Top 10 similar words or synonyms for lazštiny

aao    0.752854

chail    0.744449

vocelova    0.743209

inuktitutština    0.743071

crazier    0.736288

maktum    0.734825

anaximena    0.734119

qamea    0.730400

pradéš    0.730330

abugida    0.729729

Top 30 analogous words or synonyms for lazštiny

Article Example
Lazština Vyděluje se pět hlavních dialektů lazštiny, ke kterým se často referuje podle oblastí jejich rozšíření:
Gruzínština Gruzínština se od megrelštiny a lazštiny oddělila v prvním tisíciletí př. n. l. Podle množství změn a lingvistických odhadů začalo první dělení již ve druhém tisíciletí př. n. l. nebo dříve oddělením svanštiny. Megrelština a lazština se oddělily přibližně o tisíc let později. Nese s sebou bohatou literární tradici.
Gruzínština Je hlavním jazykem pro přibližně 3,9 milionů lidí v Gruzii (asi 83 procent populace) a pro dalších 500 000 v zahraničí, především v Turecku, Íránu, Rusku, Spojených státech a v Evropě. Je literárním jazykem všech gruzínských národů, zvláště pak mluvčích jihokavkazských jazyků – svanštiny, megrelštiny a lazštiny.
Lazština Lazština není úředním jazykem ani jednoho ze států, v nichž se užívá. Nevyhnutelně mluví Lazové kromě této řeči také většinovým jazykem země, kterou obývají, tedy turecky či gruzínsky. Kromě toho, mnozí Lazové, žijící na území Turecka, mají v dnešní době tendenci k jazykové asimilaci – přecházejí na turecký jazyk, zatímco počet mluvčích lazštiny se snižuje.
Dějiny Gruzie Celá oblast se během této epochy vyhnula silnější kolonizaci ze strany Chetitů, Peršanů, Médie, Kimmerijců. Na tom měla zásluhu i dosavadní jednotnost kartvelských (gruzínských) kmenů, které se až teprve v 1. tisíciletí př. n. l. začaly od sebe odlišovat a rozpadly se na Svany, Zany a Kartvelce, což vedlo ke vzniku několika různých jazyků: svanštiny, megrelštiny, lazštiny a gruzínštiny. Zatímco Svanové ovládli pohoří Velkého Kavkazu, Zanové (Megrelci a Lazové) osídlili pobřeží Černého moře a kartvelské kmeny se přesunuli do gruzínské vnitrozemí, zejména na východ země. Kvůli přerušeným kontaktům se tyto tři oddělené národy dále vyvíjely samostatně a daly vzniknout dvěma kolébkám gruzínské kultury a státnosti. Byly jimi království Kolchida a Kavkazská Ibérie.