Top 10 similar words or synonyms for wlâu

ymbilical    0.779393

piston    0.768128

ebrwydd    0.767674

cynffonwyrdd    0.765065

dryleu    0.761359

sgrechian    0.757954

amdanaf    0.757832

anghysur    0.757479

cytoplasm    0.754110

chyhyrau    0.753940

Top 30 analogous words or synonyms for wlâu

Article Example
Symudyn Math o gelfyddyd symudol ar ffurf darnau o fetel, plastig, neu ddefnydd arall sy'n symud yn rhydd yn yr awyr yw symudyn. Ceir hefyd symudion sy'n deganau, a gaiff eu hongian uwchben cotiau neu wlâu babanod a phlant.
Piso Mae'r "po pi-pi" yn declyn a ddefnyddir fel arfer i gasglu piso dros nos a'i wagio'n y bore. Y lle arferol i'w gadw yw o dan y gwely - cyn i wlâu (neu welyau) "difan" gyrraedd!
Y Fferyllfa, Trefynwy Fe'i disgrifiwyd gan fel ""one substantial eighteenth century house"". er ei fod wedi'i amgylchynnu gan sawl "facade" modern eu golwg. Sefydlwyd fferyllfa yma yn 1857, a drodd yn ddiweddarach yn ysbyty yn ogystal â'r gwaith o ddosbarthu meddyginiaeth. Roedd naw o wlâu yma ar gyfer y cleifion yn 1868, ond caewyd y drysau yn 1903.
Ned Kelly Cafodd y gang wybod bod, Aaron Sherritt, ffrind gorau Joe Byrne, wedi bod yn gweithio fel ysbïwr heddlu. Ar 26 Mehefin 1880 aeth Dan Kelly a Joe Byrne i dŷ Sherritt yn Nyffryn Woolshed ger Beechworth a'i ladd. Roedd pedwar plismon yn y tŷ i fod i warchod Sherritt ond pan ddaeth y troseddwyr i'w lladd cuddiodd yr heddweision o dan wlâu, ac yn lle rhoi gwybod i'w penaethiaid am y llofruddiaeth ar unwaith arhosant tan y diwrnod canlynol cyn gwneud hynny.
Parc Cinmel Codwyd y gwersyll cyntaf yma yn 1914 i hyfforddi'r milwyr Cymreig (milwyr Kitchener). Ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf cadwyd 17,000 o filwyr o Ganada yn gwersyll (Kinmel Camp) - ar eu ffordd o Ffrainc i ddal cwch adref o Lerpwl. Cafwyd gwrthryfel ganddynt yn erbyn eu meistri a saethwyd 12 ohonynt. Claddwyd y milwyr ym mynwent Yr Eglwys Farmor, Bodelwyddan. Doedd dim digon o wlâu, roedd y lle'n fudur a disgrifiwyd y bwyd 'yn debyg iawn i gibau moch'.
Gŵyl Mabsant Yn ei lyfr "Celtic Folklore: Welsh and Manx" dywed yr Athro Syr John Rhys i un Mr William Jones o Langollen sôn am Ŵyl Fabsant Beddgelert fel hyn: "Digwyddodd y gwyliau hyn yn union fel yr un rwy wedi ei weld yn 1869 yn Heidelberg pan roedd y trigolion lleol yn dathlu "kermess" neu "kirchmesse" sef un o'u seintiau. Gŵyl o ddawnsio ac yfed cwrw ydoedd. Yn aml, oherwydd od y gwyliau hyn mor boblogaidd roedd yn rhaid wrth ychwaneg o wlâu a gelwid y gwelyau hyn yn "gwely g'l'absant"."