Top 10 similar words or synonyms for yvain

chrétien    0.806257

troyes    0.750399

chanson    0.746858

balzac    0.721675

rendez    0.721562

comte    0.720316

laclos    0.715215

chevalier    0.713167

ystorya    0.712128

mémoires    0.705093

Top 30 analogous words or synonyms for yvain

Article Example
Y Tair Rhamant Mae "Iarlles y Ffynnon" yn cyfateb i "Yvain ou le Chevalier au lion" gan Chrétien, "Peredur fab Efrawg" i "Perceval ou le Conte du Graal" a "Gereint ac Enid" i "Érec et Énide".
Fforest Paimpont Ceir llawer o gyfeiriadau at Fforest Broseliawnd yn y chwedlau Arthuraidd. Yma y lleolodd Chrétien de Troyes ei chwedl "Yvain", a dywedir i'r dewin Myrddin gael ei garcharu yma, a'i fod wedi ei gladdu yn y fforest. Yn chwedl Trystan ac Esyllt, i Fforest Broseliawnd y mae'r cariadon yn ffoi. Y fforest yw testun cerdd T. Gwynn Jones, "Broseliawnd".
Owain ab Urien Un o arweinwyr Brythoniaid yr Hen Ogledd a ddaeth yn ffigwr pwysig yn rhamantau'r Oesoedd Canol oedd Owain ab Urien neu Owain fab Urien (yn fyw yn y 6g). Roedd yn fab i Urien Rheged, brenin teyrnas Rheged. Fel Owein neu Yvain, ymledodd ei hanes chwedlonol ar draws Ewrop fel un o farchogion y brenin Arthur.
Iarlles y Ffynnon Mae'r chwedl yn cyfateb i chwedl "Yvain ou le Chevalier au lion" gan yr awdwr Ffrangeg Chrétien de Troyes o ail hanner y 12g. Erbyn hyn cred ysgolheigion fod y ddau gylch o chwedlau yn annibynnol ar ei gilydd ond bod elfennau ynddynt yn seiliedig ar waith hŷn.
Y Rhyfel Can Mlynedd Yr amlycaf o'r Cymry fu'n ymladd ar ochr Ffrainc oedd Owain Lawgoch neu Owain ap Thomas ap Rhodri (c. 1330-1378). Roedd Owain yn ŵyr i Rhodri ap Gruffudd, brawd Llywelyn Ein Llyw Olaf ac felly hawliai ei fod yn etifedd i'w deyrnas ac i fod yn Dywysog Cymru. Adnabyddid ef gan y Ffrancwyr fel "Yvain de Galles".
Chrétien de Troyes Mae'n debyg iddo gael ei ddeunydd o'r traddodiad celtaidd. Mae "Érec et Énide", "Yvain ou le Chevalier au Lion" a "Perceval ou le Conte du Graal" yn cyfateb i'r tair stori yn Y Tair Rhamant yn Gymraeg: "Geraint ac Enid", "Iarlles y Ffynnon" a "Peredur fab Efrawg". Nid oes sicrwydd a yw'r storïau Cymraeg yn addasiad o weithiau Chrétien ynteu yn weithiau annibynnol yn defnyddio yr un deunydd.
Owain Lawgoch Roedd Owain Lawgoch, enw bedydd Owain ap Thomas ap Rhodri (Ffrangeg, "Yvain de Galles" "Owain Gymro"; Saesneg, "Owain of the Red Hand") (tua 1330 – 22 Gorffennaf 1378), yn ŵyr i Rhodri ap Gruffudd, brawd Llywelyn Ein Llyw Olaf. Ef oedd etifedd olaf llinach tywysogion Aberffraw yn y llinach wrywaidd uniongyrchol, a chyhoeddodd Owain ei hun yn Dywysog Cymru. Treuliodd ran helaeth o'i oes fel milwr yn Ffrainc, yn ymladd dros frenin Ffrainc yn erbyn Lloegr yn y Rhyfel Can Mlynedd. Cynlluniodd nifer o ymgyrchoedd i Gymru i hawlio ei etifeddiaeth, ond ni lwyddodd i lanio yno. Llofruddiwyd ef gan asiant cudd y llywodraeth Seisnig tra'n gwarchae ar gastell Mortagne.
Mab Darogan Yng nghanol y 14g, syrthiodd mantell y Mab Darogan ar ysgwyddau Owain Lawgoch (1330 - 1378), un o ddisgynyddion uniongyrchol tywysogion Aberffraw ac felly yn ŵr â'r hawl i goron Gwynedd a'r teitl Tywysog Cymru. Cafodd Owain Lawgoch ei gefnogi gan frenin Ffrainc, lle'r oedd yn adnabyddus fel Yvain de Galles (Owain o Gymru), ond cafodd ei fradlofruddio gan asiant yn nhâl Coron Lloegr ym Mortagne-sur-Mer yn 1378 cyn iddo fedru dychwelyd i Gymru a chodi baner y gwrthryfel disgwyliedig. Dyma'r cyfnod pan ddechreuodd corff mawr o gerddi darogan poblogaidd gylchredeg y wlad, yn proffwydoli ail-ddyfodiad y Mab Darogan a'i alw gan amlaf yn "Owain," traddodiad a barhaodd hyd y ganrif olynol.
Y Brenin Arthur Daeth gweithiau'r llenor Ffrengig Chrétien de Troyes (tua 1135 – tua 1183) am y brenin Arthur a'i farchogion yn eithriadol o boblogaidd, er enghraifft "Lancelot ou le Chevalier de la charrette". Mae'n debyg iddo gael llawer o'i ddeunydd o'r traddodiad Celtaidd. Mae "Érec et Énide", "Yvain ou le Chevalier au Lion" a "Perceval ou le Conte du Graal" yn cyfateb i'r tair stori yn Y Tair Rhamant yn Gymraeg: "Geraint ac Enid", "Iarlles y Ffynnon" a "Peredur fab Efrawg". Nid oes sicrwydd a yw'r storïau Cymraeg yn addasiad o weithiau Chrétien ynteu yn weithiau annibynnol yn defnyddio'r un deunydd. Yn "Perceval, ou le Conte du Graal", sy'n dyddio rhwng 1180 a 1191, y ceir y sôn cyntaf am y Greal Santaidd, sy'n ddiweddarach yn dod yn elfen bwysig yn y chwedlau Arthuraidd.
Owain ab Urien Erbyn yr Oesoedd Canol yr oedd Owain, fel sawl cymeriad hanesyddol arall o'r Hen Ogledd (e.e. Taliesin fel Taliesin Ben Beirdd), wedi troi'n ffigwr chwedlonol. Mae'n arwr y rhamant "Iarlles y Ffynnon", un o'r Tair Rhamant Cymraeg, ac yn ymddangos fel "Yvain" yn y gerdd "Le Chevalier au Lion" ('Y Marchog a'r Llew') gan y Ffrancwr Chrétien de Troyes. Mae Owain ab Urien yn gymeriad amlwg yn y chwedl ddychanol "Breuddwyd Rhonabwy" yn ogystal. Yn y gweithiau hyn i gyd cysylltir Owain â chylch y brenin Arthur (yntau wedi troi'n ffigwr chwedlonol). Ceir nifer o gyfeiriadau at Owain yng ngwaith Beirdd y Tywysogion a Beirdd yr Uchelwyr yn ogystal, weithiau fel 'Marchog y Ffynnon' neu 'Marchog y Cawg'.