Top 10 similar words or synonyms for macedonica

rapax    0.915682

martia    0.902717

ducas    0.901034

vibius    0.897500

philometor    0.889639

deiotariana    0.887117

tetricus    0.885254

domitianus    0.881081

fulvius    0.879869

servius    0.879449

Top 30 analogous words or synonyms for macedonica

Article Example
Legio V Macedonica Lleng Rufeinig oedd Legio V Macedonica. Ffurfiwyd y lleng gan y conswl Gaius Vibius Pansa Caetronianus ac Octavianus (yn ddiweddarach yr ymerawdwr Augustus) yn 43 CC. Eu symbol oedd y tarw.
Legio V Macedonica Yn 101, symudwyd y lleng i Dacia i ymladd yn erbyn y Daciaid dan Trajan. Wedi diwedd y rhyfel yma, symudwyd hi i Troesmis yn Scythia Minor yn nhalaith Moesia. Bu'n ymladd yn erbyn y Parthiaid eto dan Lucius Verus (161–166. Yn ystod teyrnasiad yr ymerawdwr Commodus, gorchfygodd y Sarmatiaid dan arweiniad Pescennius Niger a Clodius Albinus, a thua 185 cafodd y teitl "Pia Constans" neu "Pia Fidelis". Yn 193, cefnogodd Septimius Severus yn rhyfel cartref 193-197. Dychwelodd i Oescus yn 274, a bu yno nes dod yn rhan o fyddin yr Ymerodraeth Fysantaidd.
Legio IV Macedonica Ymladdodd y lleng dros Cesar yn erbyn Pompeius ym mrwydrau Dyrrhachium a Pharsalus. Wedi diwedd y rhyfel cartref, symudodd y lleng i dalaith Macedonia, lle cafodd ei henw.
Legio IV Macedonica Wedi i Vespasian orchfygu Vitellius, buont yn ymladd yn erbyn y Batafiaid oedd wedi gwrthryfela. Yn 70, chwalodd Vespasian y lleng, gan ei hail-greu fel Legio IIII "Flavia Felix".
Legio V Macedonica Mae'n debyg i'r lleng ymladd dros Augustus yn erbyn Marcus Antonius ym Mrwydr Actium yn 31 CC. Wedi hynny, bu yn nhalaith Macedonia, lle cafodd ei henw, hyd 6 O.C.. Yn y flwyddyn honno, sumudwyd hi i Oescus yn nhalaith Moesia. Bu'n ymladd yn erbyn y Parthiaid dan y cadfridog Gnaeus Domitius Corbulo, yna yn erbyn y gwrthryfelwyr Iddewig o 67 ymlaen dan Vespasian. Roedd yn un o'r llengoedd a gipiodd a dinistrio Jeriwsalem yn 70 dan fab Vespasian, Titus. Wedi diwedd y rhyfel yma, dychwelodd i Oescus. Yn 96 roedd Hadrian, a ddaeth yn ymerawdwr yn ddiweddarachh, yn dal swydd tribwn milwrol ("tribunus militum") yn y lleng.
Legio IV Macedonica Lleng Rufeinig oedd Legio IV "Macedonica". Ffurfiwyd y lleng gan Iŵl Cesar yn 48 CC yn yr Eidal. Ei symbolau oedd y tarw a'r capricorn.
Legio IV Macedonica Ymladdodd y lleng dros Augustus (Octavianus bryd hynny) ym Mrwydr Philippi yn erbyn llofruddion Iŵl Cesar ac ym Mrwydr Actium yn erbyn Marcus Antonius. Wedi diwedd y rhyfeloedd hyn, gyrrodd Augustus y lleng i Hispania Tarraconensis yn 30 CC. Yn 43 O.C., trosglwyddwyd y lleng i dalaith Germania Superior, i gymeryd lle XIV "Gemina" fel garsiwn "Moguntiacum" (Mainz heddiw). Cefnogodd y lleng Vitellius, llywodraethwr Germania Superior, yn ei ymgais llwyddiannus i ddod yn ymerawdwr yn 69, Blwyddyn y Pedwar Ymerawdwr.
Gwrthryfel y Batafiaid Mae hanes Tacitus yn gorffen yma, felly nid oes gwybodaeth beth a ddigwyddodd i Civils na beth oedd yr union delerau a roddwyd i'r Batafiaid. Cafodd llengoedd I "Germanica" a IV "Macedonica" eu dirwyn i ben gan Vespasian fel cosb.
Lucius Artorius Castus Mae'r hyn a wyddir am Artorius Castus yn dod o arysgrifau ar arch garreg a chofeb yn Podstrana ar arfordir Dalmatia. Nid oes dyddiad arnynt, ond mae'r arddull yn awgrymu dyddiad cyn 200. Yn ôl yr arysgrifau roedd Artorius yn ganwriad yn y y lleng Legio III "Gallica", yna symudodd i VI "Ferrata", yna i V "Macedonica", lle dyrchafwyd ef i "primus pilus". Gwnaed ef yn "praepositus" y "Classis Misenensis" (llynges Bae Napoli), yna bu'n "praefectus" y lleng VI "Victrix".
Legio X Fretensis Ymladdodd y lleng dros Octavianus ym mrwydr Actium yn 31, pan orchfygwyd Marcus Antonius. Ymddengys iddi gael ei gyrru i dalaith Macedonia am gyfnod, yna i dalaith Syria. Yn 58 - 60 O.C. ymladdodd dan Gnaeus Domitius Corbulo yn erbyn y Parthiaid. Yn 66, symudodd yr ymerawdwr Nero hi i Alexandria gyda Legio V Macedonica, gyda'r bwriad o goncro Ethiopia, ond symudwyd hi yn ôl yn fuan. Bu ganddi ran amlwng yn yr ymgyrch yn erbyn gwrthryfel yr Iddewon, a ddechreupdd yn 66; ymladdodd dan Vespasian ac yn nes ymlaen dan ei fab Titus. Hyd yn gynnar yn 69, ei legad ("legatus legionis") oedd Marcus Ulpius Traianus, tad yr ymerawdwr Trajan. Ymladdodd yng Ngalilea gan gipio nifer o ddinasoedd, ac oedd y lleng yn rhan o'r fyddin Rufeinig a gipiodd a dinistrio Jeriwsalem yn 70. Ar ddiwedd y gwrthryfel, hi oedd y lleng a gipiodd gaer Masada.