Top 10 similar words or synonyms for tathan

dunwyd    0.904367

ffagan    0.866936

siorys    0.854973

ffrêd    0.844357

ffraid    0.808514

silian    0.808141

dolby    0.747078

marloes    0.649374

llanddunwyd    0.603524

vgs    0.599972

Top 30 analogous words or synonyms for tathan

Article Example
Sain Tathan Enwir y pentref ar ôl y santes Tathan, oedd yn ôl Iolo Morgannwg yn ferch i frenin Gwent. Cysegrwyd eglwys y pentref iddi.
Sain Tathan Pentref a chymuned ym Mro Morgannwg yw Sain Tathan (Saesneg: "St Athan"). Saif ar Afon Ddawan, heb fod ymhell o'r arfordir ac i'r dwyrain o Lanilltud Fawr. Yn Chwefror 2016 cyhoeddodd Aston Martin eu bwriad i greu ffatri cynhyrchu ceir a fyddai'n cyflogi oddeutu mil o swyddi.
Sain Tathan Gerllaw'r pentref mae canolfan filwrol "MOD St Athan", gynt "RAF St Athan". Bwriedir adeiladu academi filwrol yma, gan ddechrau yn 2009.
Sain Tathan Yng nghyfrifiad 2011 roedd y sefyllfa fel a ganlyn:
Trebefered Gorwedd y pentref ar gyrrion Llanilltud Fawr tua milltir o'r arfordir, ar y ffordd i Sain Tathan.
Y Gwarchodlu Cymreig Lleolir ei phencadlys ym Marics Wellington yn Llundain. Symudodd y Bataliwn Cyntaf o Aldershot i RAF Sain Tathan yn 2003.
Aberddawan Tua 2 filltir i'r dwyrain ceir Maes Awyr Caerdydd, yn Y Rhws, ac i'r gogledd ceir maes awyr RAF Sain Tathan.
John Williams (emynydd) Yn frodor o blwyf Llandyfaelog, Sir Gaerfyrddin, symudodd i fyw yn Sain Tathan, Bro Morgannwg. Bu'n weithgar yn sefydlu capel Bethesda'r Fro. Mae ei emynau yn cynnwys 'Pa feddwl, pa 'madrodd, pa ddawn' a 'Pwy welaf o Edom yn dod'.
Silstwn Gorwedd y pentref ar lan Môr Hafren tua 15 milltir i lawr yr arfordir o ddinas Caerdydd, rhwng Y Barri a Llanilltud Fawr. I'r gogledd mae pentref Sain Tathan. Llifa Afon Ddawan heibio i'r pentref.
Bro Morgannwg (etholaeth seneddol) Mae Bro Morgannwg yn etholaeth yn ne Cymru sy'n cynnwys y rhan fwyaf o'r ardaloedd ym mwrdeistref sirol Bro Morgannwg. Mae Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd yn yr etholaeth, ynghŷd â chanolfan atgyweirio awyrennau yn Sain Tathan.