Top 10 similar words or synonyms for neofytů

teplomilných    0.628946

doubrav    0.602779

rašelinných    0.598749

lučních    0.594418

mechů    0.593174

xerotermních    0.592028

travin    0.591927

trávníků    0.591577

dubohabřin    0.588235

hlodavců    0.586130

Top 30 analogous words or synonyms for neofytů

Article Example
Plicník a je pěstováno i několik nepůvodních neofytů, např.
Velikonoční oktáv V dějinách církve probíhaly v tomto týdnu katecheze neofytů, kteří nosívali po celý týden bílé roucho na znamení toho, „že oblékli Krista“. Oktáv je charakterizován radostí z vykoupení člověka Pánem Ježíšem Kristem, který v člověku působí skrze křest, ostatní svátosti a dalšími způsoby.
Bílá sobota Na Bílou sobotu končí postní doba. Svůj název den získal zřejmě od bílého roucha neofytů, kteří se po celý den intenzivně připravovali na křest o velikonoční vigilii (ta ovšem k Bílé sobotě v pojetí starokřesťanské ani dnešní liturgie nepatří). Název může také pocházet z lidových zvyků velkého úklidu a bílení, konaných tento den před nedělí Zmrtvýchvstání.
Skalky u Hulína Po ukončení těžebních činností začala na obnažených plochách nastupovat synantropní bylinná společenstva charakteristická vysokým poddílem nitrofilních druhů, archeofytů a neofytů, především nitrofilní společenstva na kypřených půdách třídy Chenopodietea, vegetace dvouletých a vytrvalých bylin na suchých stanovištích třídy Artemisietea vulgaris a nitrofilní společenstva třídy Galio-Urticetea. V místech bez rušivých zásahů začala část těchto společenstev přecházet v sukcesně vyšší stadia křovinných a dřevinných formací s vrbou (Salix spp.).
Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví V CHKO rostou také některé nepůvodní druhy a neofyty. Místy se vyskytují v lužním lese nepůvodní smrkové monokultury, které byly vysazovány jako úkryty pro bažanty. Výsadby hybridních topolů a šíření bolševníku velkolepého ("Heracleum mantegazzianum") správa CHKO zastavila a zlikvidovala. V PP Častava a PP Malá voda jsou zaznamenány výskytykřídlatky ("Reynoutria" sp.) Břehové zóny všech toků zasáhla netýkavka žláznatá ("Impatiens glandulifera"), místy je hojná také netýkavka malokvětá ("Impatiens parviflora"), vrbovka žláznatá ("Epilobium ciliatum") a slunečnice topinambur ("Helianthus tuberosus"). Šíření neofytů na říčních náplavech je správou CHKO redukováno. Na PR Chomoutovské jezero se vyskytuje celík kanadský ("Solidago canadensis") a javor jasanolistý ("Acer negundo").