Top 10 similar words or synonyms for cinna

cerialis    0.869232

jovian    0.860106

avitus    0.858521

carinus    0.856779

macrinus    0.850027

basiliscus    0.842489

nepos    0.841404

livilla    0.841094

vibius    0.837031

servilius    0.831387

Top 30 analogous words or synonyms for cinna

Article Example
Lucius Cornelius Cinna Priododd ei ferch ieuengaf, Cornelia, a Iŵl Cesar, a bu iddynt ferch, Julia. Daeth ei fab, hefyd o'r enw Lucius Cornelius Cinna, yn braetor, a phan lofruddiwyd Cesar yn 44 CC ochrodd gyda'i lofruddion.
Lucius Cornelius Cinna Gwleidydd Rhufeinig oedd Lucius Cornelius Cinna (bu farw 84 CC).
Lucius Cornelius Cinna Fel conswl, roedd wedi mynd ar ei lŵ i Lucius Cornelius Sulla na fyddai'n ceisio gwrthdroi'r llywodraeth. Fodd bynnag, wedi i Sulla ymadael am y dwyrain i ymladd yn erbyn Mithridates VI, brenin Pontus, casglodd Cinna fyddin o gefnogwyr Gaius Marius a chipio grym yn Rhufain. Galluogodd hyn Marius ei hun, oedd wedi gorfod ffoi i Ogledd Affrica, i ddychwelyd i Rufain gyda byddin.
Lucius Cornelius Cinna Roedd Cinna yn aelod o deulu dylanwadol Cinna, o'r "gens" Cornelii. Gwasanaethodd yn y rhyfel yn erbyn y Marsi fel legad paretoraidd. Etholwyd ef yn gonswl am y tro cyntaf yn 87 CC, a bu'n gonswl bedair gwaith yn olynol.
Lucius Cornelius Cinna Dechreuodd Marius a Cinna ddial ar gefnogwyr Sulla, ond fis ar ôl dychwelyd i Rufain bu farw Marius. Yn 84 CC roedd Cinna yn paratoi i adael am Liburnia, Illyricum, gyda byddin i ymladd yn erbyn Sulla pan wrthryfelodd ei filwyr a'i lofruddio.
Quintus Sertorius Wedi dychwelyd i Rufain, ceisiodd ddod yn dribwn, ond gwrthwynebwyd hyn gan Lucius Cornelius Sulla. Wedi i Sulla orfodi Marius i ffoi o Rufain, ac yna gadael ei hun i ymladd yn erbyn Mithridates VI, brenin Pontus, bu ymryson yn Rhufain rhwng yr Optimates, dan y conswl Gnaeus Octavius, a'r Populares, dan y conswl Lucius Cornelius Cinna. Cefnogodd Sertorius Cinna a'r Populares, ac er nad oedd yn edmygydd mawr o Marius, cytunodd iddo gael dychwelyd i Rufain.
Gaius Marius Gadawodd Sulla a'i fyddin am y dwyrain, a thra'r oedd i ffwrdd bu ymladd yn Rhufain rhwng ei gefnogwyr ef a chefnogwyr Marius. Roedd Lucius Cornelius Cinna wedi ei ethol yn gonswl, a dychwelodd Marius a'i fab i Rufain gyda byddin. Enillodd ef a Cinna reolaeth ar Rufain a dechrau dienyddio canlynwyr Sulla. Enwyd Marius yn gonswl am y seithfed tro. Fodd bynnag, dim ond mis ar ôl dychwelyd i Rufain, bu Marius farw yn 71 oed.
Iŵl Cesar Yn 88 CC dechreuodd ymryson am rym rhwng Marius a Sulla, gyda theulu Cesar yn ochri gyda Marius. Bu farw ei dad yn 85 CC, gan adael Cesar yn ben y teulu yn bymtheg oed. Y flwyddyn wedyn, penodwyd ef i swydd "Flamen Dialis", archoffeiriad Iau. Yn 83 CC priododd Cornelia, merch y conswl Lucius Cornelius Cinna, oedd mewn cynghrair a Marius. Wedi marwolaeth Marius, dychwelodd Sulla o'r dwyrain i gipio grym yn Rhufain, ac ar ddechrau 81 CC, apwyntiwyd ef i swydd "unben" gan Senedd Rhufain. Fel perthynas i Marius trwy briodas a mab-yng-nghyfraith i Cinna, collodd Cesar ei swydd fel "Flamen Dialis". Mynnodd Sulla ei fod yn ysgaru Cornelia, ond gwrthododd Cesar a bu raid iddo adael Rhufain. Dychwelodd wedi marwolaeth Sulla yn 78 CC.
Lucius Cornelius Sulla Wedi i Sulla adael am y dwyrain, roedd Marius a Lucius Cornelius Cinna wedi cipio grym yn Rhufain, er i Marius farw yn fuan wedyn. Gwnaeth Sulla heddwch a Mithridates a dychwelyd i Rufain, lle gorchfygodd gefnogwyr Marius. Ar ddechrau 81 CC, apwyntiwyd Sulla i swydd "dictator" gan Senedd Rhufain, gan ddod yn feistr ar y ddinas a holl diriogaethau Rhufain heblaw Sbaen, lle roedd Quintus Sertorius wedi cipio grym. Dywedir i Sulla ddienyddio tua 1,500 o uchelwyr Rhufain, ac i tua 9,000 o bobl farw i gyd. Un o'r rhai a orfodwyd i ffoi o'r ddinas oedd Iŵl Cesar; roedd gwraig Marius yn fodryb iddo.