Top 10 similar words or synonyms for synhwyryddion

biopsi    0.680412

fectoraidd    0.649072

ormodol    0.647779

thrydan    0.643416

cyllidebol    0.638515

methodolegol    0.635127

wefr    0.634237

glwcos    0.634236

effeithiolrwydd    0.631883

weithdrefn    0.629236

Top 30 analogous words or synonyms for synhwyryddion

Article Example
Gitâr Mae'r gitâr drydan fel arfer wedi ei greu o bren neu blastig. Yn lle twll yn y canol, mae gan gitâr drydan "pickups" sef synhwyrydd electronig tebyg i feicroffôn i godi'r sŵn. Mae'r synhwyryddion hyn yn casglu'r cryndodau yn y maes magnetig a'u chwyddo. Rhai o nodweddau ychwanegol gitâr drydan yw "distortion" ac "overdrive".
Chwiliedydd gofod Cerbyd gofod sy'n gadael cylchdro'r Ddaear yw chwiliedydd gofod gan archwilio'r gofod. Mae sawl gwahanol fath o daith yn bosibl: archwilio lleuadau, asteroidau, comedau, planedau ein Haul, neu blanedau eraill a gofod rhyngalaethol. Yn wahanol i'r llong-ofod arferol nid oes pobl ar ei bwrdd ond bydd yn cynnwys synhwyryddion a weithiau elfennau robotaidd ar gyfer archwilio planedau a cyrff eraill yn y gofod. Un o'r chwiliedyddon mwyaf nodedig yw Juno.
Ffibr optig Cânt eu defnyddio'n helaeth oddi fewn i'r maes 'cyfathrebu', gan fod y ffibl hwn yn caniatáu i ddata deithio heb ymyrraedd ac ar fand mwy llydan na cheblau weiren ac am bellter hirach. Oherwydd nad metel yw eu gwneuthuriaeth, ni cheir ymyriant electromagnetig. Fe'u defnyddir hefyd i oleuo, a gellir eu casglu'n fwndeli twt i gario delweddau, sy'n eu gwneud yn hynod o ddefnyddio mewn lle bychan, cyfyng. Gellir eu defnyddio hefyd fel synhwyryddion ac i gario laser.
System-gefnogi Bedair Coes Cychwynwyd y gwaith o ailwampio BigDog ar 3 Rhagfyr 2009. Erbyn yr ymarfer a gynhaliwyd yn 2012 roedd yn ddeg gwaith distawach na'i ragflaenwyr. Gallai gerdded ar gyflymder o 1 i 3 mya, a throtian dros greigiau garw, gallai loncian ar gyflymder o 5 mph ar dirwedd gymharol lefel. Ceir dros 50 o 'synhwyryddion' gewahanol, y rhan fwyaf wedi'u lleoli ar ei goesau ac yn ei ben.
Amrodor Yn 2015 daeth deddfau i rym mewn sawl gwlad i reoli amrodyr, ac erbyn Ebrill 2016 roedd un wlad, Monaco wedi'u gwahodd yn llwyr, ac wedi gosod cyfarpar yn ei le i adnabod ac atal amrodyr. Gosododd gwmni o Gaergrawnt, Aveilant, synhwyryddion radar-holgraffig, sy'n ddigon sensitif i synhwyro aderyn. Mewn llai nag eiliad, mae'r cyfarpar yn jamio'r cysylltiad rhwng yr amrodyr a'r rheolwr, gan ei wneud yn dda i ddim. Y bwriad yw diogelu awyrennau sy'n codi a glanio yn ogystal â diogelu preifatrwydd ei dinasyddion, gwlad lle ceir llawer o baperatsi.
Philae (chwiliedydd) Cerbyd glanio'r Asiantaeth Ofod Ewropeaidd yw Philae Gellir ei ddiffinio fel cerbyd robotaidd gan fod ganddo elfen o reoli ei hunan, wedi iddo lanio. Fe'i cludwyd ar ei daith gan y cerbyd gofod "Rosetta" nes y glaniodd ar gomed 67P/Churyumov–Gerasimenko, dros ddeg mlynedd wedi iddo adael y Ddaear. Yn Nhachwedd 2014, ugain munud wedi iddo lanio, darganfu synhwyryddion sbectromedreg màs ar Philae polymer organig (sef polyoxymethylene) yn y llwch oedd ar wyneb y comed. Mae'r polymer hwn (sydd wedi'i wneud o garbon, hydrogen ac ocsigen) hefyd i'w canfod oddi fewn i foleciwlau biolegol organebau byw, ac felly mae'r canfyddiad hwn o bwys mawr i wyddoniaeth ac yn newid ein gwybodaeth am sut y cychwynodd bywyd.