Top 10 similar words or synonyms for stratosféře

spalinách    0.869824

varlatech    0.868531

fotosféře    0.856228

žlebcách    0.851395

výbrusech    0.849042

smižanech    0.847377

včelstvu    0.841906

čtvrtohorách    0.841530

slitině    0.839266

slinách    0.837623

Top 30 analogous words or synonyms for stratosféře

Article Example
Atmosféra Uranu Koncentrace uhlovodíků ve stratosféře Uranu je nižší než ve stratosféře jiných plynných planet. Horní vrstvy atmosféry Uranu jsou tak velmi čisté a transparentní. Uranova stratosféra je proto méně neprůhledná a chladnější než u ostatních plynných planet.
Ozon Vyšší koncentrace v rozsahu 2 až 8 ppm v atmosféře se nacházejí v stratosféře, ležící ve výškách mezi 10 až 50 km, která zachycuje většinu ultrafialového záření (UV-B) přicházejícího ze Slunce. Kdyby se veškerý ozon ve stratosféře stlačil při tlaku cca 1000 hPa (1 atmosféru), vytvořil by vrstvu tenkou 3,5 mm.
Polární noc Absence světla na území polární noci ale i v oblastech nad ní (konkrétně stratosféře, zejména jižního pólu) má vliv na cyklus vytváření a cirkulaci ozónu.
5. návštěvní expedice (ISS) Jediným geofyzikálním experimentem programu bylo sledování optických jevů souvisejících s bouřkovou aktivitou ve vysoké stratosféře a ionosféře v experimentu LSO-S ("Lingtning and Sprite Observation - Spain").
Ústav fyziky atmosféry Akademie věd České republiky Ve výzkumu ozonu a cirkulace ve stratosféře se studium orientuje hlavně na dlouhodobé změny těchto veličin a jejich následný dopad na klima.
Machovo číslo Pro ilustraci - u zemského povrchu odpovídá 1 "Ma" rychlosti asi 1 225 km·h (340,3 m·s), ve stratosféře pak rychlosti 1 060 km·h.
Ozon Opakem životu prospěšného ozonu ve stratosféře je tzv. přízemní neboli troposférický ozon, vyskytující se těsně nad zemským povrchem. Tento plyn je lidskému zdraví nebezpečný, působí dráždění a nemoci dýchacích cest, zvyšuje riziko astmatických záchvatů, podráždění očí a bolest hlavy.
Perleťový oblak Perleťová oblaka, také známá jako polární stratosférická oblaka (anglickou zkratkou PSC), jsou oblaka v polární stratosféře. Jsou na pohled velmi atraktivní, zároveň se však mohou podílet na vzniku ozónových děr.
Atmosféra Uranu Kromě uhlovodíků obsahuje stratosféra také oxid uhelnatý a stopy vodní páry a oxidu uhličitého. Tyto tři sloučeniny jsou ve stratosféře distribuovány poměrně homogenně a nejsou omezeny na úzkou vrstvu jako uhlovodíky.
Atmosféra Titanu Tlak na povrchu měsíce dosahuje 1,45 atm, naměřená teplota je zde -179,2 °C. Proudění v atmosféře je silně ovlivněno principem superrotace, částice plynu jsou schopny měsíc oběhnout výrazně rychleji než se těleso otočí kolem své osy. Superrotace ovlivňuje proudění v celé atmosféře od povrchu až po exosféru, nejvíce však ve stratosféře a nejvyšších částech troposféry. Vyvolává silné západní větry, které ve stratosféře dosahují rychlostí i 720 km/h. V atmosféře byla objevena srážková činnost, na Titanu ovšem neprší voda jako na Zemi, nýbrž kapalné uhlovodíky, především methan, někdy i ethan. Uhlovodíky jsou do atmosféry vraceny výparem z povrchových kapalných jezer, jejich koloběh se v lecčem podobá koloběhu vody na naší planetě.