Top 10 similar words or synonyms for eurydice

galla    0.875174

gofraid    0.868238

ducas    0.865712

arrhidaeus    0.863007

njørðr    0.859952

auletes    0.858868

cronus    0.858443

faustina    0.857585

conon    0.857373

carus    0.856724

Top 30 analogous words or synonyms for eurydice

Article Example
Olympias Yn 337 CC, ysgarodd Philip Olympias i briodi Cleopatra Eurydice, ac aeth Olympias ac Alecsander i Epirus am gyfnod. Yn ddiweddarch dychwelasant i Pella a gwnaeth Olympias heddwch a Philip; ond pan lofruddiwyd Philip, credai rhai fod gan Olympias ran yn y cynllwyn. Lladdodd Olympias fab Philip a Cleopatra Eurydice, Caranus, a gorfododd Cleopatra Eurydice i'w chrogi ei hun.
Nereid (mytholeg) Ymhlith yr enwocaf yr oedd Amphitrite, Galatea, Thetis, Erato, Laomedia, Autonoe, Calypso, Arethusa, Eurydice a Menippe.
Olympias Roedd ganddi ddylanwad mawr ym Macedon yn ystod teyrnasiad ei mab, Alecsander. Wedi marwolaeth Alecsander, aeth i Epirus, a chefnogodd Alexander IV Aegus, mab Alecsander Fawr. Defnyddiodd fyddin o Epirus i yrru Cassander o Facedon a chymeryd grym yno ei hun. Dienyddiodd Philip Arrhidaeus a gorfodi ei wraig Eurydice i'w chrogi ei hun.
Philip II, brenin Macedon Roedd Philip yn fab ieuengaf i Amyntas III, brenin Macedon ac Eurydice. Bu'n wystlon yn Thebai pan oedd yn ieuanc, yn y cyfnod pan oedd Thebai yn ddinas gryfaf Groeg, a chafodd ei addysgu yno gan y cadfridog enwog Epaminondas. Dychwelodd i Facedonia yn 364 CC, ac wedi marwolaeth ei frodyr Alexander II a Perdiccas III, daeth yn frenin yn 359 CC.
Alecsander Fawr Y flwyddyn wedyn, bu rhwyg rhwng Alecsander a'i dad, pan ysgarodd Philip fam Alecsander, Olympias, er mwyn priodi Eurydice. Ffôdd Alecsander ac Olympias i Epirus am gyfnod, cyn cymodi a Philip a dychwelyd. Llofruddiwyd Philip yn 336 CC gan Pausanias, aelod o'i warchodlu. Daeth Alecsander yn frenin, ond yr oedd nifer o ddinasoedd Groeg wedi codi mewn gwrthryfel wedi clywed y newyddion am farw ei dad. Dangosodd Alecsander ei allu milwrol trwy roi terfyn buan ar y gwrthryfel.
Dyddiadur Edward Edwards, Tywyn, Meirionnydd Kington 2010: Gaeaf tyner iawn (1877-8) a gwanwyn tyner a gwlyb. 24 Mawrth: storm hegr iawr (newidiodd ddiwrnod cynnes braf i amodau gaeafol iawn gan suddo llong yr Eurydice gan ladd pawb ar ei bwrdd). Mai: gwlyb a thyner, llifogydd difrifol (7-8 Mai). Haf cynnes a gwlyb - 21 Mehefin i 22 Gorffennaf; sbelen gynnes sych, terfysg, cenllysg, llifogydd ar 16, 23 a 30 Mehefin. Hydref (tymor) claear a gwlyb - Hydref: cynnes; Tachwedd: gwlyb iawn, 12ed storm gogleddol difrifol, eira gogledd Lloegr, 15ed. Rhagfyr (1878) - Ionawr 1879 wythnosau o oerfel tan y rhewbwynt, eira 7-8 Rhagfyr, eira gogledd-ddwyrain Lloegr, 12-14 Rhagfyr eira Dyfnaint.
Ceinwen Rowlands Wedi iddi ennill dwy wobr gyntaf am ganu yn Eisteddfodau Cenedlaethol yr Wyddgrug 1923 a Phwllheli 1925 derbyniodd lawer o ymrwymiadau i ganu ledled Cymru ac fe'i derbyniwyd yn aelod o Orsedd y Beirdd yr Eisteddfod Genedlaethol yn 1927, y flwyddyn pan drodd yn gantores broffesiynol. Aeth i'r Coleg yn Llundain yn Ionawr 1930 lle'r astudiodd wrth draed Plunket Greene a Mabel Kelly; datblygodd i fod yn un o brif gantorion soprano Cymreig ei chenhedlaeth, ac roedd galw mawr am ei gwasanaeth mewn cyngherddau a darllediadau radio. Canodd yng nghyngherddau'r Eisteddfod Genedlaethol ar nifer o adegau, gan gynnwys y perfformiad Cymraeg cyntaf o 'Emyn o Fawl' ("Lobgesang"), gan Mendelssohn, yn Eisteddfod Genedlaethol Bangor 1943. Roedd yn un o leisiau bale Ninette de Valois, "Orpheus and Eurydice" yn 1941. ac yn un o brif unawdwyr yn "Y Messiah" yn Cradley Heath yn 1945.