Top 10 similar words or synonyms for rhwystrodd

roddai    0.513838

chynyddu    0.497121

pysgodfeydd    0.496936

cyfiawn    0.485040

atomfeydd    0.478041

gorwelion    0.473912

adlewyrcha    0.471479

synhwyraidd    0.465431

enynnodd    0.461164

cymerir    0.461158

Top 30 analogous words or synonyms for rhwystrodd

Article Example
Eisteddfod ar yr Awyr Darlledwyd yr Eisteddfod o stiwdio Bangor - a hynny drwy wledydd Prydain, a bu sawl côr, yn ogystal ag unigolion a phartion yn cystadlu. Rhwystrodd y Rhyfel weithredu'r Rheol Uniaith a ddaeth i rym ym 1937. Oherwydd hynny, siaradodd David Lloyd George yn Saesneg. Yn ei araith dywedodd y frawddeg gofiadwy: ""This is the day of the agony of small nations.""
Alegori Wrth gyflwyno'i gerdd hir 'Bywyd a Marwolaeth Theomemphus', mynnodd William Williams (Pantycelyn): 'Ni ellir ei alw yn alegori, am fod y personau yn wir ddynion'. Ond anodd meddwl nad oes dyled i'r traddodiad alegorïaidd yn enw Theomemphus (Ceisiwr Duw), ac enwau cymeriadau eraill megis Aletheius (Gwirionedd), Seducus (Hud-ddenwr), Abasis (Disylfaen), Philomede (Hoff o Fwlio) ayb. Nid yw hyn yn eu rhwystro rhag bod yn 'wir ddynion', mwy nag y rhwystrodd gymeriadau Bunyan.
Môr-ladrad yn Somalia Mae môr-ladrad yn Somalia yn fygythiad i longau ers ail gyfnod Rhyfel Cartref Somalia ar ddechrau'r unfed ganrif ar hugain. Ers 2005, mae nifer o sefydliadau rhyngwladol, gan gynnwys y Sefydliad Arforol Rhyngwladol a Rhaglen Bwyd y Byd, wedi mynegi eu pryder dros y cynnydd mewn môr-ladrad yn yr ardal. O ganlyniad cynyddodd costau cludo mewn llongau a rhwystrodd trosglwyddiad cymorth bwyd. Cyrhaeddir 90% o lwythau Rhaglen Bwyd y Byd gan longau, ac mae'n rhaid i longau yn yr ardal hon gael eu hebrwng gan luoedd milwrol bellach.
Nicole Cooke Yn 2007, parhaodd Cooke i ennill gan ennill ras Cwpan y Byd, Geelong a'r Ronde van Vlaanderen, Cylchdaith Fflandrys i Ferched, sef y ddwy ras gyntaf yng Nghwpan y Byd Seiclo Ffordd yr UCI 2007. Ennillodd hefyd y Trofeo Alfredo Binda ac ail gymal y GP Costa Etrusca. Hi eto oedd ennillydd y Grande Boucle. Ar noswyl cymal olaf Cwpan y Byd, Rasio Ffordd, roedd Nicole yn arwain y gystadleuaeth o 80 o bwyntiau. Roedd wedi bod yn cael trafferthion â'i phen-glin a gohiriodd lawdriniaeth arni hyd 17 Medi er mwyn gallu cystadlu yn y cymal olaf. Rhwystrodd ei phen-glin hi rhag cystadlu'n gryf a gorffennodd yn y 34ain safle yn y ras. Rhoddodd hyn y fuddugoliaeth yng Nghwpan y Byd i Marianne Vos, 70 o bwyntiau o flaen Nicole, a ddaeth yn ail.
Awyrgludiad Berlin Awyrgludiad i wrthwynebu Blocâd Berlin oedd Awyrgludiad Berlin (). Wedi'r Ail Ryfel Byd, meddianwyd tiriogaeth yr Almaen gan y Cynghreiriaid: yr Unol Daleithiau, y Deyrnas Unedig, a Ffrainc yn y gorllewin, a'r Undeb Sofietaidd yn y dwyrain. Roedd dinas Berlin yn nwyrain y wlad hefyd wedi'i rhannu, ac felly roedd sectorau gorllewin Berlin yn glofan o fewn sector Sofietaidd yr Almaen. Ar 24 Mehefin 1948 rhwystrodd yr Undeb Sofietaidd reilffyrdd, ffyrdd, a chamlesi rhwng sectorau gorllewin yr Almaen a Gorllewin Berlin. Amcan y Sofietiaid oedd i orfodi Cynghreiriaid y Gorllewin i adael i'r sector Sofietaidd ddarparu bwyd a thanwydd ar gyfer holl Ferlin, ac yn y bôn i roi rheolaeth dros Orllewin Berlin i'r Undeb Sofietaidd. Trefnodd Cynghreiriaid y Gorllewin awyrgludiad i gyflenwi bwyd, tanwydd, a chymorth i bobl Gorllewin Berlin. Mewn blwyddyn cafwyd dros 200,000 o ehediadau gan Awyrlu yr Unol Daleithiau, yr Awyrlu Brenhinol, Awyrlu Brenhinol Awstralia, Awyrlu Brenhinol Canada, Awyrlu Brenhinol Seland Newydd, ac Awyrlu De Affrica. Roedd yr awyrgludiad yn llwyddiannus, ac ar 12 Mai 1949 daeth y Sofietiaid â therfyn i'r blocâd a ffurfiwyd dwy wladwriaeth: Gorllewin yr Almaen a Dwyrain yr Almaen. Parhaodd yr awyrgludiad hyd 27 Awst 1949.