Top 10 similar words or synonyms for civilis

cerialis    0.880839

primus    0.878172

avidius    0.865968

nepos    0.865400

petillius    0.863941

verus    0.861108

flamininus    0.855544

domitius    0.855357

fulminata    0.852966

pertinax    0.851439

Top 30 analogous words or synonyms for civilis

Article Example
Quintus Petillius Cerialis Yn ystod Blwyddyn y Pedwar Ymerawdwr (69), cefnogodd ei dad-yng-nghyfraith Vespasian; roedd Cerialis yn briod a merch Vespasian, Flavia Domitilla. Cymerwyd ef yn garcharor gan Vitellius am gyfnod, ond llwyddodd i ddianc, a chymerodd ran yn yr ymosodiad a gipiodd ddinas Rhufain i Vespasian. Wedi i Vespasian ddod yn ymerawdwr, penodwyd ef yn legad Legio XIV Gemina yn Germania Inferior, lle bu'n ymladd yn erbyn Gwrthryfel y Batafiad dan Julius Civilis. Llwyddodd Cerialis i orchfygu Civilis.
Gwrthryfel y Batafiaid Roedd y berthyns rhwng y Batafiaid a'r Rhufeiniaid wedi bod yn dda ar y cyfan, gyda llawer o'r Batafiaid yn gwasanaethu yn y fyddin Rufeinig. Esgusodwyd hwy rhag talu trethi, ar yr amod fod nifer sylweddol yn gwasanaethu yn y fyddin. Fodd bynnag, daeth rhai o'r Batafiaid i deimlo fod y gofynion hyn yn ormod. Gwrthryfelodd y Batafiaid dan Gaius Julius Civilis yn ystod Blwyddyn y Pedwar Ymerawdwr (69 OC). Roedd Civilis ei hun yn ddinesydd Rhufeinig, ac wedi gwasanaethu yn y fyddin Rufeinig.
Blwyddyn y Pedwar Ymerawdwr Cymerodd llwyth y Batafiaid fantais ar ddigwyddiadau'r flwyddyn i wrthryfela yn erbyn Rhufain dan arweiniad Gaius Julius Civilis. Gallasant ddinistrio rhai llengoedd Rhufeinig a pherswadio llengoedd eraill i ochri gyda hwy yn erbyn Rhufain. Wedi i Vespasian ddod yn ymerawdwr, gyrrwyd byddin dan Quintus Petillius Cerialis i roi terfyn ar y gwrthryfel.
Justinianus I Bu Justinianus hefyd yn gyfrifol am ail-ysgrifennu Cyfraith Rhufain, y "Corpus Juris Civilis" sy'n parhau i fod yn sylfaen y gyfraith sifil mewn llawer o wledydd. Bu adfywiad diwylliannol yn ystod ei deyrnasiad hefyd, gan gynnwys adeiladu eglwys enwog Hagia Sophia yng Nghaergystennin.
Sequani Apeliodd y Sequani at Cesar, a yrrodd y Suebi o'u tiriogaethau yn 58 CC. Fodd bynnag, gorfododd Cesar y Sequani i ddychwelyd popeth yr oeddynt wedi ei ennill oddi wrth yr Aedui. Ymunodd y Sequani a gwrthryfel Vercingetorix yn 52 CC. Wedi marwolaeth Vitellius yn 69 OC, gwrthodasant ymuno a gwrthryfel Gaius Julius Civilis a Julius Sabinus yn erbyn Rhufain, a chodwyd Vesontio i statws "colonia" fel gwobr.
Gwrthryfel y Batafiaid Dinistriwyd llengoedd V "Alaudae" a XV "Primigenia" gan y gwrthryfelwyr. Ymunodd rhai milwyr Rhufeinig yn y gwrthryfel, megis lleng I "Germanica". Roedd y llengoedd hyn wedi cefnogi Vitellius fel ymerawdwr, ac yn anfodlon pan glywsant fod Vespasian wedi ennill yr orsedd. Gyrrodd Vespasian fyddin dan Quintus Petillius Cerialis i roi terfyn ar y gwrthryfel yn Ebrill 70. Trechwyd y Batafiaid a dechreuodd Petilius Cerialis drafodaethau gyda Julius Civilis, rhywle rhwng afon Waal ac afon Maas ger Noviomagus (Nijmegen heddiw).
Legio XV Primigenia Yn 69, Blwyddyn y Pedwar Ymerawdwr, cefnogodd y lleng Vitellius fel ymerawdwr, fel y gweddill o'r llengoedd ar afon Rhein. Gyrrwyd rhan o'r lleng i'r Eidal i'w gefnogi, ond wedi iddo gael ei orchfygu gan Vespasian, gyrrwyd hi yn ôl i'r Almaen. Pan wrthryfelodd y Batafiaid yr un flwyddyn, rhoddwyd gwarechae ar Castra Vetera gan fyddin Julius Civilis, ac ym mis Mawrth 70 ildiodd y gaer iddo ar addewid y byddai'r milwyr yn cael gadael y gwersyll yn ddiogel. Torrwyd yr addewid, fodd bynnag, a lladdwyd tua 5,000 o filwyr y 5ed a'r 15fed lleng gan y Batafiaid. Penderfynodd Vespasian beidio ail-ffurfio'r lleng.
Batafiaid Roeddynt mewn cynghrair a'r Rhufeiniad yng nghanol y ganrif gyntaf, ac yn darparu milwyr cynorthwyol a gymerodd ran mewn llawer o ymgyrchoedd y Rhufeiniaid, yn cynnwys concwest Prydain o 43 OC ymlaen. Yn ystod Blwyddyn y Pedwar Ymerawdwr (69 OC), gwrthryfelodd y Batafiaid yn erbyn Rhufain dan Gaius Julius Civilis. Gallasant ddinistrio rhai llengoedd Rhufeinig a pherswadio llengoedd eraill i ochri gyda hwy yn erbyn Rhufain. Wedi i Vespasian ddod yn ymerawdwr, gyrrwyd byddin dan Quintus Petillius Cerialis i roi terfyn ar y gwrthryfel.
Hanes yr Iseldiroedd Roedd y berthyns gyda'r cyfenddwyr gweriddiol yn dda ar y cyfan. Gweinyddodd nifer o Fatafiaid yn y marchoglu Rhufeinig. Dylanwadwyd diwylliant y Batafiaid gan y diwylliant Rhufeinig, gan greu temlau a phethau eraill yn yr arddull Rhufeinig megis y deml yn Elst, sydd wedi ei chysegru i'r duwiau lleol. Roedd masnach hefyd yn ffynnu; defnyddwyd halen o Fôr y Gogledd gan y Rhufeiniad ac mae olion o'r fasnach i'w canfod ar draws yr Ymerodraeth Rufeiniaidd. Serch hynny, nid atalwyd gwrthryfel y Batafiaid, llwyth Almaenaidd yn byw ger aber Afon Rhein, yn erbyn Rhufain dan Gaius Julius Civilis yn ystod Blwyddyn y Pedwar Ymerawdwr (69 OC). Llosgwyd pedwar deg "castellae" oherwydd i'r Rhufeiniaid droseddu yn erbyn hawliau arweinwyr y Batafiaid trwy gymryd Batafiaid ifainc fel eu caethweision. Ymunodd milwyr Rhufeinig yn y gwrthryfel (megis y rhai yn Xanten a milwyr ategol o Fatafiaid a Caninefatae o lengoedd Vitellius) a ymranodd adran ogleddol y Fyddin Rufeinig. Wedi i Vespasian ddod yn ymerawdwr, gyrrwyd byddin dan Quintus Petillius Cerialis i roi terfyn ar y gwrthryfel yn Ebrill 70 OC. Trechwyd y Batafiaid a dechreuodd Petilius Cerialis drafodaethau gyda Julius Civilis, rhywle rhwng y Waal a'r Maas ger Noviomagus (Nijmegen) or—as (mae'n bur debyg y cyfeirid ato fel "it—Batavodurum" gan y Batafiaid).
Yr Ymerodraeth Fysantaidd Yn ystod teyrnasiad Justinianus yr adeiladwyd eglwys Hagia Sophia rhwng 532 a 537 yng Nghaergystennin, a ystyrir yn un o gampweithiau pensaernïaeth Fysantaidd. Y penseiri oedd dau Roegwr, Antemios o Tralles ac Isidoros o Miletus. Bu Justinianus hefyd yn gyfrifol am ail-ysgrifennu Cyfraith Rhufain, y "Corpus Juris Civilis" sy'n parhau i fod yn sylfaen y gyfraith sifil mewn llawer o wledydd. Rhoddwyd diwedd ar gynlluniau mwyaf uchelgeisiol Justinianus gan Bla Justinianus, yn ôl pob tebyg y Pla Du, a darawodd yr ymerodraeth yn y 540au cynnar gan achosi nifer fawr o farwolaethau. Cafodd Justinianus ei hun y pla, ond roedd ef yn un o'r ychydig a lwyddodd i wella ohono. Ceir hanes y cyfnod yng ngwaith yr hanesydd Procopius.