Top 10 similar words or synonyms for dime

parotanod    0.775062

adfach    0.751997

przewalski    0.728478

rubecula    0.721580

towhee    0.721487

platichthys    0.719196

cleddasgell    0.717487

fonscolombii    0.709104

marteg    0.702042

stellatus    0.701015

Top 30 analogous words or synonyms for dime

Article Example
Hen Fenyw Fach Cydweli 'Losin' yn nhafodiaeth y gogledd yw "fferins' neu 'minciag'. 'Dime' oedd hanner ceiniog.
Antena Cwmni teledu Cymreig ydy Antena sy'n cynhyrchu rhaglenni megis Uned 5 ar gyfer S4C. Sefydlwyd y cwmni yn 1988 gan Iestyn Garlick o dan yr enw gwreiddiol Dime Goch.
Caernarfon Mae'r dref hefyd yn gartref i safle stiwdio cwmni Barcud Derwen lle mae rhaglen "Uned 5" ("Antena Dime Goch") a rhaglen bêl-droed "Sgorio" yn cael eu darlledu unwaith yr wythnos. Rhaglenni eraill sy'n cael eu cynhyrchu yn gyson yn y dref yw "Y Sioe Gelf" (Cwmni Da), "CNEX" (Griffilms/Cwmni Da) a "Sgorio Cymru" (Rondo).
Ymosodiad Israel ar Lain Gaza 2008–2009 Datgelodd meddyg gwirfoddol o Norwy sy'n gweithio yn Ysbyty Al-Shifa fod profion yn dangos olion iwraniwm ("depleted uranium") yng nghyrff rhai o'r lladdedigion sifil. Ymddengys fod bomiau DIME ("Dense Inert Metal Explosive"), sy'n achosi cancr a liwcemia etifeddol ym mobl sy'n anadlu eu llwch, yn cael eu defnyddio gan yr Israeliaid hefyd.
Uned 5 Cafodd y rhaglen ei ffilmio yn Stiwdio Barcud Derwen ar Stad Cibyn, Caernarfon. Roedd y stiwdio yn arfer bod ar ffurf "tŷ". Ond, wrth i'r gyfres ddechrau apelio at gynulleidfa ychydig yn hŷn, daeth y fformat tŷ i ben. Yn y blynyddoedd cyntaf, roedd trefn y gyfres yn debyg iawn i'r rhaglen Saesneg Blue Peter, ond yn fwy diweddar anelwyd y rhaglen yn fwy at gynulleidfa o bobl ifanc yn eu harddegau. "Dime Goch", sy'n rhan o gwmni teledu Antena oedd yn cynhyrchu'r rhaglen.
Ymosodiad Israel ar Lain Gaza 2008–2009 Credir fod cyflenwadau bwyd a dŵr glân yn rhedeg allan, a moddion ac angenrheidiau meddygol yn brin neu wedi rhedeg allan gyda'r ychydig ysbytai, yn cynnwys Ysbyty Al-Shifa, prif ysbyty Gaza, yn orlawn. Erbyn y 5ed o Ionawr roedd y cyflenwad trydan wedi darfod yn gyfangwbl bron ac roedd yr ysbytai yn dibynnu ar "generators", ond gyda thanwydd yn rhedeg allan hefyd rhybuddwyd fod nifer o'r dros 2,700 a anafwyd mewn perygl o farw. Datgelodd meddyg gwirfoddol o Norwy sy'n gweithio yn Ysbyty Al-Shifa fod profion yn dangos olion iwraniwm diraddedig yng nghyrff rhai o'r lladdedigion sifil. Ymddengys fod bomiau DIME ("Dense Inert Metal Explosive"), sy'n achosi cancr a liwcemia etifeddol yn y bobol hynny sy'n anadlu eu llwch, yn cael eu defnyddio gan yr Israeliaid hefyd. Yn ogystal, cadarnheuwyd gan wefan "Times Online" fod yr Israeliaid yn defnyddio sieliau ffosfforws gwyn yn yr ymosodiadau ar Lain Gaza, yn cynnwys dinas Gaza ei hun, arfau a ddiffinir fel arfau cemegol.
Franklin D. Roosevelt Yn mis Awst 1921, tra roedd y teulu Roosevelt ar wyliau yn Campobello Island, New Brunswick, deliodd Roosevelt salwch, credwyd ar y pryd mai polio oedd hi, a ganlynodd gyda parlys parhaol Roosevelt o'r wasg i lawr. Am weddill ei fywyd, gwrthododd Roosevelt ei fod yn barlys yn barhaol ac arbrofodd gyda amrywiaeth eang o therapiau gan gynnwys therapi dŵr, ac, yn 1926, prynodd gyrchfan yn Warm Springs, Georgia, lle sefydlodd ganolfan therapi dŵr ar gyfer cleifion polio, ae'n al i weithredu odan yr enw "Roosevelt Warm Springs Institute for Rehabilitation" hyd heddiw. Ar ôl dod yn arlywydd, helpodd i sefydlu'r "National Foundation for Infantile Paralysis" (adnabyddir odan yr enw "March of Dimes" erbyn hyn). Ei arweiniaeth yn y gymeithas hon yw'r rheswm atgoffir ef ar y darn pres, y dime.