Top 10 similar words or synonyms for prys

humphreys    0.851526

elis    0.843918

goronwy    0.829711

rowland    0.817506

eluned    0.811330

edmwnd    0.799621

meirion    0.796924

eurig    0.796858

gwion    0.783894

morfydd    0.782196

Top 30 analogous words or synonyms for prys

Article Example
Prys Morgan Hanesydd Cymreig a llenor yw Prys Tomos Jon Morgan (ganed 7 Awst 1937). Mae wedi ysgrifennu sawl cyfrol ac erthygl ar hanes Cymru, yn Saesneg, ac ar hyn o bryd mae'n gyd-gyfarwyddwr Prosiect Iolo Morganwg yn y Ganolfan Efrydiau Cymreig a Cheltaidd, Aberystwyth. Yn ystod ei yrfa mae wedi bod yn ddarlledwr, yn olygydd cylchrawn ac yn awdur ffuglen a barddoniaeth Gymraeg yn ogystal.
Prys Morgan Ymhlith llyfrau Prys Morgan ceir:
Stafford Prys Cymro oedd Prys, yn fab i'r meddyg Stafford Price o blwyf Llanwnnog, Maldwyn a'i wraig Mary Evans, o dras teulu Stradlingiaid Morgannwg. Ni wyddys os cafodd ei eni yng Nghymru neu yn Swydd Amwythig. Treuliodd ran helaeth ei oes dros y ffin yn Amwythig lle sefydlodd siop lyfrau a hefyd argraffwasg, a sefydlodd yn 1758. Priododd Ann (1737-1826), merch Thomas Bright o Amwythig. Ar ôl marwolaeth Prys yn 1784 parhaodd ei weddw i redeg y busnes teuluol am gyfnod.
Stafford Prys Argraffydd a gwerthwr llyfrau oedd Stafford Prys (1732 - 1784). Yn ei gyfnod ef, prin oedd y llyfrau a argraffwyd yng Nghymru a daeth gwasg Prys yn Amwythig yn un o brif argraffweisg Cymraeg y 18g, yn enwedig ar gyfer Gogledd Cymru.
Garn Prys Mae Garn Prys yn gopa mynydd a geir yn Arenig ger Pentrefoelas, Sir Conwy; . Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 429m: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.
Prys Morgan Ar ôl ymddeol o'r byd academaidd daeth yn Arlywydd Eisteddfod Genedlaethol Cymru ac yn Arlywydd Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion ar ôl cyfnod hir fel golygydd "Trafodion" y Gymdeithas. Er ei fod wedi ymddeol fel athro, mae'n gyd-gyfarwyddwr Prosiect Iolo Morganwg yn y Ganolfan Efrydiau Cymreig a Cheltaidd, prosiect y mae ei ymchwil yn dwyn ffrwyth fel cyfres o gyfrolau newydd ar bob agwedd ar fywyd a gwaith y llenor a ffugiwr enwog hwnnw o'r 18g.
Tomos Prys Bu'n ymladd yn y rhyfeloedd yr yr Iseldiroedd dan Robert Dudley, iarll Leicester, ac roedd yn Tilbury yn y fyddin a godwyd i wrthwynebau Armada Sbaen yn 1588. Treuliodd gryn dipyn o amser ar y môr fel môr-leidr; mae "Cywydd i ddangos yr heldring a fu i ŵr pan oedd ar y môr" yn adrodd ei hanes yn prynu llong ac yn mynd i ysbeilio ar arfordir Sbaen. Am gyfnod bu'n byw ar Ynys Enlli. Treuliodd lawer o amser yn Llundain. Roedd yn hoff o ymgyfreithio, a gwariodd lawer o arian ar hynny; er enghraifft daeth ag achos llys yn erbyn Syr John Wynn o Wydir, ond collodd.
Tomos Prys Priododd ddwywaith; y tro cyntaf gyda Margaret, merch William Gruffydd o Gaernarfon, gan gael tri o blant. Wedi ei marwolaeth hi, priododd Jane, merch Hugh Gwynn, Berth-ddu a Bodysgallen; cawsant ddeg o blant.
Tomos Prys Cyfansoddodd lawer o gywyddau, a bu'n ymryson a nifer o feirdd eraill, yn cynnwys Edmwnd Prys a Siôn Phylip. Roedd ei gyfeillion yn cynnwys y beirdd Rhys Cain, Rhys Wyn ac Edmwnd Prys. Mae nifer o'r cywyddau yn ddiddorol oherwydd eu bod yn rhoi llawer o'i hanes ef ei hun, ond nid yw beirniaid yn ystyried eu bod o werth llenyddol uchel. Mae'n defnyddio cryn dipyn o Saesneg yn rhai ohonynt.
Stafford Prys Ymhlith y llyfrau a phamffledi niferus a argaffwyd ganddo, gellir nodi: