Top 10 similar words or synonyms for leland

bunyan    0.770081

gaunt    0.757979

wesley    0.743970

hume    0.709632

maynard    0.705276

rhŷs    0.702855

neihardt    0.697922

betjeman    0.696496

rutter    0.695800

ging    0.694443

Top 30 analogous words or synonyms for leland

Article Example
John Leland Hynafiaethydd o Sais oedd John Leland (13 Medi c. 1503 – 18 Ebrill 1552).
John Leland Yn ddiweddarach bu'n diwtor i'r Aglwydd Thomas Howard, mab Dug Norfolk. Ordeiniwyd ef, a daeth yn gaplan i Harri VIII, brenin Lloegr, a roddodd y teilt o Hynafiaethydd Brenhinol iddo. Yn 1533 comisiynodd y brenin ef i deithio o gwmpas llyfrgelloedd eglwysi cadeiriol a mynachlogydd i gofnodi hynafiaethau, a threuliodd y cyfnod 1540 hyd 1546 yn teithio trwy Loegr a Chymru yn cofnodi popeth o ddiddordeb hynafiaethol. Cyflwynodd y canlyniadau i'r brenin dan y teitl "New Year's Gift", a gyhoeddwyd gan John Bale yn 1549.
John Leland Cedwir ei nodiadau yn Llyfrgell y Bodleian, ac maent yn ffynhonnell werthfawr ar gyfer hanes lleol, gan gynnwys agweddau ar hanes lleol Cymru; noda Leland fod glo yn cael ei losgi ar aelwydydd Caerfyrddin yn 1537, er enghraifft. Cyhoeddwyd "The Itinerary of John Leland, Antiquary", gan Thomas Hearne mewn naw cyfrol yn 1710, ac ail argaffiad wedi ei ehangu a'i gywiro yn 1745.
John Leland Ganed ef yn Llundain rywbryd tua 1502 neu 1506, ac astudiodd yng Ngholeg Crist, Caergrawnt lle graddiodd yn 1521. Bu'n astudio yng Ngholeg yr Holl Eneidiau, Rhydychen, gan ganolbwyntio ar Roeg, yna bu'n astudio ym Mharis.
John Leland Dywedir iddo ddioddef afiechyd meddyliol o 1547, a chyhoeddwyd ef yn wallgof yn 1550. Roedd yn parhau yn wallgof pan fu farw yn 1552.
Leland Orser Mae Leland Jones Orser (ganed 5 Mai, 1960) yn actor ffilm a theledu Americanaidd. Mae Orser yn actor cymeriad, ac y mae wedi chwarae nifer o gymeriadau amhwyllog, seicotig a dirywiedig yn ystod ei yrfa. Mae Orser wedi ymddangos mewn rolau bach mewn ystod eang o ffilmiau a rhaglenni teledu, gan gynnwys Pennaeth Llawfeddygaeth Dr. Lucien Dubenko yng nghyfres "ER". Yn ddiweddar, y mae wedi ymddangos ym mhob un o'r ffilmiau "Taken", yn chwarae'r rôl allweddol Sam, cyn-gydweithiwr i gymeriad Liam Neeson, Bryan Mills.
Bontnewydd, Arfon Y cofnod cynharaf o'r Bontnewydd yw un John Leland 1536 ble mae'n dweud hyn "Bontnewith 1536"
Walter Cronkite Newyddiadurwr a chyflwynwr teledu Americanaidd oedd Walter Leland Cronkite, Jr. (4 Tachwedd 1916 - 17 Gorffennaf 2009).
Aradia, or the Gospel of the Witches Mae'r llyfr ei hun yn gyfansawdd, am fod rhai darnau yn gyfieithiadau gan Leland o'r llawysgrif Eidaleg wreiddiol (y "Vangelo", sef 'efengyl') i'r Saesneg. Dywedodd Leland ei fod wedi cael y llawysgrif oddi wrth rywun a oedd yn ymarfer gwrachyddiaeth yr Eidal, gwraig o'r enw "Maddalena" yn ôl Leland. Daw gweddill y cynnwys yn sgil ymchwil Leland ar lên gwerin a thraddodiadau'r Eidal, gan gynnwys deunyddiau eraill gan Maddalena. Roedd Leland yn ymwybodol o fodolaeth y "Vangelo" ers 1886, ond aeth un ar ddeg mlynedd heibio cyn iddo gael copi o'r llyfr oddi wrth Maddalena. Wedi cyfieithu a golygu'r cynnwys, roedd yn ddwy flynedd ychwanegol cyn i'r llyfr gael ei gyhoeddi. Mae ei bymtheg pennawd yn portreadu tarddiadau, credoau, defodau, a swynion y traddodiad gwrachyddiaeth Baganaidd Eidalaidd. Y dduwies Aradia yw prif gymeriad y grefydd honno, a ddaeth i'r Ddaear i addysgu gwrachyddiaeth i'r werin bobl er mwyn iddyn nhw wrthwynebu eu gormeswyr ffiwdal a'r Eglwys Gatholig Rufeinig.
Walter Cronkite Cafodd ei eni yn Saint Joseph, Missouri, UDA, yn fab i'r Dr. Walter Leland Cronkite a'i wraig Helen.