Top 10 similar words or synonyms for goronwy

prys    0.829711

morfydd    0.803432

phylip    0.799854

prifardd    0.798689

rowland    0.797358

iestyn    0.797223

lewys    0.794476

ithel    0.791020

hopcyn    0.790502

meilyr    0.786201

Top 30 analogous words or synonyms for goronwy

Article Example
Goronwy Enw personol Cymraeg yw Goronwy. Gallai gyfeirio at:
Goronwy Roberts Gwnaed ef yn aelod o Dŷ'r Arglwyddi yn 1974 fel "Barwn Goronwy-Roberts", a bu'n is-arweinydd Ty'r Arglwyddi o 1975 hyd 1979.
Goronwy Owen Cafodd ei eni ar Ddydd Calan 1723 ym mhlwyf Llanfair Mathafarn Eithaf yng ngogledd-ddwyrain Môn. Cafodd ei addysg ffurfiol yn Ysgol Friars, Bangor a Choleg Yr Iesu, Rhydychen er na arhosodd yn y coleg yn hir. Dysgodd lawer am farddoniaeth gan Lewis Morris. Yn Ionawr 1746 fe'i ordeiniwyd yn weinidog. Yn ddyn ifanc gadawodd Ynys Môn am y tro olaf, a chrwydro i Sir Ddinbych, Croesoswallt, Donnington ac Uppington ger Amwythig, Walton ger Lerpwl, a Northol yn Llundain. Ym mis Tachwedd 1757, hwyliodd gyda'i deulu ifanc i gymryd swydd yng Ngholeg William a Mary yn Swydd Brunswick, Virginia, Unol Daleithiau America. Bu farw yno ym mis Gorffennaf 1769 heb ddychwelyd yn ôl i Gymru unwaith.
Goronwy Owen Enwir Ysgol Goronwy Owen a Chlwb Pêl-Droed Bro Goronwy ar ei ôl.
Goronwy Rees Yn ystod y 1930au roedd yn ddeallusyn Marcsiaidd, gyda chysylltiadau ag ysbïwyr y "Cambridge Five" yng Nghaergrawnt drwy un o'u haelodau, Guy Burgess. Ym 1953 etholwyd ef yn bennaeth ar Goleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth, ond bu'n rhaid iddo ymddeol o'r swydd pedair mlynedd yn ddiweddarach pan daeth natur ei berthynas â Guy Burgess i'r amlwg.
Goronwy Foel Roedd Goronwy Foel (fl. tua chanol y 13g) yn fardd llys Cymraeg o'r Deheubarth.
Goronwy Daniel Priododd Valerie, wyres David Lloyd George. Sefydlwyd Cymdeithas Syr Goronwy Daniel, cymdeithas ar gyfer gweision sifil Cymraeg Llywodraeth Cynulliad Cymru yn 2009.
Goronwy Daniel Gŵr dylanwadol iawn a phennaeth cyntaf gwasanaeth sifil y Swyddfa Gymreig oedd Goronwy Hopkin Daniel (21 Mawrth 1914 - 17 Ionawr 2003), Prifathro Prifysgol Aberystwyth a sefydlydd Theatr y Werin, Aberystwyth.
Goronwy Daniel Roedd Goronwy'n un o'r tri aeth i Lundain i siarad â Willie Whitelaw, un o Weinidogion Margaret Thatcher, am yr angen i sefydlu sianel Gymraeg. Gwilym Williams, Archesgob Bangor a Chledwyn Hughes oedd y ddau arall.
Goronwy Owen Roedd yn fardd, yn fwyaf enwog am ei gerddi am Ynys Môn, er ei fod wedi gadael y Sir am y tro olaf yn 23 oed.