Top 10 similar words or synonyms for svátostný

hřibotvaré    0.760595

megerle    0.759264

reichsfreiherr    0.757842

ogio    0.757688

prolyl    0.756946

phuturistix    0.754495

prignac    0.754282

conlie    0.754063

lamprima    0.752375

jaroka    0.751605

Top 30 analogous words or synonyms for svátostný

Article Example
Svátost smíření V moderní době se objevuje otázka možnosti "zpovědi na dálku", např, za pomoci telefonu či internetu, dokonce údajně existují i výjimečné případy, kdy k ní dochází. Podle vyjádření mluvčího České biskupské konference však v tomto případě nelze mluvit o platné svátosti smíření, ale maximálně o jakési obdobě linky důvěry, která nemá svátostný charakter.
Křesťanská sakrální architektura "Evangelická církev metodistická" – budovy této církve nevykazují žádný jednotný ani "církevní" styl. Vlastní kostely v moderním stylu i řadové budovy připomínající obytné domy, stačí, když poskytují dostatek prostoru pro různé druhy sborové činnosti. Vnitřní zařízení a uspořádání je prosté, modlitebny nemají svátostný prostor ani oltáře, nebývají v nich (až na výjimky) obrazy svatých ani obrazy s biblickými výjevy. Obrazy nejsou, jako i v jiných evangelických kostelech, předmětem uctívání.
Apoštolská penitenciárie Apoštolská penitenciárie je jeden ze tří tribunálů Římské kurie. Je především tribunálem milosrdenství, který rozhoduje otázky týkající se odpuštění hříchů v římskokatolické církvi. Podle konstituce Pastor Bonus ""Kompetence Apoštolské penitenciárie se vztahuje na to, co se týká vnitřního oboru a odpustků. Pro vnitřní obor, ať již svátostný nebo nesvátostný, poskytuje absoluce, dispense, přeměny, sanace, odpuštění a jiné milosti. Stará se o to, aby byl v patriarchálních bazilikách města Říma k dispozici dostatečný počet penitenciářů, kteří jsou vybaveni potřebnými oprávněními. Témuž dikasteriu je svěřeno vše to, co se týká poskytování a využití odpustků, při zachování práva Kongregace pro nauku víry sledovat vše, co se týká dogmatické nauky o nich.""
Kanonické manželství Podle církve nemůže existovat, mezi pokřtěnými, kanonické manželství aniž by se jednalo o svátost (kán. 1055 CIC). Manželství bylo na svátost povýšeno samotným Ježíšem Kristem, a kvalifikováno jako spojení dovolené, jehož cílem je dosažení Boží milosti. Omyl ve svátostné povaze manželství, nebo její svévolné vyloučení je příčinou jeho neplatnosti. Svátostný charakter manželství je spojen s jeho nerozlučitelností a nezměnitelností jeho obsahu. Pokud se však týká nerozlučitelnosti, je třeba doplnit, že pouze manželství platně uzavřené a dovršené přirozeným pohlavním stykem ("ratum et consummatum") dosáhne plnosti svátosti a je skutečně nerozlučitelné. V případě faktického nedovršení (nekonsumace) může dostat, podle přesně vymezených zákonných norem, dispens od manželského svazku.