Top 10 similar words or synonyms for chomisiynydd

copraidd    0.766365

partly    0.763392

wodehouse    0.761867

cynffondaenwyr    0.760354

contopus    0.760344

stolidus    0.759839

vigil    0.757662

holton    0.755736

teachta    0.755655

wynebwinau    0.754774

Top 30 analogous words or synonyms for chomisiynydd

Article Example
Arfon Jones Gwleidydd dros Blaid Cymru a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu dros Ogledd Cymru ydy Arfon Jones. Bu'n gynghorydd ward Gorllewin Gwersyllt yng Nghyngor Sir Wrecsam ers 2008.
Winston Roddick Bargyfreithiwr Cymreig yw George Winston Roddick, CB, QC (ganwyd 2 Hydref 1940), a Chomisiynydd Heddlu a Throsedd cyntaf Heddlu Gogledd Cymru. Roedd yn aelod o'r Democratiaid Rhyddfrydol, ond rhedodd fel ymgeisydd annibynnol ac ymddiswyddodd o'r blaid wedi ei ethol.
Alun Michael Gwleidydd Cymreig yw Alun Edward Michael (ganed 22 Awst 1943) a Chomisiynydd Heddlu a Throsedd cyntaf Heddlu De Cymru. Bu'n cynrychioli etholaeth De Caerdydd a Phenarth dros y Blaid Lafur rhwng 1987 a 2012.
Gerard Elias Bargyfreithiwr troseddol a Chomisiynydd Safonau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw Gerard Elias CF (ganwyd 19 Tachwedd 1944). Penodwyd yn Gomisiynydd Safonau'r Cynulliad ar 17 Tachwed 2010, ac olynodd Richard Penn i'r swydd ar 1 Rhagfyr. Penn oedd y Comisiynydd Safonau cyntaf, ond Elias yw'r cyntaf sy'n annibynnol statudol yn unol â Mesur Comisiynydd Safonau Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2009.
Dorothea Bate Yr un flwyddyn, ymwelodd â Cyprus, gan aros yno am dros 18 mis ar ei draul ei hun, i chwilio am esgyrn, gan ddod o hyd i ddeuddeg gwaddod newydd, mewn ogofâu esgyrnddwyn, yn eu plith esgyrn o "Hippopotamus minor". Yn 1902, gyda grant a ennillwyd drwy ymdrech gan y Gymdeithas Frenhinol, mewn ogof ym mryniau Kyrenia darganfu rywogaeth newydd o eliffant corachaidd, a enwyd ganddi yn "Elephas cypriotes", a ddisgrifiwyd yn ddiweddarach mewn papur ar gyfer y Gymdeithas Frenhinol. Tra yng Nghyprus arsylwodd hefyd (a daliodd, saethodd a blingodd) famaliaid byw ac adar a paratôdd nifer o bapurau eraill, gan gynnwys disgrifiadau o Lygoden Bigog Cyprus ("Acomys nesiotes") ac isrywogaeth o'r Dryw Ewrasiaidd ("Troglodytes troglodytes cypriotes"). Yn Cyprus, bu Bate yn lletya yn bennaf yn Paphos gyda Chomisiynydd Ardal o'r enw Wodehouse. Pan nad oedd yn teithio mewn ardaloedd anghysbell, yn aml ar ei ben ei hun, roedd yn byw bywyd cymdeithasol llawn.