Top 10 similar words or synonyms for uchelwrol

bonheddig    0.747097

cornelii    0.704089

hanai    0.670787

noddai    0.645939

perthynai    0.636198

fychaniaid    0.633497

herbertiaid    0.624732

dras    0.612736

aristocrataidd    0.609296

noddwyr    0.608119

Top 30 analogous words or synonyms for uchelwrol

Article Example
Ammianus Marcellinus Roedd Ammianus o dras Roeg uchelwrol. Ar ôl gorffen ei addysg dechreuodd ar yrfa filwrol ac ymladdodd dan yr ymerodr Julian yn erbyn yr Alemanniaid a'r Persiaid.
William Bulkeley Tirfeddiannwr a dyddiadurwr o'r Brynddu, Llanfechell, Ynys Môn oedd William Bulkeley (4 Tachwedd 1691 - Hydref 1760). Roedd yn aelod o deulu uchelwrol a dylanwadol y Bwcleiaid.
The Conservative Party 1880-1924 Astudiaeth o gyfnod newidiol yn natblygiad y Blaid Geidwadol pan ehangwyd ei sail uchelwrol a'i sefydlu'n rym blaenllaw yng ngwleidyddiaeth gwledydd Prydain.
Claus Schenk Graf von Stauffenberg Ganed von Stauffenberg i deulu uchelwrol a Chatholig yn Jettingen, rhwng Ulm ac Augsburg. Ymunodd a'r fyddin yn 1926, a thua'r un adeg daeth dan ddylanwad y bardd Stefan George.
Arthur Wellesley, Dug 1af Wellington Roedd Arthur Wellesley, Dug 1af Wellington (1 Mai 1769 – 14 Medi 1852) yn gadfridog a Phrif Weinidog y Deyrnas Unedig a aned yn Iwerddon i deulu uchelwrol o dras Seisnig, ond a oedd wedi ymsefydlu yn Iwerddon ers blynyddoedd lawer.
Huw Pennant (Gwynedd) Cedwir sawl cerdd ganddo yn y llawysgrifau, yn awdlau, cywyddau ac englynion. Ymddengys ei fod yn cyfyngu ei deithiau clera i'r hen Sir Gaernarfon: roedd ei noddwyr yn cynnwys teuluoedd uchelwrol yn Arfon, Llŷn ac Eifionydd.
Teulu Salusbury Syr John Salusbury (marw 1289) mae'n debyg oedd y cyntaf; ef a sefydlodd Brodordy Dinbych, priordy Carmelaidd yn nhref Dinbych. Sefydlodd nifer o'i ddisgynyddion deuluoedd dylanwadol, uchelwrol a Chymreig iawn megis Lleweni (Dinbych) a'r Rug (Corwen).
Richard Llwyd Daeth yn awdurdod ar herodraeth ac achau yng Nghymru diolch i'w ymchwil diflino ac enillodd barch yng nghylchoedd uchelwrol gogledd Cymru. Diolch i'w ddylanwad cafodd Dic Aberdaron a beirdd fel Dafydd Ddu Eryri gymorth ariannol o'r Gronfa Lenyddol Frenhinol.
Beirdd yr Uchelwyr a'r Gymdeithas yng Nghymru c.1536-1640 Astudiaeth o natur y gymdeithas Gymreig, yn economaidd a chymdeithasol o 1536-1640, ynghyd a dadansoddiad o ymateb Beirdd yr Uchelwyr i'r newidiadau a dreiddiodd i'r byd uchelwrol yr oeddent yn rhan ohono.
Daniel Defoe Ganed ef fel Daniel Foe yn Llundain; ychwanegodd y "De" yn ddiweddarach i swnio'n fwy uchelwrol. Presbyteriaid oedd ei rieni, ac mae'n debyg iddo gael ei addysgu yng ngholeg Anghydffurfiol Stoke Newington.