Top 10 similar words or synonyms for ddyfod

thorch    0.691071

chyllell    0.690142

lugaid    0.688251

chleddyf    0.681393

tread    0.678751

abl    0.672453

gesar    0.672434

chydsyniad    0.671516

ewig    0.665701

masinissa    0.664681

Top 30 analogous words or synonyms for ddyfod

Article Example
Ysgrifennydd Seneddol Preifat Mae rôl y PPS yn cael ei weld fel y "ffon gyntaf ar yr ysgol" i'r sawl sydd ag uchelgais o ddyfod yn weinidogion eu hunain rhyw ddydd.
Illtyd Harrington Wedi ymadael a'r coleg bu Harrington yn gweithio fel athro yn Llundain gan ddyfod yn bennaeth adran Saesneg Ysgol Daneford, Bethnal Green
Reginald James Blewitt Ym 1816 dechreuodd prentisiaeth i ddyfod yn gyfreithiwr yng nghwmni William Ford Stevenson, Llundain, bu hefyd am gyfnod yn astudio i fod yn fargyfreithiwr yn Lincoln's Inn ond ni chafodd ei alw i'r bar. Ymddeolodd o fyd y gyfraith ym 1827 wedi ysgrifennu cerdd ddychanol am ymarferion llwgr y Llys Sianseri .
The Big Issue I ddyfod yn werthwr, mae'n rhaid bod yn ddi-gartref neu'n dan berygl cael ymosod ar eich cartref neu ymyleiddiedig mewn rhyw ffordd. Mae e'n cydnabod mai hwn yw'r cam cyntaf o ymgartrefu'n rhywle fel arfer; felly, mae Sefydliad y Big Issue yn bodoli er mwyn cefnogi gwerthwyr mewn rheoli eu bywydau gan fynd i'r afael â materion sy'n arwain at ddigartrefedd.
Benjamin Thomas Williams Cafodd ei addysgu yng Ngholeg y Presbyteriaid, Caerfyrddin, gyda'r bwriad o ddilyn ei Dad i weinidogaeth yr Annibynwyr. Tra yn y Coleg cafodd dröedigaeth i achos yr Undodiaid a rhoddodd ymaith ei fwriad i ddyfod yn weinidog. Wedi ennill ysgoloriaeth Dr Williams aeth i Brifysgol Glasgow, lle enillodd gwobrau'r coleg am resymeg a metaffiseg, a graddio'n MA ym 1854.
Roger Roberts Cafodd Roberts ei dderbyn yn aelod o'r Wesleaid yng Nghapel y Tabernacl, Conwy. Penderfynodd ymgeisio am y weinidogaeth ar ôl clywed y Parch Dr Donald Soper, dyn a ragflaenodd Yr Arglwydd Roberts i ddyfod yn weinidog Wesla yn Nhŷ'r Arglwyddi, yn pregethu ym Mangor.
Gofannon fab Dôn Yn y chwedl Cymraeg Canol gynnar "Culhwch ac Olwen" mae'r cawr Ysbaddaden Bencawr yn rhoi i'r arwr Culhwch y dasg o aradu cae sydd newydd ei glirio o goed. Ar yr un pryd mae'n datgelu iddo na allai wneud hynny heb gymorth parod Gofannon: 'Gofannon fab Don i ddyfod i ben y tir i wared yr haearn; ni wna ef waith o'i fodd namyn i frenin teithiog.'
Alfred Davies Yn ddwy ar bymtheg oed, gadawodd Davies yr ysgol a dechrau gweithio yn swyddfa cwmni agerlongau. O fewn ychydig flynyddoedd dechreuodd mewn busnes ar ei liwt ei hun gan ddyfod yn hynod lwyddiannus. Bu’n un o sylfaenwyr a Chadeirydd Cyfarwyddwr cwmni cludwyr Davies, Turner & Co, Cyf gyda changhennau yn Llundain, Lerpwl, a mewn llefydd eraill yng ngwledydd Prydain ac yn Efrog Newydd, Boston, a Philadelphia yn yr Unol Daleithiau
Dorothy Mary Rees Safodd etholiad am y tro cyntaf ym 1933 gan golli yn ei hymgais i ddyfod yn aelod o Gyngor Ddinesig y Barri dros ward Tregatwg. Ym 1934 safodd yn ward Dociau'r Barri mewn etholiad ar gyfer Cyngor Sir Forgannwg gan gipio'r sedd oddi wrth yr aelod Annibynnol, gan gael ei chodi yn henadur ychydig wedi ei hethol. Ym 1936 llwyddodd i ennill sedd a'r Gyngor Ddinesig y Barri fel y cynrychiolydd dros ward Holton.
Con Colbert Ymunodd côn a Fianna Éireann fel capten yng Nghangen Inchicore, gan godi trwy'r rhengoedd i ddyfod yn Brif Sgowt Iwerddon. Roedd yn rhugl yn y Gwyddelig. Roedd yn credu bod gwrthryfeloedd cenedlaetholgar blaenorol wedi methu yn unig oherwydd ""yfed ... diffyg disgyblaeth a sgwrs rydd"", gan hynny roedd yn llwyr ymwrthodwr o'r ddiod gadarn. Cafodd gwersi preifat ar ddriliau milwrol gan hyfforddwr yn y fyddin Brydeinig. Er yn fach mewn statws ac yn dawel ei leferydd, profodd Colbert hyfforddwr dril effeithiol ac erbyn 1910 fe'i cyflogwyd yn rhan-amser fel hyfforddwr dril yn Ysgol Pádraig Pearse, St Enda.