Top 10 similar words or synonyms for priscus

calpurnius    0.909236

servius    0.903988

tarquinius    0.892337

lucullus    0.892194

caecilius    0.885102

lepidus    0.879233

gracchus    0.874748

licinianus    0.873812

attalus    0.870440

paetus    0.867163

Top 30 analogous words or synonyms for priscus

Article Example
Servius Tullius Roedd yn fab i gaethferch, yn ôl un traddodiad, ond magwyd ef yn llys pumed brenin Rhufain, Tarquinius Priscus, a'i wraig Tanaquil. Pan lofruddiwyd Tarquinius Priscus, llwyddodd Tanaquil i sicrahau fod Servius Tullius yn ei olynu ar yr orsedd.
Legio VI Victrix Yn 185, gwrthryfelodd y llengoedd ym Mhrydain, a chynigiasant un o'u huchel-swyddogion, Priscus, fel ymerawdwr yn lle Commodus. Gwrthododd Priscus y cynnig, a rhoddwyd diwedd ar y gwrthryfel gan Pertinax, a ddaeth yn ymerawdwr ei hun yn nes ymlaen. Yn ystod y cyfnod yma roedd Lucius Artorius Castus yn gwasanaethu gyda'r "Victrix", er na ymunodd ef yn y gwrthryfel.
Mauricius Wedi cael heddwch ar ei ffîn ddwyreiniol, bu Mauricius yn ymladd yn y Balcanau, gan ad-ennill Singidunum oddi wrth yr Afariaid yn 592; ac enillodd ei gadfridog Priscus gyfres o fuddugoliaethau yn 593.
Servius Tullius Rhoddodd Servius Tullius ei ddwy ferch mewn priodas i ddau fab Tarquinius Priscus, Lucius Tarquinius Superbus a'i frawd Arruns. Roedd y ferch hynaf, Tullia, yn briod ag Arruns, ond roedd hi'n anfodlon ar ei ddiffyg uchelgais ef, a dechreuodd berthynas a Lucius. Llofruddiasant Arruns a gwraig Lucius, ac yna llofruddiasant Servius Tullius ei hun i wneud Lucius yn frenin.
Lucius Tarquinius Superbus Roedd yn fab i bumed brenin Rhufain, Tarquinius Priscus. Wedi marwolaeth ei dad, cymerwyd yr orsedd gan Servius Tullius, a roddodd ei ddwy ferch mewn priodas i Lucius a'i frawd Arruns. Roedd y ferch hynaf, Tullia, yn briod ag Arruns, ond roedd hi'n anfodlon ar ei ddiffyg uchelgais ef, a dechreuodd berthynas a Lucius. Llofruddiasant Arruns a gwraig Lucius, ac yna Servius Tullius, a daeth Lucius yn frenin.
Bituriges Yn ôl yr hanesydd Rhufeinig Livy, yr oedd y Bituriges yn llwyth Celtaidd a drigai yng Ngâl (Ffrainc heddiw) yn y 6ed ganrif CC. Ystyr yr enw Bituriges yw "Brenhinoedd y Byd", ac mae hyn yn ategu tystiolaeth Livy, sy'n dweud eu bod y llwyth mwyaf grymus yng Ngâl yn amser y brenin Rhufeinig Tarquinius Priscus (fl. 6g CC). Dywed Livy fod y Bituriges dan arweiniad eu brenin Ambigatus wedi mudo i ogledd yr Eidal.
Bual Carnolyn eilrif-fyseddog (Lladin: "Artiodactyla") sy'n gyfystyr â'r genws "Bison" yn is-deulu'r bucholion (neu "Bovinae") yw'r bual, yr ych gwyllt neu'r beison. Dwy rywogaeth sy'n goroesi: y bual Americanaidd (a rennir yn ddwy is-rywogaeth: bual y gwastadedd a bual y coed) a'r bual Ewropeaidd. O'r pedair rhywogaeth a ddifodwyd, bu tair ohonynt ("Bison antiquus", "B. latifrons" a "B. occidentalis") yn byw yng Ngogledd America a'r llall, bual y stepdir ("B. priscus"), yn byw ar stepdiroedd o orllewin Ewrop drwy ganol a dwyrain Asia hyd at Ogledd America. Roedd y ddwy rywogaeth arall ar fin diflannu yn ddiweddar, ond bellach y maent yn cael eu diogelu mewn gwarchodfeydd.
Yr Ymerodraeth Fysantaidd Eifeddodd Mauricius yr ymerodraeth ar gyfnod anodd, gyda thrafferthion ariannol, yr angen i dalu arian i aral yr Afariaid rhag ymosod a'r rhyfel yn erbyn Persia yn parhau. Gorchfygodd y Persiaid ger Dara yn 586. Ddwy flynedd yn ddiweddarach, bu rhyfel catref ym Mhersia, a rhoddodd Mauricius fenthyg byddin i roi Chosroes II ar yr orsedd. Enillodd rannau o Mesopotamia ac Armenia yn gyfnewid am ei gymorth. Wedi cael heddwch ar ei ffîn ddwyreiniol, bu Mauricius yn ymladd yn y Balcanau, gan ad-ennill Singidunum oddi wrth yr Afariaid yn 592; ac enillodd ei gadfridog Priscus gyfres o fuddugoliaethau yn 593.