Top 10 similar words or synonyms for ffeibr

llugaeron    0.828612

charbon    0.825702

anhyblyg    0.819523

optig    0.816754

berwbwyntiau    0.814304

hamsugno    0.812489

gwydraid    0.807091

potiau    0.802848

siwed    0.802688

simplecs    0.797430

Top 30 analogous words or synonyms for ffeibr

Article Example
Ffibr optig Ffeibr ystwyth, ysgafn a thryloyw wedi'i wneud o wydr neu blastig yw fibr optig, sydd ychydig tewach na thrwch blewyn y gwallt.
Rhwymedd Yr aeteb arferol yw i'r claf yfed mwy o ddŵr a ffeibr o lysiau, ffrwythau ffres neu fara cyflawn. Mae ffa pob, hadau llin neu byls hefyd yn dda. Defnyddir yr 'enema' mewn meddygaeth; fodd bynnag mae'r rhain yn fwyaf effeithiol pan fo'r ysgarthion yn y rectwm ac nid yn y coluddyn bach.
Cerflun Wicipedia Awgrymwyd y syniad gwreiddiol gan Krzysztof Wojciechowski, athro prifysgol 'Collegium Polonicum w Słubicach' yn Słubice. Dywedodd Wojciechowski, "Dw i'n barod i syrthio ar fy ngliniau o flaen Wicipedia, ac er mwyn cyflawni hynny - mi godaf gerflun!" Cynlluniwyd y deunydd (ffeibr a resin) gan arlunydd o Armenia: Mihran Hakobyan, gynt o goleg "Collegium Polonicum".
Toyota Mirai Mae gan y Mirai ddau danc hydrogen, sydd wedi'iu creu a'u hatgyfnerthu drwy ddefnyddio tair haen cryf o blastig ("nylon 6") gyda charbon ffeibr yn eu cryfhau, a defnyddiau eraill. Fel yr awgryma'r enw, hydrogen sy'n cael eu storio yn y tanciau hyn, hydrogen sydd dan wasgedd o 70 MPa (10,000 psi) ac mae pwysau'r ddau danc gyda'i gilydd yn 87.5 kg (193 pwys).
Scootacar Cynlluniwyd y Scootacar gan Henry Brown wrth eistedd ar beiriant Villiers tra lluniwyd amlinell o'i gwmpas. Roedd corff y cerbyd o wydr ffeibr. Cariwyd 2 berson gan y Scootacar a gyrrwyd ef gan beiriant Villiers 9E 197cc, gan gyflymu hyd at 50 milltir yr awr. Roedd yr ail fersiwn yn medru cyrraedd cyflymder o 55 milltir yr awr gan gario 3 o bobl, a’r trydydd fersiwn: 68 milltir yr awr.
Dillad Pêl-droed Mae'r cut pêl-droed wedi esblygu cryn dipyn ers dechrau cynnar y gem, pan gwisgid crysau trwchus gwlân, clôs dwyn falau ("knickerbocker"), ac esgidiau marchogaeth ceffyl eitha cryf a thrwm. yn yr 20g, ysgafnhaodd yr esgidiau a gwnaed y crysau o ffeibr synthetig gyda'r rhif wedi'i argraffu arno yn hytrach na'i wnïo. Ac wrth i'r byd marchnata ddatblygu gwelwyd logos y noddwr hefyd yn ymddangos ar y crysau a chopiau'n cael eu gwerthu i'r ffans; yn gyfochrog â hyn, cynyddodd incwm y clybiau.
Cywarch Term a gyfeiria at fathau o'r planhigyn Cannabis a dyfir ar gyfer y deunyddiau y gellir eu gwneud ohono yw cywarch (Saesneg: "hemp") ynghyd â'r cynhyrchion eu hunain, gan gynnwys ffeibr, olew a hadau. Caiff cywarch ei buro'n gynnyrch fel olew cywarch, bwydydd hadau cywarch, cwyr, resin, rhaff, mwydion, brethyn, papur a thanwydd. Ar y cyfan, mae gan y mathau hyn o gannabis cyfran isel o Tetrahydrocannabinol (THC), gyda nifer o wledydd â deddfwriaeth ynglyn â lefelau lleiafswm o THC mewn planhigion canabis diwydiannol (cywarch).