Top 10 similar words or synonyms for toledské

cremonské    0.646872

modenské    0.621390

kapucínské    0.565045

alexandrijské    0.563695

neapolské    0.553181

florentské    0.552218

ferrarské    0.551602

sienské    0.550913

ulmské    0.542381

bráhmanské    0.542256

Top 30 analogous words or synonyms for toledské

Article Example
Jan I. Kastilský Jan Kastilský zemřel v říjnu 1390 na následky pádu z koně. Jeho smrt byla několik dní v utajení a byl pohřben v kapli toledské katedrály.
Diecéze abulská Diecéze Abula je titulární diecéze římskokatolické církve, založená roku 1969 a pojmenovaná podle starého města Abula v dnešním Španělsku. Diecéze byla sufragannou arcidiecéze toledské.
El Greco V roce 1585 si El Greco najal tři apartmány včetně prostorného „královského“ v paláci (dnes již neexistujícím) markýze de Villeny v bývalé toledské židovské čtvrti. Malíř vedl nákladný život – např. ke stolování mu hrávala kapela –, což ho často přivádělo do finančních potíží. V tomto domě žil do roku 1590 a pak od roku 1604 až do smrti. Hostil zde příslušníky toledské správní a intelektuální elity, mj. básníka a dramatika Luise de Góngoru nebo dalšího literáta, Hortensia Félixe Paravicina, kterého portrétoval.
Obležení Alcázaru Když vypuklo povstání proti republikánské vládě, toledské milice spolu s většinou obyvatelstva zůstaly na straně vlády, zatímco vojenská posádka se přidala k povstalcům a po neúspěšném pokusu ovládnout centrum města se uzavřela i s dalšími příznivci povstání v pevnosti.
Pohřební zvyky Slovanů Během pohřebního obřadu byl ostentativně dáván najevo žal nad odchodem blízkého člověka. Především ženy si trhaly vlasy, šaty, drásaly tváře (svědčily by o tom zákazy Toledské synody z roku 589 nebo se o tomto zmiňuje Filip de Diversis u dubrovnických žen).
Alonso Berruguete Berruguete se vrátil do Španělska roku 1517 a roku 1518 byl jmenován dvorním malířem a sochařem Karla V.. Od tohoto období se Berruguette soustředil na sochařství. Jeho práce zahrnují oltář v Irské koleji v Salamance (1529-1533), chór v toledské katedrále (1539-1543) a náhrobek toledského arcibiskupa Juana de Tavera ve špitále sv. Jana Křtitele v Toledu (1552-1561).
Marie Medicejská Po otci, druhém toskánském vévodovi Františkovi I. Toskánském, náležela k rodu Medicejských a po matce k dynastii Habsburské. František I. byl nejstarším synem velkého Cosima I. a Eleonory Toledské. V roce 1565 se oženil s císařskou dcerou Johanou Habsburskou (nejmladší dcera císaře Ferdinanda I. a Anny Jagellonské) a po otcově smrti usedl v roce 1574 na toskánský velkovévodský stolec.
Markéta Medicejská Jejími prarodiči byli Ferdinand I. Medicejský a Kristina Lotrinská. Ferdinand byl synem Cosima I. Medicejského a Eleonory Toledské. Z matčiny strany byla Markéta vnučnou Karla II. Štýrského a Marie Anny Bavorské. Ti oba byli potomky Ferdinanda I. Habsburského a Anny Jagellonské. Markéta byla tedy potomkem císařů Svaté říše římské.
Marie z Moliny V roce 1282 se provdala za svého bratránka Sancha, syna Alfonse X., přestože výjimka pro sňatek mezi příbuznými nebyla dříve udělena. Po smrti Alfonse X. se stala královnou Kastilie a Leónu a byla korunována spolu se svým manželem v Toledské katedrále. I když byl pár nucen oddělit se od Říma a ostatních, Sancho byl rozhodnut svou manželku ctít a přenesl na ni mnoho povinností, včetně regentství za jejich syna po své smrti. Sanchova vláda netrvala dlouho, zemřel v roce 1295.
Juan José de Austria Byl jedním z několika nemanželských dětí španělského krále Filipa IV. Jeho matkou byla herečka Marie Calderónová. Juan José vyrůstal v toledské provincii ve městě Ocaně. Roku 1642 jej Filip uznal za svého syna a udělil mu titul kastilského a leónského velkopřevora johanitského řádu. V letech 1647–1648 velel vojákům proti neapolským povstalcům a v letech 1651–1652 proti povstalcům v Katalánii. V roce 1648 působil krátce v úřadu místokrále neapolského.