Top 10 similar words or synonyms for cerialis

petillius    0.938199

nepos    0.886367

servius    0.885816

macrinus    0.884596

civilis    0.880839

vibius    0.879836

furius    0.872987

pupienus    0.872036

primus    0.871586

cinna    0.869232

Top 30 analogous words or synonyms for cerialis

Article Example
Quintus Petillius Cerialis Yn ystod Blwyddyn y Pedwar Ymerawdwr (69), cefnogodd ei dad-yng-nghyfraith Vespasian; roedd Cerialis yn briod a merch Vespasian, Flavia Domitilla. Cymerwyd ef yn garcharor gan Vitellius am gyfnod, ond llwyddodd i ddianc, a chymerodd ran yn yr ymosodiad a gipiodd ddinas Rhufain i Vespasian. Wedi i Vespasian ddod yn ymerawdwr, penodwyd ef yn legad Legio XIV Gemina yn Germania Inferior, lle bu'n ymladd yn erbyn Gwrthryfel y Batafiad dan Julius Civilis. Llwyddodd Cerialis i orchfygu Civilis.
Quintus Petillius Cerialis Yn 71, penodwyd ef yn llywodraethwr Prydain, a daeth a Legio II Adiutrix gydag ef i'r dalaith. Yn ystod ei gyfnod fel llywodraethwr, ymladdodd yn erbyn y Brigantes yng ngogledd Lloegr. Dychwelodd i Rufain yn 74, a daliodd swydd conswl ddwywaith, yn 74 ac 83.
Quintus Petillius Cerialis Cadfridog Rhufeinig oedd Quintus Petilius Cerialis Caesius Rufus (ganed tua 30 O.C.).
Quintus Petillius Cerialis Penodwyd ef yn legad y lleng Legio IX Hispana ym Mhrydain pan oedd Gaius Suetonius Paulinus yn llywodraethwr. Cymerodd ran yn yr ymladd yn erbyn gwrthryfel Buddug a'r Iceni yn 60 - 61, er iddo gael ei orchfygu wrth iddo geisio achub dinas Camulodunum (Colchester heddiw),
Marcus Vettius Bolanus Dilynwyd ef fel llywodraethwr gan Quintus Petillius Cerialis.
Gwrthryfel y Batafiaid Dinistriwyd llengoedd V "Alaudae" a XV "Primigenia" gan y gwrthryfelwyr. Ymunodd rhai milwyr Rhufeinig yn y gwrthryfel, megis lleng I "Germanica". Roedd y llengoedd hyn wedi cefnogi Vitellius fel ymerawdwr, ac yn anfodlon pan glywsant fod Vespasian wedi ennill yr orsedd. Gyrrodd Vespasian fyddin dan Quintus Petillius Cerialis i roi terfyn ar y gwrthryfel yn Ebrill 70. Trechwyd y Batafiaid a dechreuodd Petilius Cerialis drafodaethau gyda Julius Civilis, rhywle rhwng afon Waal ac afon Maas ger Noviomagus (Nijmegen heddiw).
Swydd Efrog Gorchfygwyd y Brigantes gan y Rhufeiniaid dan arweiniad Quintus Petillius Cerialis, mewn brwydr bwysig yn 71 AD. Sefydlwyd Dinas Efrog ('Eboracum') yn prifddinas "Britannia Inferior" ac yn gyd-Brifddinas Prydain gyfan, gyda Llundain. Am ddwy flynedd, cyn marwolaeth yr Ymerawdwr Septimius Severus, gweinyddwyd Ymerodraeth Rhufain ganddo o Eboracum.
Brigantes Wedi i Vespasian ddod yn ymerawdwr, daeth Quintus Petillius Cerialis yn llywodraethwr Prydain, a dechreuodd ef ymgyrch yn erbyn y Brigantes. Ymddengys i goncwest lwyr gymeryd blynyddoedd lawer, ond erbyn i Fur Antoninus gael ei godi tua'r flwyddyn 140 roedd tiriogaeth y Brigantiaid yn cael ei rheoli'n llwyr gan y Rhufeiniaid.
Blwyddyn y Pedwar Ymerawdwr Cymerodd llwyth y Batafiaid fantais ar ddigwyddiadau'r flwyddyn i wrthryfela yn erbyn Rhufain dan arweiniad Gaius Julius Civilis. Gallasant ddinistrio rhai llengoedd Rhufeinig a pherswadio llengoedd eraill i ochri gyda hwy yn erbyn Rhufain. Wedi i Vespasian ddod yn ymerawdwr, gyrrwyd byddin dan Quintus Petillius Cerialis i roi terfyn ar y gwrthryfel.
Legio IX Hispana Wedi hyn bu'r lleng yn gwarchod ffin Afon Rhein, yna yn Pannonia. Yn 43 roeddynt yn rhan o ymgyrch Rhufain yn erbyn Prydain, dan Aulus Plautius. Dan Quintus Petillius Cerialis dioddefasant golledion sylweddol yn ystod gwrthryfel Buddug yn 61. Credid am gyfnod fod y lleng wedi diflannu ym Mhrydain, efallai yn ystod brwydro yn yr Alban. Hyn yw cefndir y nofel "The Eagle of the Ninth" gan Rosemary Sutcliff, a nifer o nofelau eraill.