Top 10 similar words or synonyms for bacteriwm

tocsin    0.863104

rywrai    0.859211

anemia    0.858914

manteisgar    0.854962

brotinau    0.854091

cwadratig    0.851836

gemegion    0.849320

germau    0.848996

wrthocsidyddion    0.848349

anwythiad    0.848078

Top 30 analogous words or synonyms for bacteriwm

Article Example
Syffilis Haint a drosglwyddir yn rhywiol yw syffilis a achosir gan y bacteriwm "Treponema pallidum".
Llaeth enwyn Gellir hefyd gynhyrchu llaeth enwyn trwy ychwanegu'r bacteriwm "Streptococcus lactis" ar laeth. Dyma'r math mwyaf cyffredin o laeth enwyn bellach.
Gwahanglwyf Afiechyd a achosir gan y bacteriwm "Mycobacterium leprae" yw'r gwahanglwyf. Darganfyddwyd y bactwriwm gan feddyg o Norwy, Armauer Hansen, yn 1873.
Colera Haint a achosir gan y bacteriwm "Vibrio cholerae" yw Colera neu Y geri marwol. Fel arfer, trosglwyddir yr haint trwy yfer dŵr amhur, er y gall gael ei drosglwyddo gan fwyd hefyd.
Colera Mae'r bacteriwm "Vibrio cholerae" yn cynhyrchu tocsin sy'n effeithio ar yr epitheliwm ar wyneb mewnol y coluddion. Mae hyn yn arwain at ddeiaria difrifol, sy'n arwain at farwolaeth trwy golli dŵr o'r corff. Gellir atal yr afiechyd i raddau helaeth trwy sicrhau cyflenwad o ddŵr glan.
Tocsin Gwenwyn a gynhyrchir yn fiolegol gan organeb byw yw tocsin. Defnyddir y term yn enwedig i ddisgrifio sylweddau gwenwynig a gynhyrchir gan micro-organebau megis bacteriwm, dinofflangellogion, ac algâu. Cynhyrchir mycotocsinau gan ffyngau, phytotocsinau neu lyswenwynau gan blanhigion fasgwlaidd, a söotocsinau gan anifeiliaid.
Ffosffad Daw ymddygiad gwenynig drwgenwog "Arsenig" (fel arfer ar ffurf arsenad) yn rhannol oherwydd ei berthynas (grŵp 15) a ffosfforws. Mae arsenad yn "edrych" ac yn ymddwyn yn debyg iawn i ffosffad i nifer o ensymau hanfodol i fywyd. Ar yr un trywydd, yn 2010 ymddangosodd adroddiad safonol (yn "Science") yn honni darganfod bacteriwm oedd yn defnyddio arsenad yn lle ffosffad mewn DNA. Camgymeriad oedd hwn.
Gwahanglwyf Gellir trosglwyddo'r gwahanglwyf o un person i'r llall, yn aml trwy besychu neu disian. Gall y bacteriwm fyw yn y corff am gyfnod hir, weithiau am flynyddoedd, heb fod unrhyw arwydd o'r afiechyd. Mae'n effeithio ar ran allanool y corff, y croen yn arbennig, ac os na cheir triniaeth mae'n ymledu i ddinistrio'r nerfau, fel nad oes teimlad mewn rhannau o'r corff. Yn y pen draw, gall y claf golli rhannau o'r corff megis bysedd neu'r trwyn.