Top 10 similar words or synonyms for komenda

johanitská    0.691675

komendy    0.671069

johanitů    0.646082

kanonie    0.641403

kartouza    0.626805

děkanství    0.604344

kapitula    0.602584

rychta    0.596790

rotunda    0.593743

fara    0.592458

Top 30 analogous words or synonyms for komenda

Article Example
Komenda Komenda (z latinského "comes" – druh, společník) nebo také "komturie, komturství" či "komtura" je označení pro středověké sídlo rytířského či křižovnického řádu, například templářů, johanitů, německých rytířů nebo křižovníků s červenou hvězdou. "Komenda" a "komturie" je pak přeneseně i označení pro komunitu v dané komendě sídlící. V čele komend stál komtur.
Komenda Komenda svým charakterem odráží výjimečnou pozici rytířských řádů jako kombinace mnišství a rytířství. Obsahuje části běžné pro klášter, například kapitulní síň, klášterní kostel, křížovou chodbu, refektář, ale přitom je opevněná a má charakter hradu, zahrnuje také dům komtura. Součástí komend byly také hospodářské objekty a špitál.
Komenda V současné době se například České velkopřevorství řádu sv. Lazara teritoriálně dělí na dvě komendy.
Komenda Na území Česka je dochováno několik bývalých komend v různém stupni zachovalosti, např. bývalá komenda řádu německých rytířů v Drobovicích nebo Miletíně nebo bývalá komenda na Strakonickém hradě. Tato komenda navíc fungovala v netypické koexistenci se sídlem významného světského feudála Bavora ze Strakonic, který jim část svého sídla věnoval. Nejzachovalejší je bývalá johanitská komenda v Českém Dubu. Komendě johanitů (maltézských rytířů) v Praze na Malé Straně dominují mohutné věže nedostavěné části kostela Panny Marie pod řetězem.
Komenda Neúplný seznam komend v Česku:
Komenda Svádov V souvislosti se svádovskou komendou měli johanité na Žatecku kolem roku 1186 některé obce, ale někteří historici to popírají a uvedené osady lokalizují na Bezdružicko.
Komenda Kadaň Komenda johanitů v Kadani existovala v letech 1186 až 1559.
Komenda Kadaň Podle novějších interpretací se komenda nacházela v okolí děkanského kostela Povýšení svatého Kříže, kde se v domech čp. 83, 84 a 85 dochovaly zbytky zástavby původní komendy. Její hlavním prostorem byl velký sál s rozměry 8 × 15 m v domě čp. 84.
Komenda Kadaň Známí jsou někteří kadaňští komturové (Zyfrid roku 1356, Pertold 1358, Martin 1363, Stach 1377). Po komturovi Stachovi se vystřídali i jako plebáni kostela Panny Marie komtuři Jan 1378–1383, Mikuláš 1383–1395, Bedřich 1395–1406, Mikuláš Prokop rezignoval roku 1410, Bedřich 1411, Ondřej 1411–1418. Za komtura Jana (1418) pak roku 1421 byla Kadaň husity obležena a dobyta. Do města byla dosazena husitská posádka. Komtur Jan včas prchl a jako kadaňský komtur se připomíná ještě roku 1423. Město Kadaň mělo za husitských válek velmi dramatické osudy.
Komenda Kadaň Je třeba se zmínit také o tom, že kadaňský komtur měl patronátní právo nad farou Mikulovice u Kadaně (připomíná se již roku 1265 a po celé 14. století). Patronátní právo vykonával v téže době i nad farou Prunéřov u Kadaně. Zpráva A. Frinda, že Johanité měli patronátní právo i v Jirkově, není pramenně doložena.