Top 10 similar words or synonyms for resolution

suddenly    0.791524

driving    0.791264

youngblood    0.785825

smells    0.783477

destino    0.782327

rear    0.780443

stir    0.777447

raging    0.774086

grata    0.773680

truths    0.771647

Top 30 analogous words or synonyms for resolution

Article Example
Cydnabyddiaeth Ryngwladol o Wladwriaeth Palesteina 2012 UN General Assembly resolution granting Palestine a non-member observer status.
James Cook Roedd yr ail fordaith (1772-1775) ar "HMS Resolution" ac "HMS Adventure"; roedd yn daith arall i ddod o hyd i "Terra Australis" a'r cynnig cyntaf i long o Ewrop hwylio i Fôr Antarctica. Ar y daith hon profodd Cook nad oedd "Terra Australis" yn bodoli, ond darganfu lawer o ynysoedd.
John Montagu, 4ydd Iarll Sandwich Sandwich was a great supporter of Cook’s Pacific exploration, and supplied Admiralty funds for the purchase and fit-out of the Resolution, Adventure and Discovery. Captain James Cook named the Sandwich Islands, (now Hawaii), which were discovered in 1778, after him, as well as the South Sandwich Islands, and also Montague Island in Alaska.
Llyn Great Slave Mae gan y llyn arwynebedd o 28,400 km² (11,000 mi²) ac mae'n cynnwys 2,090 km³ o ddŵr. Great Slave yw llyn dyfnaf Gogledd America; yn y man dyfnaf, mae'n 614 m (2,015 troedfedd) o ddyfnder. Nid oes cysylltiad rhwng yr enw a chaethwasiaeth, daw o enw llwyth brodorol y Slavey. Llifa Afon Hay ac Afon Slave i mewn i'r llyn, ac mae Afon Mackenzie yn llifo allan. Mae'r trefi o gwmpas y llyn yn cynnwys Yellowknife, Fort Providence, Hay River a Fort Resolution.
James Cook Roedd y drydedd fordaith (1776-1779) ar y llongau "HMS Resolution" ac "HMS Endeavour", i chwilio am lwybr môr o'r Môr Iwerydd i'r Môr Tawel o gwmpas gogledd Canada, sef y 'Tramwyfa gogledd-orllewin'. Ar ôl gwneud mapiau o arfordir gorllewin America, bu'n rhaid iddo droi yn ôl i Hawaii, lle cafodd ei ladd gan brodorion yr ynys ar ôl brwydro i gael yn ôl cwch a oedd wedi'i ddwyn. Roedd y Cymro David Samwell (Dafydd Ddu Feddyg), yn feddyg ar drydedd fordaith y Capten Cook. Roedd yn fab i'r llenor Edward Samuel, gŵr o Benmorfa yn Edeirnion, a fu'n berson Llangar o 1721 tan 1748. Cadwodd ddyddiadur am y fordaith a chyhoeddodd y llyfr "A Narrative of the Death of Captain James Cook" yn 1786.
Palesteina Ar ddiwedd cyfnod rheolaeth yr Otomaniaid agorwyd Palesteina i ddylanwadau newydd o'r Gorllewin. Dechreuodd Iddewon a fu ar wasgar ymsefydlu yno o ganol y 19eg ganrif ymlaen. Gyda hyn, datblygodd Seionaeth gyda'r nod o sefydlu gwladwriaeth Iddewig ym Mhalesteina. Arwydd o hyn oedd sefydlu Tel Aviv fel dinas Iddewig newydd yn 1909. Yn ôl rhai awdurdodau roedd tua 100,000 o Iddewon ym Mhalesteina erbyn y 1900au, ond hanerwyd eu nifer yn ystod y Rhyfel Mawr. Yn 1918 cipiwyd Palesteina gan Brydain. Cadarnheuwyd rheolaeth Prydain gan Fandad Cynghrair y Cenhedloedd yn 1922. Gyda Datganiad Balfour yn 1917, roedd Prydain eisoes wedi mynegi ei chefnogaeth i sefydlu gwladwriaeth Iddewig, ond arweiniodd hyn at wrthdaro rhwng yr ymsefydlwyr Iddewig a'r Palesteiniaid brodorol wrth i'r Seionwyr gipio eu tir. David Lloyd George fu'n bennaf gyfrifol am hynny yn ei amser fel Gweinidog Rhyfel a Phrif Weinidog y DU. Saethwyd dros 5,000 o Balesteiniaid gan filwyr Prydeinig rhwng 1936 ac 1939. Cafwyd sawl ymosodiad terfysgol a chyflafanau gan grwpiau Seionaidd terfysgol fel y Gang Stern. Dylifodd nifer o ymsefydlwyr Iddewig o Ewrop i'r ardal a gwaethygodd y sefyllfa. Yn 1947 penderfynodd y Cenhedloedd Unedig rannu Palesteina yn ddwy wladwriaeth, un i'r Iddewon a'r llall i'r Palesteiniaid, yn unol â 'Penderfynaid Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig 181' ("UN General Assembly Resolution 181"). Ond gwrthodwyd hyn gan y Palesteiniaid am y byddai'n golygu colli llawer o'r tiroedd gorau. Rhoddodd Prydain ei mandad heibio yn 1948 a chafwyd rhyfel gan yr Israeliaid ar y Palesteiniaid. Trawsfeddianwyd eu tiroedd a gorfodwyd miloedd lawer ohonynt i ffoi am eu bywydau: cyfeirir at hyn gan y Palesteiniaid fel "Al Nakba" ("Y Catastroffi").