Top 10 similar words or synonyms for anrheg

NotFoundError    0.789

Top 30 analogous words or synonyms for anrheg

Article Example
Anrheg Nadolig Mae'r traddodiad o 'roi' anrheg yn un Cristnogol ac o bosib yn draddodiad cyn-Gristnogol. Er enghraifft mewn llawer o'r gwledydd Slafaidd cyfeirir ar y 'Tad Barug' ("Ded Moroz") ganrifoedd yn ôl ond yn wahanol i'r Sion Corn gorllewinol, does dim byd cyfrinachol am ei ymweliadau, ac mae'n rhoi ei anrheg i'r person wyneb-yn-wyneb.
Anrheg Nadolig Mae'n arferiad yn y rhan fwyaf o wledydd Ewropeaidd i roi anrheg Nadolig neu anrhegion i blant ac oedolion ar noswyl y Nadolig, gan ofyn i Siôn Corn eu dosbarthu. Fel arfer caiff yr anrheg ei lapio mewn papur arbennig wedi'i addurno gyda symbolau Nadoligaidd neu luniau o robin goch, Sion Corn, clychay, y Doethion neu olygfa o wlad dan eira. Yng Nghymru, rhoddir yr anrhegion naill ai gan Sion Corn neu mewn person, gyda'r 'rhoi' yn aml yn golygu ymweliad ag aelodau o'r teulu neu ffrindiau.
Anrheg Nadolig Honnir mai yn un o wledydd y Baltig mae Siôn Corn (neu Santa Clos) yn byw. Dywedir hefyd ei fod yn briod i ferch o'r enw Siân a bod ganddo lawer o gorachod yn gweithio iddo, ac ambell garw i dynnu ei sled. Teithia o amgylch y byd ar noswyl Nadolig yn dosbarthu anrhegion i bobl. Mae ei sled yn cael ei dynnu gan nifer o geirw gwahanol ond efallai mai'r carw mwyaf adnabyddus yw Rwdolff, sydd â thrwyn coch sy'n goleuo er mwyn arwain Siôn Corn a gweddill y ceirw drwy'r noson dywyll.
Anrheg gan Gysgod Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1999. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.
Anrheg gan Gysgod Stori fer ar ffurf stribed comic du-a-gwyn yn adrodd hanes digwyddiadau anarferol adeg dathliadau pen-blwydd Alys yn 13 oed.
Anrheg gan Gysgod Nofel ar gyfer plant a'r arddegau gan Mary Hooper (teitl gwreiddiol: "Thirteen Candles") wedi'i haddasu i'r Gymraeg gan Helen Emanuel Davies yw Anrheg gan Gysgod.
Anrheg gan Gysgod Botwm Crys yn cadw lle
Anrheg Ben-Blwydd Mari Difaru Dim Botwm Crys yn cadw lle
Anrheg Ben-Blwydd Mari Difaru Dim Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2005. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.
Anrheg Ben-Blwydd Mari Difaru Dim Nofel ar gyfer plant a'r arddegau gan Berlie Doherty (teitl gwreiddiol: "Tricky Nelly's Birthday Treat") wedi'i haddasu i'r Gymraeg gan Non Vaughan Williams yw Anrheg Ben-Blwydd Mari Difaru Dim.