Top 10 similar words or synonyms for manteisio

ffocysu    0.810320

dibynnu    0.787573

effeithio    0.772822

amharu    0.769907

canolbwyntio    0.768221

esgor    0.753851

meddu    0.743540

ddibynnol    0.738796

manylu    0.734974

dylanwadu    0.725501

Top 30 analogous words or synonyms for manteisio

Article Example
Proest Enghraifft debyg sy'n manteisio ar y goddefiad hwn yw'r llinell hon o waith Wiliam Llŷn:
Islamoffobia Yn y Deyrnas Unedig mae grwpiau asgell dde eithafol fel y BNP wedi cael eu cyhuddo o hyrwyddo Islamoffobia a manteisio arno i ennill cefnogaeth.
Pont-y-meistr Roedd gweithfeydd dur Pont-y-Meistr yn enwog fel mynwent hen drenau stêm. Daethpwyd â'r rhan fwyaf yno yn yr 1960au cynnar er mwyn manteisio ar eu gwerth fel metel sgrap, achubwyd rhai a symudwyd hwy i Ddociau y Barri.
Geraint Thomas Bu Geraint yn byw ac yn ymarfer yn Toscana yn yr Eidal, ynghyd â sawl seiclwr proffesiynol arall Prydeinig megis Mark Cavendish. Bydd seiclwyr proffesiynol yn ymarfer yn rheolaidd yn Awstralia er mwyn manteisio ar y tywydd.
Dragon Data Cwmni cynhyrchu cyfrifiaduron cartref oedd Dragon Data. Fe'i sefydlwyd yn 1982 gan gwmni teganau Mettoy a oedd ar y pryd â'i bencadlys yn Fforestfach, ger Abertawe. Gobaith y cwmni oedd manteisio ar gynnydd ym mhoblogrwydd cyfrifiaduron cartref, ddechrau'r 1980au.
Y Claf Diglefyd Arwr y ddrama yw Argan, cybydd sy'n dychmygu ei fod yn wael. Mae ei feddygon yn manteisio ar hyn i gael arian ganddo. Dymuniad Argan yw i'w ferch, Angelique, briodi meddyg, er mwyn iddo gael triniaeth am ddim, ond mae hi eisoes mewn cariad a Cleante.
Super Furry Animals Yng nghanol tŵf y grwpiau 'Cŵl Cymru' yng nghanol y 90au, aeth Dafydd Ieuan (drymiwr gyda Catatonia) ati i berswadio Gruff Rhys i ddychwelyd o fod yn artist yn Sbaen er mwyn ffurfio band newydd. Y nod oedd manteisio ar y sylw roedd y diwydiant recordiau yn Llundain yn dangos tuag at gerddoriaeth o Gymru.
Plwm(II) nitrad Ym 1597, yr alcemydd o Almaenwr Andreas Libavius oedd y cyntaf i ddisgrifio'r cyfansoddyn, gan fathu'r enwau canoloesol "plumb dulcis" a "calx plumb dulcis", oedd â'r ystyr "plwm melys", oherwydd ei flas. Rhai canrifoedd yn canrifoedd yn ddiweddarach, deallwyd y gellid manteisio ar allu plwm(II) nitrad i glindarchu mewn matsys a ffrwydryddion arbennig megis plwm(II) azid.
Gwalch Marth Credir fod y Gwalch Marth wedi diflannu o Gymru erbyn y 19eg ganrif, ond fod adar wedi eu rhyddhau yn ddiweddarach gan hebogwyr a'r rheini wedi ail-sefydlu'r boblogaeth. Mae wedi manteisio ar y fforestydd a blannwyd gan y Comisiwn Coedwigaeth, sy'n cynnig digon o le i nythu, ac mae'n debyg fod tua can pâr yn nythu yng Nghymru bellach, a'r nifer yn cynyddu.
Trychineb naturiol Mae tôn wres yn gyfnod estynedig o dywydd eithriadol o dwym. Gall hyn gael effaith ar bobl enwedig yr henoed efo cyflyrau megis strociau gwres. Gall hefyd gael effaith ar gyflenwadau dŵr, pŵer ac ar isadeiledd. Er bod nifer yn manteisio ac yn mwynhau cyfnodau twym, dyma'r trychineb sy'n lladd llawer dros barhad y cyfnod.