Top 10 similar words or synonyms for zatlačení

úderech    0.764336

katapultáži    0.737541

zásazích    0.737411

rozdrcení    0.736951

výpadech    0.736467

potyčkách    0.736435

protřepání    0.728909

vytažení    0.722197

provalení    0.720893

výbuších    0.718767

Top 30 analogous words or synonyms for zatlačení

Article Example
Smykování Smykování je zemědělská operace při zpracování půdy. Jejím hlavním cílem je urovnání povrchu po orbě, drcení a zatlačení hrud, kypření půdy a ničení plevele. Tato operace se provádí smykem.
Vyháčkování Bubínkem zámkové vložky je napínákem ve směru otevření zámku zlehka otáčeno malou silou, aby se stavítka při zatlačení dovnitř příslušnou planžetou dostala do takové polohy, že se tzv. "zaseknou" o okraj shearline, a již se tlakem pružiny nevrátí do "uzavřené" polohy (to lze poznat podle toho, že stavítko lehce cvakne a přestane pružit). Při zatlačení všech příslušných stavítek (u běžných vložek jich bývá od tří do sedmi, nejčastěji u běžných cylindrických vložek v ČR pět) se bubínek vložky otočí do polohy "otevřeno". Nejčastější postup zatlačování stavítek je odzadu - tedy nejdále od zámečníka.
Plnicí pero Mezinárodní bombičky jsou uzavřeny malou skleněnou kuličkou, kterou u výstupního otvoru drží lepidlo nebo tenká vrstva plastu. Při zatlačení bombičky do pera pronikne vstupním otvorem dovnitř čep, který kuličku odtrhne a uvolní tak výtok pro inkoust. Některé firemní bombičky ale tuto kuličku nemívají, často je jejich výstup uzavřen jen plastovým víčkem, které je při nasazení bombičky proraženo.
Thomas Jonathan Jackson Vyznamenal se zejména v bitvě o Shenandoah Valley (květen–červen 1862), v nichž přinutil k ústupu téměř čtyřikrát silnější jednotky Unie. Poté se podílel na zatlačení McCleana od Richmondu (či spíše na jeho dobrovolném ústupu). Po skončení této vojenské operace sloužil jako pravá ruka generála Leeho.
Edém Otoky postihují orgány s množstvím řídkého pojiva a naopak málo postihují parenchymatózní orgány. Edematózní orgán je prosáklý, zduřelý, těstovitý a po zatlačení se v něm vytvoří vkleslina. Kůže nad oteklým místem je lesklá, napjatá a bledá (s výjimkou zánětlivého otoku), po ústupu otoku se zřasí.
Karolínská renesance Když Karel Veliký (768–814) přebral po svém otci trůn, pokračoval v započatém díle. Postupně Franckou říši rozšířil a zcelil. Síla karolínského státu nebyla jen ve sjednocení území, zatlačení Arabů a ekonomických úspěších, ale i v právní a jazykové toleranci na rozličných územích, která pokrývala. Každoročně se pak říšské záležitosti řešily na sněmu v Cáchách, kam přicházeli vojenští vojevůdci, boháči a významný klérus.
Tažná tyč Hlavní výhodou tažné tyče oproti tažnému lanu je významné snížení rizika nehody při tažení, lepší přenos síly a možnost přenosu síly při brzdění. Mimoto poskytuje rovnoměrnější zrychlení, což je výhodou zejména pro nezkušené řidiče. Tyč také zabraňuje nepříjemnému trhnutí a z něj plynoucího opotřebení vozidel. Taktéž je vhodná pro manévrování, například zatlačení vozidla dozadu, v dílnách a opravnách.
Turínské plátno Počínaje rokem 1978, kdy byl zahájen výzkumný projekt turínského plátna, bylo plátno mnohokrát vědecky zkoumáno množstvím nezávislých laboratoří. Autenticitě plátna nasvědčují například použitý materiál, způsob tkaní, otisk mince z roku 29, použité k zatlačení očí mrtvého, a přítomnost pylu a otisků endemických druhů rostlin, anatomické a fyziologické stopy. Jako zpochybnění pravosti byly medializovány zejména závěry zkoumání radiokarbonovou metodou. Vznik samotného otisku těla se dosud nepodařilo uspokojivě objasnit.
Narážecí nástroj Pracovní hrot nástroje je výměnný. Může být dvoustranný, přičemž jedna strana umožňuje po naražení vodiče odstřihnout přebývající část. Druhá strana hrotu slouží pouze pro samotné naražení, případně pro tzv. přeražení (opakované popř. hlubší zatlačení vodiče do kontaktu – tento postup se však z důvodu možné nespolehlivosti nedoporučuje). Součástí nástroje bývá úložný prostor určený pro uschování demontovaného hrotu v době, kdy se s nástrojem nepracuje. Některé nástroje obsahují také výklopný háček na demontáž již naražených vodičů.
Potenciometr Pro různé účely se vyrábějí dvojité potenciometry. Terminologie není u všech výrobců stejná, bylo by lépe tuto skupinu označit jako sdružené. Mají více odporových drah, ovládaných např. 2 nebo 3 koncentricky umístěnými hřídeli, nebo jedním hřídelem s možností ovládání drah jednotlivě (popř. po skupinách) při povytažení hřídele nebo zatlačení. Toho se používalo u miniaturizované audiotechniky, zvláště u autorádií, kde jedním potenciometrem se 2 soustřednými hřídelemi bylo možné ovládat např. 4 funkce.