Top 10 similar words or synonyms for annigonol

dueddol    0.708093

ymwybodol    0.694181

tueddu    0.684125

tueddiad    0.682710

angenrheidiol    0.680025

rhesymol    0.668723

moesoldeb    0.666184

adweithiol    0.665396

effeithiol    0.663873

ddefnyddiol    0.658832

Top 30 analogous words or synonyms for annigonol

Article Example
Bae Cinmel Yn 1900 profodd y morglawdd yn annigonol a chafwyd llifogydd difrifol yn yr ardal.
Amgueddfa Dinbych Ym marn y bobl leol, roedd yr amgueddfa yma'n hollol annigonol.
Llyn Eigiau Mae astudiaethau o weddillion yr argae wedi dangos bod ei seiliau'n annigonol iawn ac yn cynnwys darnau mawr o goncrît heb ei gymysgu.
Pidyn Er bod amrywiaeth mawr rhwng astudiaethau, a'u bod yn annigonol braidd, cytunir yn gyffredinol fod cyfartaledd hyd y pidyn mewn cyflwr o godiad llawn rhwng 12.7modf a 15cm. Mae yna wahaniaethau yn y maint cyfartalog o le i le yn y byd, a rhwng pobl o wahanol hil.
Afon Rhondda Ym mlynyddoedd mawr y diwydiant glo, yr oedd dŵr o'r glofeydd yn cael ei bwmpio yn syth i'r afon, ac roedd hyn yn ogystal â charthffosiaeth annigonol yn creu llygredd difrifol yn yr afon. Ers dechrau'r 1970au mae ansawdd dŵr yr afon wedi gwella'n raddol.
Canfyddiad Wrth ganfod yr amgylchedd, rydym yn dewis, trefnu, dehongli, ac weithiau'n camlunio'r symbylyddion o'n cwmpas. Trawsnewidir y wybodaeth synhwyraidd yn actifedd nerfgelloedd a drosglwyddir i'r ymennydd i'w brosesu. Felly, nid yw'r byd go iawn o reidrwydd yn unfath â'r byd rydym yn ei ganfod. Awgrymodd Hermann von Helmholtz taw proses bur wybyddol yw canfyddiad sy'n gwneud casgliadau ar sail signalau synhwyraidd annigonol.
Enceladws (lloeren) Mae Enceladws wedi ei chau mewn cyseiniant 1:2 gyda Dione. Gallai hynny greu mecaniaeth cynhesu, ond un sydd yn annigonol i doddi iâ dŵr. Oherwydd hynny gallai Enceladws fod wedi ei chyfansoddi gan rhyw ddefnydd gyda a chanddo bwynt toddi isel yn hytrach na dŵr pur.
Stephanus o Fysantiwm Dim ond drylliau o'r gwaith gwreiddiol anferth sydd wedi goroesi, ynghyd â chrynodeb annigonol gan gramadegydd diweddarach o'r enw Hermolaus, ond mae'r hyn sydd wedi goroesi o werth mawr i haneswyr, er enghraifft am ei ddisgrifiad o Pharos Alecsandria yn Yr Aifft.
Theorem pwynt arhosol Banach Noder fod y gofyniad fod d("Tx", "Ty") < d("x", "y") ar gyfer "x" ac "y" yn anhafal, yn annigonol i sicrhau bodolaeth pwynt arhosol, fel ddengys y ffwythiant "T" : [1,∞) → [1,∞) gyda "T"("x") = "x" + 1/"x", sydd heb bwynt arhosol. Fodd bynnag, os y mae'r gofod "X" yn gryno, yna mae'r gofyniad gwanach hwn yn ddigonol ar gyfer canlyniadau'r theorem.
Pi (mathemateg) Er bod y gyfres uchod yn un hawdd i'w hysgrifennu a'i chyfrifo, ond nid yw'n amlwg pam ei bod yn cydgyfeirio i π. Yn wir, mae'r cydgyfeirio mor araf fod 300 term yn annigonol i gyfrifo gwerth π i 2 le degol!