Top 10 similar words or synonyms for ymhob

phob    0.694798

pum    0.618601

pob    0.603796

pedair    0.598377

fesul    0.597297

tair    0.593108

ryw    0.559686

nodau    0.558121

strwythur    0.557716

pump    0.552112

Top 30 analogous words or synonyms for ymhob

Article Example
Dinasoedd mwyaf y byd Dangosir y rhifau ymhob blwch safle y ddinas yn y rhestr priodol. Mae'r tabl wedi ei ddylunio er mwyn cymharu rhestrau gwahanol ac i weld pa ddinasoedd a ddaw yn agos i'r brig ymhob un ohonynt, gan osgoi ffafrio un system dros y llall. Dangosir yr 20 uchaf ymhob un o'r ffynonellau gwahanol mewn ysgrifen bras.
Blodau Gwyllt Ffotograffau du-a-gwyn a disgrifiadau o flodau gwyllt Cymru. Pecyn o hadau ymhob cyfrol.
Haydn Tanner Aeth Tanner ar daith i Dde Affrica gyda'r Llewod Prydeinig yn 1938 a chwaraeodd ymhob un o'r tair gêm brawf.
Cadwynfyr Dyma'r cadwynfyr ar ei ffurf "fwyaf eithafol" gan fod cynghanedd groes gyflawn gyda'r un cytseiniaid ymhob cymal.
Carinthia Yn 1977, penderfynodd y llywodraeth ffederal osod arwyddion dwyieithog ymhob cymuned lle'r oedd 25% neu fwy o'r boblogaeth yn siarad Slofeneg. Ni lwyddwyd i'w gosod ymhob un o'r rhain oherwydd gwrthwynebiad. Yn 2001, gorchymynwyd gosod arwyddion dwyieithog ym mhob cymuned lle'r oedd 10% o'r boblogaeth yn siarad Slofeneg, ond gwrthododd y llywodraethwr ar y pryd, Jörg Haider, wneud hynny.
Hinsawdd Ymhob 165m uwchben lefel y môr, mae'r tymheredd yn gostwng 1 °C oherwydd mae tir uchel yn colli mwy o wres na thir isel.
Tsieineaid Han Yng Ngweriniaeth Pobl Tsieina, mae'r Tsieineaid Han yn y mwyafrif ymhob talaith a rhanbarth ymreolaethol heblaw Xinjiang (41% yn 2000) a Tibet (6% yn 2000).
Frédéric Chopin Mae'r piano yn ymddangos ymhob un o weithiau Chopin. Mae'r rhan fwyaf ar gyfer piano unigol, ond cynnwys rhai ohonynt ail biano, ffidil, soddgrwth, llais neu gerddorfa.
Dymbel Darn o offer a ddefnyddir wrth hyfforddi gyda phwysau yw dymbel. Gellir ei ddefnyddio'n unigol neu mewn parau (un ymhob llaw).
Byd o Gân Casgliad o bum cân ar hugain o Gymru ac o wledydd eraill ymhob rhan o'r byd, wedi eu trefnu ar gyfer ieuenctid o bob oed.