Top 10 similar words or synonyms for uniaethu

NotFoundError    0.789

Top 30 analogous words or synonyms for uniaethu

Article Example
Gwallog Os cywir yr uniaethu â theyrnas Elmet, olynwyd Gwallog gan ei fab Ceredig.
Fflamddwyn Mae rhai hynafiaethwyr wedi cynnig uniaethu Fflamddwyn ag Ida, brenin Bernicia (Lewis Morris) neu ei fab Theodric (William Forbes Skene).
Coel Hen Mae Syr John Morris-Jones yn cynnig uniaethu teyrnas Coel ag ardaloedd Aeron a Kyle yn ne'r Alban.
Euroswydd Ceisiodd Alfred Nutt uniaethu Euroswydd â'r cadfridog Rhufeinig Ostorius Scapula, gwrthwynebydd Caratacus (Caradog), ond mae cryn ansicrwydd am hynny.
Ostorius Scapula Mae rhai ysgolheigion yn y gorffennol wedi ceisio uniaethu Ostorius ag Euroswydd, tad Nisien ac Efnysien yn chwedl Branwen ferch Llŷr.
Eseciel Yn y "Coran" ceir sôn am broffwyd neu ŵr rhinweddol o'r enw Dhul-Kifl (Arabeg: ذو الكفل ). Mae rhai dilynwyr Islam yn ei uniaethu ag Eseciel.
Matthew de Englefield Esgob Bangor ganol y 14g oedd Matthew de Englefield (tua 1290 - 1357). Mae'n bosibl fod 'Mathew de Englefield' i'w uniaethu â Madog ab Iorwerth ap Rhirid o Degeingl.
Y Brenin Arthur Mae rhai ymchwilwyr poblogaidd diweddar yn ceisio uniaethu Athrwys ap Meurig, brenin cynnar neu dywysog o deyrnas Gwent yn hanner cyntaf y 7g ag Arthur. Awgrymwyd y cysylltiad gan yr hynafiaethwr lleol David Williams mor gynnar â 1796, yn ei gyfrol "The History of Monmouthshire", ar sail y ffurf (anghywir) Arthwys ar enw Athrwys a chysylltiadau Gwent â'r Brenin Arthur chwedlonol. Ond ceir sawl dadl hanesyddol ac ieithyddol dros wrthod uniaethu Athrwys/Arthwys ag Arthur.
Trawsrywedd Gall unigolyn trawsryweddol gael nodweddion sy'n gysylltiedig yn arferol â rhywedd penodol, uniaethu mewn man arall ar y continwwm rhyweddol traddodiadol, neu fodoli y tu fas iddo fel "arall," "anrhyweddol", "rhyngryweddol", neu "drydedd rywedd". Gall bobl drawsryweddol hefyd uniaethu fel deuryweddol, neu ar hyd nifer o fannau ar naill ai'r continwwm trawsryweddol traddodiadol, neu'r continwa mwy manwl ac amgylchynol sydd wedi eu datblygu fel ymateb i astudiaethau llawer fanylach mewn blynyddoedd diweddar.
Athrwys ap Meurig Ar seiliau digon arwynebol mae rhai ymchwilwyr poblogaidd diweddar yn ceisio uniaethu Athrwys/Arthwys ag Arthur. Awgrymwyd y cysylltiad gan yr hynafiaethwr lleol David Williams mor gynnar â 1796, yn ei gyfrol "The History of Monmouthshire", ar sail y ffurf (anghywir) "Arthwys" ar enw Athrwys a chysylltiadau Gwent â'r Brenin Arthur chwedlonol. Ond ceir sawl dadl hanesyddol ac ieithyddol dros wrthod uniaethu Athrwys/Arthwys ag Arthur.