Top 10 similar words or synonyms for caucasus

chambi    0.765516

nhroedfryniau    0.753071

wral    0.750123

ural    0.748266

uttar    0.745921

jammu    0.740410

helmand    0.738232

rhagfryniau    0.729973

kroumirie    0.728253

pamir    0.725104

Top 30 analogous words or synonyms for caucasus

Article Example
Hanes Armenia Mae hanes Armenia, gwlad fynyddig yn y Caucasus, yn cychwyn yn nyddiau cynhanes ac yn pontio hanes Ewrop a hanes Asia.
Cromlech Ceir tua 3000 o gromlechi a strwythurau megalithig eraill yn ardal ogledd-orllewin y Caucasus yn ne Rwsia, a darganfyddir rhagor o enghreifftiau yn y mynyddoedd bob blwyddyn.
Cyfardwf y Cawcasws Planhigyn blodeuol bychan yw Cyfardwf y Cawcasws sy'n enw benywaidd. Mae'n perthyn i'r teulu "Boraginaceae". Yr enw gwyddonol (Lladin) yw "Symphytum caucasicum" a'r enw Saesneg yw "Caucasian comfrey". Ceir enwau Cymraeg eraill ar y planhigyn hwn gan gynnwys Cyfardwf y Caucasus.
Gemau Olympaidd y Gaeaf 2014 Ystyriwyd cefndir y Gemau yn ddadleuol, gyda chyhuddiadau o lwgrwobrwyo a arweiniodd at gynnydd yng nghost y Gemau, pryderon ynghlyn â hawliau dynol athletwyr a chefnogwyr lesbiadd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol yn sgîl cyfyngiadau ar hyrwyddo perthynasau rhywiol LHDT (sydd wedi arwain at brotestiadau) ac amryw o bryderon diogelwch ynglyn â bygythiadau gan grwpiau jihadaidd sy'n gysylltiedig â'r Gwrthryfel yng Ngogledd Caucasus.
Olwyn Credir fod yr olwyn wedi ei defnyddio gyntaf ym Mesopotamia yn y 4edd mileniwm CC.. Ar ochr ogleddol mynyddoedd y Caucasus, cafwyd hyd i feddau yn dyddio o tua 3700 CC lle roedd pobl wedi eu claddu ar wagenni neu gerti.
Khazariaid Pobl Dyrcig hanner crwydrol o Ganol Asia oedd y Khazariaid. Trodd llawer ohonynt i Iddewiaeth. Yn y seithfed ganrif OC sylfaenodd y Khazariaid wladwriaeth (khaganaeth) annibynnol yng ngogledd y Caucasus ar hyd y Môr Caspiadd. Yn yr wythfed neu yn gynnar yn y 9g, derbyniwyd Iddewiaeth fel y grefydd swyddogol. Mae'n bwnc llosg ai dim ond y bendefigaeth drodd at y grefydd newydd, neu drwch y boblogaeth hefyd. Ar eu hanterth, roedd y Khazariaid a'r pobloedd oedd yn ddarostyngedig iddynt yn rheoli ardal eang sydd heddiw yn cwmpasu de Rwsia, gorllewin Casachstan, dwyrain Wcrain, Aserbaijan, rhannau helaeth o'r Caucasus (gan gynnwys Dagestan a Georgia) a'r Crimea. Mae'n debyg bod yr enw yn gysylltiedig â gwreiddyn berfol Tyrcig yn golygo 'crwydro'.
Alpau Dinarig Mae'r Alpau Dinarig yn ffurfio'r ardal fwyaf creigiog a mynyddig yn Ewrop gyfan ac eithrio y Caucasus, yr Alpau a Mynyddoedd Llychlyn. Maent yn cynnwys creigiau gwaddod o greigiau dolomît, calchfaen, tywod, a chreigiau cymysgryw a ffurfiwyd gan foroedd a llynnoedd yn y gorffennol pell. Yn ystod y cyfnod o symudiadau daearegol Alpaidd a ddigwyddodd tua 50-100 miliwn o flynyddoedd yn ôl, plygwyd y creigiau hyn gan bwysau ymylaidd anferth mewn arch o gwmpas yr hen greigiau solet yn y gogledd-ddwyrain.
Daearyddiaeth Ewrop Mae anghytundeb ynglŷn ag union ffiniau Ewrop, ac yn wir dywed rhai nad yw Ewrop yn gyfandir o gwbl, ond yn orynys anferth sy'n rhan o gyfandir Asia am nad oes ffîn naturiol bendant rhyngddynt; cyfeirir at yr uned ddaearyddol honno fel Ewrasia. Y ffîn a dderbynnir fel arfer i wahanu'r ddau gyfandir yw mynyddoedd yr Ural sy'n rhedeg o'r gogledd i'r de trwy ganol Rwsia; nid yw pawb yn cytuno fod ardal y Caucasus yn rhan o Ewrop yn ddaearyddol. Y ffîn orllewinnol yw Cefnfor Iwerydd, ac i'r de a'r de-ddwyrain mae'r Môr Canoldir yn ffîn i'w wahanu oddi wrth Affrica ac Asia Leiaf.
Gagra Dinas yn rhanbarth Abchasia, yng ngorllewin y Georgia hanesyddol, yw Gagra (Abchaseg a Rwseg: Гагра, Georgeg:გაგრა). Gorwedd ar lan ogledd-ddwyreiniol y Môr Du, wrth droed Mynyddoedd Caucasus. Mae Gagra'n ran o ardal ehangach gyda'r un enw. Mae Abkahazia'n weriniaeth sydd wedi torri i ffwrdd o Georgia, er ei bod, yn rhyngwladol, yn dal i gael ei hadnabod yn swyddogol fel rhan o'r wlad honno. Roedd poblogaeth o 26,636 yn 1989, ond mae hyn wedi disgyn llawer ers hynny oherwydd glanhau ethnig y Georgiaid o Abkhazia.
Pâl gwladychiad Crewyd y Pâl gyntaf gan Catrin Fawr ym 1791 (mewn gweithrediad o 28 Rhagfyr 1791). Roedd yn cwmpasu tiriogaeth heddiw Gwlad Pwyl, Lithwania, de Latfia, Belarws, rhan fwyaf Wcrain, Moldofa, ynghyd â rhai ardaloedd sydd heddiw yng ngorllewin Rwsia. Roedd y Pâl gwreiddiol yn cynnwys y Caucasus a thalaith Astrakhan yn ne Rwsia, ond neilltuwyd y taleithiau hyn ohono ym 1825. Goddefwyd i Iddewon fyw yn Kurland (de Latfia, gan gynnwys Riga), ond gwaharddwyd Iddewon newydd rhag gwladychu yno. Er i Kiev orwedd y tu fewn i'r Pâl, gorfodwyd i Iddewon fyw mewn ardaloedd penodol yn y ddinas. Roedd yna dair dinas arall yn y Pâl (Nikolaev, Yalta a Sevastopol) lle nad oedd Iddewon i fyw o gwbl. Caniatawyd i Iddewon mewn rhai galwedigaethau (marsiandwyr, pobl â graddau uwch, meddygon, swyddogion llywodraethol, rhai crefftwyr) fyw y tu allan i'r Pâl. Bu'r cyfyngiadau a roddwyd ar Iddewon yn y Pâl yn y 19eg ganrif yn sbarduno llawer ohonynt i allfudo i'r Unol Daleithiau neu i ymuno â mudiadau chwyldroadol.