Top 10 similar words or synonyms for tiger

wharf    0.746090

harbour    0.706575

coast    0.699215

salt    0.698736

green    0.691097

crescent    0.689275

square    0.689081

milford    0.688064

tower    0.685675

shore    0.680943

Top 30 analogous words or synonyms for tiger

Article Example
Tipu's Tiger Mae wedi bod yn arteffact poblogaidd iawn gyda'r cyhoedd yn gyffredinol yn Llundain ers iddo gael ei arddangos gyntaf ym 1808, ac ers 1880 mae wedi bod yng nghasgliad Amgueddfa Victoria ac Albert yn Llundain.
Tiger Bay Mae pobl o Tiger Bay yn cynnwys y gantores Shirley Bassey a'r pêl-droediwr rhyngwladol Ryan Giggs.
Tiger Please Grŵp alternative rock o Gymru yw Tiger Please. Sefydlwyd y band yng Nghaerdydd yn 2008 . Mae Tiger Please wedi cyhoeddi cerddoriaeth ar label recordio Walnut Tree Records .
Tiger Woods Rhwng Rhagfyr 2009 ac Ebrill 2010, fodd bynnag, ni chwaraeodd golff, a chanolbwyntiodd ar ei fywyd priodasol gydag Elin Nordegren. Roedd hyn yn dilyn cyfnod o fercheta gydag eraill, a chawsant ysgariad. Cyhoeddwyd sawl stori amdano, gyda nifer o ferched yn hawlio iddynt gael affer gydag ef. Cafodd y cyfnod hwn effaith negyddol iawn ar ei gêm, gan ddisgyn i Rif 58 yn Nhachwedd 2011. Wedi 107 wythnos o fethu a chipio unrhyw wobr, enillodd y "Chevron World Challenge". Enillodd yr "Arnold Palmer Invitational" ar 25 Mawrth 2013 a chododd yn ei ôl i Rif 1, drwy'r byd. Daliodd ei afael ar hwnnw hyd at Mai 2014.
Tiger Woods Derbyniodd lawdriniaeth ar ei gefn ddwywaith yn Ebrill 2014 a Medi 2015. Erbyn Mawrth 2015 roedd yn Rhif 104. In May 2016, Woods dropped out of the world top 500 for the first time in his professional career.
Tiger Bay Chwaraeodd datblygiad Dociau Caerdydd ran bwysig yn hanes datblygu dinas Caerdydd ei hun a dyfodd o fod yn dref arfordirol fechan i fod yn ddinas fwyaf Cymru a'i phrifddinas. Trwy'r dociau hyn yr allforwyd rhan helaeth glo Cymoedd y De i weddill y byd, ac ar un adeg porthladd Caerdydd oedd un o'r prysuraf yn y byd gyda 10,700,000 tunnell o lo yn cael ei allforio ohono erbyn 1913.
Tiger Bay Tyfodd cymuned unigryw o gwmpas ardal y dociau; daeth gweithwyr y dociau a morwyr o bob rhan o'r byd i ymsefydlu yno a daaethpwyd i'w adnabod fel 'Tiger Bay' oherwydd y llifoedd cryf yn y dŵr rhwng y dociau ac Afon Hafren.
Tiger Bay Y tu allan i'r gymuned, roedd gan Tiger Bay enw am fod yn ardal galed a pheryglus. Un rheswm am hynny oedd y ffaith fod morwyr o bob rhan o'r byd yn aros yno dros dro wrth i'w llongau gael eu llwytho neu eu dadlwytho yn y dociau. O ganlyniad daeth Tiger Bay yn ardal golau coch adnabyddus ac roedd lefel trais a throsedd yn uchel hefyd a'r drwgweithredwyr yn dianc ar eu llongau o afael y gyfraith. Ond i'r bobl leol oedd yn byw yno ac yn ei adnabod roedd Tiger Bay yn le cyfeillgar gyda chymuned glos.
Tiger Bay Yn y 19eg ganrif, yng ngweddill Cymru a'r tu hwnt, roedd gan Tiger Bay dipyn o enw fel lle garw. Daeth yr enw "Tiger Bay" yn rhan o fratiaith y morwyr ar draws y byd am unrhyw ardal gyffelyb.
Tiger Bay Canodd Meic Stevens am y 'Bay' a dociau Caerdydd. Saethwyd y rhan fwyaf o'r ffim "Tiger Bay" (1959) yn yr ardal; mae'n serennu John Mills, ei ferch Hayley Mills yn ei rôl actio gyntaf, a Horst Buchholz.