Huse, er et Fiskerleie, beliggende tæt ned ved Stranden, har lutter teglhængte Huse, hvis Beboere ere fornemme Fiskere og Seilere, som ikke alleneste have god Næring af Havet ved deres idelige overflødige Fiskerie, da Sundet ved Snekkerstenen og Espegierde giver Mængde af alle Slags skiøen Strandfisk, men de drive endog Kiøbmandskab med de mange Skippere, som for Modvinds Skyld ofte maae legge sig til Ankers paa den saa kaldede Jyde-Rheed; ja disse Beboere have ogsaa selv store Baade og maadelige Fartøier, med hvilke de seile paa Jylland og andre Provinzer. Disse mange teglhængte Huse og smukke Bygninger, hvoriblant en grundmuret Gaard, hvortil er en privilegeret Kroe, giver dette Fiskerleie Anseelse af en liden Kiøbstæd", "Skotterup, 8 Huse", "Æspegierde har 2 Gaarde, eet Boel og 6 Huse, liggende ved Strandkanten, hvor der falder got Strandfiskerie", "Hornbek, Kirkebyen, har 4 Gaarde og 48 Huse, og er ellers et Fiskerleie ved Stranden. Dette Fiskerleie seer ud som en maadelig Kiøbstæd, formedelst sine smukke teglhængte Bygninger, hvis folkerige og formuende Beboere ere stræbsomme Fiskere, som leve af overflødig Strandfiskerie, saa og af deres Søefart; thi de besegler alle Provinzer med deres Fartøier. Disse Mænds Koner ere Tvettersker og Bleegfolk, som blege Klæder for Folk. Ællekilde har eet Boel. Aalsgaard har eet Boel og 27 Huse, og er et Fiskerleie, som beboes deels af Fiskere, deels af Gevæhrfabrikens Folk. Boerne har 2 Boel og eet Huus", "Sletten har 22 Huse og er et Fiskerleie, hvor lutter Fiskere boe, som tillige seile imellem Provinzerne", "Humlebek har 24 Huse og er et Fiskerleie", "Rogeleie er 5 Fiskerhuse", "Kirkebyen Gilleleie, har 56 Gaarde, som er et stort Fiskerleie, hvis Beboere ere velhavende Folk. Dette Fiskerleie er beliggende paa Siællands yderste nordlige Kant. Kirken er A 1556 af disse Fiskere selv bekostet og opbygt; men Aar 1746 er den af ny paa Kong Kristian den Siettes Bekostning opbygt", "Villingsbekhuse er 9 Boel, 3 Huse", "Lyenæs-Færgested har 5 Huse", "Kikhavns-Fiskeleie har 20 Huse".