Top 10 similar words or synonyms for putze

neumärker    0.725238

mertinová    0.720623

ďačenko    0.718031

zubčić    0.717724

gantnerová    0.716152

stryková    0.715423

kliman    0.715231

štvrtecká    0.707921

čerešněva    0.706652

chochlovová    0.703154

Top 30 analogous words or synonyms for putze

Article Example
Mimoň Bezprostředně vedle areálu Božího hrobu je ulice "V lukách" (Mühlau), kde se na č. p. 101 nachází někdejší špitál, který nechal postavit druhý ze synů již zmiňovaného Jana Putze Jan Ignác Dominik Putz roku 1679, protože starý špitál u kostela Nejsvětější Trojice z roku 1400 byl nevyhovující. Nyní je zde Městské muzeum v Mimoni.
Kostel Nejsvětější Trojice (Praha, Spálená ulice) Originálně pojatá vrcholně barokní budova spočívá na téměř čtvercovém půdorysu s věží nad presbytářem a bohatě zdobeným průčelím do Spálené ulice. Vypuklé erbovní štíty donátorů, J. Ignáce Putze a jeho manželky, v oválných kartuších a dedikační nápis jsou umísěny nad hlavním vchodem do kostela, nad nimi na fasádě v pásu pod korunní římsou je vyzlacen latinský nápis o zasvěcení kostela DIVAE SANCTAE TRINITATIS.
Kostel svatého Petra a Pavla (Mimoň) Místo starého kostela vystavěl na pokyn majitele města Jana Putze z Adlersthurmu v letech 1661 až 1663 italský stavitel Giulio Broggio kostel nový v barokním slohu z kamene. Počáteční práce měl na starosti italský stavitel Carlo Giuseppe Bossi. Krátce poté byla postavena i věž, s kostelem byla propojena později. U kostela byl vybudován hřbitov, areál byl ohrazen obdélníkovou zdí, v letech 1673 až 1675 byly do rohů zdí dostavěny čtyři kaple (archandělů Gabriela, Michaela, Rafaela a Uriela) a při jižní zdi pátá svaté Honory byla márnicí. Z roku 1678 je nová fara. V roce 1787 byly do věže nainstalovány hodiny.
Kaple Božího hrobu (Mimoň) V roce 1651 zakoupil tehdejší statky Mimoň a Děvín. Roku 1655 bylo rozhodnuto o místě pro stavbu vedle zbořeného kostela sv. Kříže v Mimoni. Jeho synové Jan František Edmund a Jan Ignác Dominik umírajícímu otci museli slíbit, že kapli Božího hrobu i špitál postaví sami. Ti stavbu skutečně provedli, především pak Jan František Edmund. Ten v roce 1665 zadal stavební práce italskému architektovi Giuliu Broggiovi. Stavba trvala dva roky a sedm let po smrti Jana Putze byla stavba Božího hrobu dokončena a v roce 1668 byl areál vysvěcen. Mimoňský špitál, ve kterém dnes sídlí Městské muzeum Mimoň, byl dostavěn v roce 1679.
Ludvík Josef z Hartigu Kolem roku 1719 působil v Praze jako přísedící zemského soudu Království českého a později se stal císařským místodržícím v Českých zemích. 24. listopadu 1705 se ve Fronsprugg oženil s "Marie Terezie Ester Putzové z Adlersthurnu" (13. září 1686 ve Schrattenthalu, Dolní Rakousy – 27. Dubna 1740 v Praze), dcerou Jana Marka Maxmiliána Putze z Adlersthurnu a jeho ženy Johany Františky z Kunic. Ta byla pochována na jejich panství Mimoň. Hrabě měl z prvního manželství (podle některých zdrojů uzavřeného roku 1707) dva syny a pět dcer. Jedním ze synů byl pozdější rakouský diplomat Adam František hrabě z Hartigu (1724–1783).
Městské muzeum Mimoň Původní starý špitál u již zrušeného kostelíka sv. Trojice městu nepostačoval. Na přání svého otce, rytíře Jana Putze z Adlersthurmu nechali nový špitál pro 20 osob postavit jeho synové, Jan František Edmund a Jan Ignác Dominik v roce 1679. Špitál měl svůj nadační list a byl později podporován majetnými měšťany a vrchností. Vedl si dobře a byl oceněn i císařem Josefem II. V ocenění byl špitál popsán jako zděná budova 9 sáhů (sáh byl 1,89 m) dlouhá a 7 široká, pro 20 špitálníků. Každý měl svou komůrku s prkennou podlahou.
Mimoň Další významnou mimoňskou památkou je areál Božího hrobu. S plánem na vybudování kopie chrámu Božího hrobu podle jeruzalémského vzoru přišel Jan Putz z Adlersthurmu, císařský rada dvorní komory. Ten cestoval na posvátná křesťanská místa do Říma a Jeruzaléma, kde se myšlenka zrodila. Při své druhé cestě do Jeruzaléma onemocněl a musel několik měsíců zůstat v Římě. Po uzdravení se vydal na zpáteční cestu, přes Loreto a Vídeň domů do Čech. Zde však té době probíhala třicetiletá válka, proto nebylo možno stavební plán uskutečnit. V roce 1651 zakoupil tehdejší statky Mimoň a Děvín. Roku 1655 bylo vybráno místo pro stavbu vedle zbořeného kostela sv. Kříže v Mimoni. Stavbu nakonec uskutečnili synové Jana Putze, především Jan František Edmund, kterou v roce 1665 zadal italskému architektovi Giuliu Broggiovi. Stavba trvala dva roky a o rok později byl areál vysvěcen.
Budov (zámek) V roce 1698 koupil budovské panství Petr Jáchym Campanus z Rösselfeldu za šestnáct tisíc rýnských zlatých. Po jeho synovi Adamu Antonínovi panství v roce 1725 přešlo na Vojtěcha Putze z Breitenbachu. Ten již o rok později zemřel a majetek zdědila vdova a tři děti. Roku 1727 se rozdělili a Budov získal mladší syn František Antonín, ale později ho prodal bratrovi Václavu Leopoldovi, který jej připojil ke svému panství zámku v Lukách. Se svým synem Františkem Xaverem rozšířili panství o Chyši, Verušičky a další vesnice. Roku 1774 však František Xaver prodal Verušičky, Luka a Budov Františku Antonínu Nosticovi za částku přesahující 115 tisíc zlatých. Nosticům panství patřilo až do roku 1798. Potom se v držení vystřídali Kašpar Fridriech Josef von Overschie a jeho dědicové, kteří je vyměnili s Karlem de Thysebaert za pozemky v Belgii a Nizozemsku. Od jeho syna koupil zadlužený majetek malostranský měšťan Jan Antonín Hladík, který v roce 1838 Budov prodal Antonii z Neubergu. Za Neubergů se Budov stal po dlouhé době opět panským sídlem. Na východní straně dvora si nechali postavit tzv. nový zámek a na protilehlé straně vznikla kaple. Od roku 1863 se majitelé rychle střídali. Patřili k nim manželé Heliodor a Klementina Heidlerovi, František Wilhelm, chomutovský obchodník August Gutt a další. Po roce 1945 areál dvora připadl státnímu statku, který jej využíval až do konce dvacátého století.
Roberto Burle Marx Roberto Burle Marx se narodil v São Paulo. Byl čtvrtým synem Cecilie Burle, narodil se do brazilské katolické rodiny z vyšších kruhů. Rodina její matky pocházela z Pernambuco a Francie. Wilhelm Marx byl německý Žid. První inspirace přišla při studiu malířství v Německu, kde často navštěvoval botanickou zahradu v Berlíně a poprvé se dozvěděl o místní flóře v Brazílii. Po návratu do Brazílie v roce 1930, začal sbírat rostliny v okolí svého domova. Studoval v Národní škole výtvarných umění v Riu v roce 1930, kde se zaměřil na vizuální umění podle Leo Putze a Candido Portinari. Ve škole se setkal s několika budoucími vůdčími osobnostmi Brazílie, architekty a botaniky, kteří na něj měli významný vliv v jeho osobním i profesním životě. Jedním z nich byl jeho profesor brazilského modernismu Lucio Costa, architekt, který žil na nedaleko Burleho. V roce 1932 Burle Marx navrhl svoji první zahradu pro soukromou rezidenci pro architekty Lucio Costa a Gregori Warchavchik a. Tento projekt, byl počátkem spolupráce s Costou a později Oscarem Niemeyerem. Niemeyer navrhl v roce 1942 komplex Pampulha, pro který Marx navrhl zahrady.