Top 10 similar words or synonyms for gwyll

cwac    0.726246

wil    0.679555

tommo    0.644956

povey    0.631286

thelyn    0.619660

dilyniant    0.614514

palfrey    0.611527

toc    0.608153

todesfuge    0.600217

telyn    0.599674

Top 30 analogous words or synonyms for gwyll

Article Example
Y Gwyll Yr actor Cymreig Richard Harrington sydd yn chwarae rôl y prif gymeriad, DCI Tom Mathias.
Y Gwyll Crëwyd y gyfres gan y dramodydd Ed Thomas, cyfarwyddwr creadigol y cwmni ffilm Fiction Factory a leolir yng Nghaerdydd, ac Ed Talfan. "Mathias" oedd enw gwreiddiol y gyfres Gymraeg a "Hinterland" yr enw Saesneg, ond newidwyd yr enw Cymraeg i "Y Gwyll" ym mis Ebrill 2013. Datganwyd yn Rhagfyr 2012 y bydd rhai o actorion mwyaf adnabyddus Cymru yn ymddangos yn ystod y gyfres, gan gynnwys Siân Phillips, Matthew Rhys, Ioan Gruffudd a Rhys Ifans.
Y Gwyll Darlledwyd y gyfres yn Saesneg ar BBC Cymru Wales a BBC Four yn 2014, yn ogystal â'r darlledwr DR yn Nenmarc, drwy gytundeb gydag All3Media International. Cred DR y bydd tirlun Cymru yn apelio at wylwyr Danaidd . Y fersiwn Saesneg fydd yn cael ei ddarlledu yn Nenmarc.
Y Gwyll Roedd ymateb y beirniaid i'r gyfres gyntaf yn ffafriol. Derbynodd Harrington yn arbennig glod am ei berfformiad. Canai clodydd y rhaglen yn adolygiad yr awdur Lyn Ebenezer yn "Y Cymro": "stori afaelgar, actio gwirioneddol ddarbwyllol a gwaith cyfarwyddo cofiadwy [...] Deg allan o ddeg i Fiction Factory ͏– ac i S4C am fentro." Dyfarnwyd taw "eneiniedig" oedd dewis Harrington yn y rhan arweiniol, a bod yr actor yn ei atgoffa o Philip Madoc, a chwaraeodd y prif gymeriad yn y ffilm "Noson yr Heliwr" a gafodd ei chyd-sgriptio gan Ebenezer. Cymeradwyodd hefyd perfformiadau Philip Hughes a Sara Lloyd-Gregory. Cymeradwyodd nifer o feirniaid y defnydd o'r tirlun i ffurfio naws "noir" y rhaglen. Yn ôl Nico Dafydd ym mhlog celfyddydau Golwg360, "nid darlunio’r gorffennol sydd yma ond deall esthetig y Gymru fodern fel y mae, gan ychwanegu ysgrifennu crefftus i greu stori. Wedi ei leoli yn Aberystwyth, mae’n falch o’r adeiladau, o’r bryniau, y golygfeydd, ac yn eu clymu’n rhan o’r stori." Yn y "Wales Arts Review" ysgrifennodd Gary Raymond bod "Y Gwyll" yn llawn ystrydebau'r rhaglen dditectif nodweddiadol, ond ei bod yn llwyddiannus ar y cyfan wrth ymdrin â'r ystrydebau hyn mewn ffordd effeithiol.
Y Gwyll Cynhyrchiad yw "Y Gwyll" gan Fiction Factory mewn cydweithrediad â S4C, Tinopolis, BBC Cymru Wales, Cronfa Gyd-gynhyrchu S4C ac All3Media International Ltd. Costiodd £4.2 miliwn i gynhyrchu'r gyfres, a chymerodd ddwy flynedd a hanner i godi'r swm hwnnw. Derbyniodd y cynhyrchwyr £215,000 gan Lywodraeth Cymru fel cyllid busnes y bydd rhaid ei ad-dalu. Cafodd y gyfres ei ffilmio'n gyfan gwbl yng Ngheredigion, ac yn ddwywaith: yn Gymraeg ac yn Saesneg. Bu rhai o fyfyrwyr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol Aberystwyth yn cael profiad gwaith yn ystod cynhyrchu'r gyfres. Tra'n ffilmio bu'r actorion yn treulio amser gyda ditectifs lleol, gan gynnwys rhai a weithiodd ar achos April Jones. Cafodd ei ffilmio tan fis Mai 2013, a bu'r gwaith ôl-gynhyrchu yn digwydd yng Nghaerdydd. Penderfynwyd i ddefnyddio'r enw Cymraeg a'r enw Saesneg ("Y Gwyll"/"Hinterland") wrth frandio'r gyfres. Yn ôl Ed Thomas y prif reswm dros y penderfyniad i greu rhaglen "gefn-wrth-gefn" Cymraeg a Saesneg oedd er mwyn denu buddsoddiad ychwanegol at y gyllideb gan S4C, ond ym mis Medi 2013 dywedodd mi fyddai'n "fwy ffyddiog [...] yn fwy optimistig y gallen ni ddosbarthu stwff nawr yn Gymraeg ar ôl bod trwy’r profiad hyn, achos mae gymaint o bobl wedi dangos cyn gymaint o ddiddordeb ynddo fe".
Y Gwyll Cafwyd nifer o gymharu "Y Gwyll" â chyfresi ""noir" Nordig", gan gynnwys y rhaglen Ddanaidd "Forbrydelsen" (a ddarlledwyd ym Mhrydain dan yr enw "The Killing"), a'r gyfres Swedaidd "Wallander". Cafodd y gyfres Gymraeg hefyd adolygiadau ffafriol gan argrafflenni Llundain. Ar y rhaglen "Pethe", dangoswyd y fersiynau Cymraeg (gydag isdeitlau) a Saesneg gerbron tri o fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth – Cymro, Sais, a Norwyes – a'r Gymraeg oedd y ffefryn gan y tri ohonynt. Sylwodd Dylan Wyn Williams, beirniad teledu "Golwg" bod "clywed y ddeialog Gymraeg yn cynnig elfen ychwanegol egsotig bron mewn byd sy'n gyforiog o dditectifs drama. Gwers fach bwysig i S4C ganolbwyntio ar greu fersiwn uniaith yn y dyfodol efallai." Roedd panel y rhaglen "Pethe" – Gary Slaymaker, Elin Haf Gruffydd Jones, a Keith Morris – hefyd yn gytûn taw peth gwych oedd y gyfres newydd. Efallai'r unig anghydffurfiwr oedd yr awdur nofelau ditectif Alun Cob yng nghylchgrawn "Golwg", a roddai sgôr hanner cystal dyfarniad Lyn Ebenezer: "yn anffodus: pump allan o ddeg". Beirniadodd realedd y gyfres am ei bod yn gwbl Gymraeg: "Diflas, anonest, a diwylliannol anaeddfed ydi mynnu bod sefyllfa'r iaith mor iach ag y mae hi'n cael ei phortreadu yn "Y Gwyll"." Ar ben hynny, fe bigodd bai ar stori'r bennod gyntaf, "gwbl anhygoel ac ar yr un amser cwbl ystrydebol".
Y Gwyll Mae gwasanaeth fideo ar alw Netflix yn cynnwys fersiwn Saesneg y gyfres "Hinterland" sydd ar gael ar draws Japan, Gogledd America a De America. Mae'r fersiwn sydd ar Netflix yn wahanol i'r rhai a ddarlledwyd ar y BBC a bron yn yr iaith Saesneg.
Y Gwyll Rhaglen deledu dditectif wedi'i lleoli yng Ngheredigion, ac yn Aberystwyth yn bennaf, yw Y Gwyll. Darlledwyd y gyfres am y tro cyntaf ar S4C yn Hydref 2013.
Y Gwyll Ar ddiwedd darllediad y gyfres gyntaf ar S4C fe gyhoeddwyd bod gwaith wedi dechrau ar ail gyfres i'w darlledu mewn blwyddyn.. Cyhoeddodd S4C a BBC Cymru fod ail gyfres wedi ei chomisiynu yn Ebrill 2014. Darlledwyd un pennod arbennig ar Ddydd Calan 2015 a fe gychwynodd yr ail gyfres ym mis Medi 2015. Dechreuwyd ffilmio trydydd cyfres yn Ionawr 2016 a fe'i ddangoswyd ar S4C ar ddiwedd Hydref 2016.
Y Gwyll Darlledwyd yr ail gyfres ar S4C ar ddechrau mis Medi 2015 a'r drydedd gyfres ar ddiwedd Hydref 2016.