Top 10 similar words or synonyms for kleinův

NotFoundError    0.789

Top 30 analogous words or synonyms for kleinův

Article Example
Kleinův palác Kleinův palác je novorenesanční palác v historickém jádru Brna, katastrální území Město Brno, náměstí Svobody č.o. 15. Je zapsán na seznamu kulturních památek České republiky.
Kleinův palác V roce 1994 palác převzala společnost Crédit Lyonnais Bank Praha, která jej za 80 milionů Kč v letech 1995 až 1997 kompletně zrekonstruovala, za což získala od města bezplatný pronájem některých prostor budovy na dobu 90 let. Projekt rekonstrukce vypracovala projekční kancelář K4 a zahrnoval mimo jiné i zavedení moderních inženýrských sítí, stavbu osobního výtahu či zastřešení dvora skleněnou střechou. Banku Crédit Lyonnais posléze v roce 2003 koupila banka Crédit Agricole, která ovšem v roce 2012 opustila český bankovní trh a spolu s tím i Kleinův palác.
Kleinův palác Na místě současné stavby stál dům "U zlaté koule", který v roce 1842 zakoupil a později nechal zbořit Franz Klein ze známé podnikatelské rodiny Kleinů. V letech 1847 a 1848 zde nechal vystavět nové rodinné sídlo podle projektu architekta Ludwiga Förstera, přičemž uvádí se i účast Theophila von Hansena. Jednalo se o nový dvojbytový měšťanský dům s výraznými litinovými prvky (především arkýře) na hlavním průčelí do náměstí, které zpodobňovaly hlavní obchodní artikl rodiny Kleinů (železo) a které byly dodány z rodinou vlastněné železárny v Sobotíně.
Kleinův palác Kromě komerčního využití (do svého odchodu zde sídlila banka a v přízemí dodnes funguje několik obchodů) i nekomerčního využití (informační a vzdělávací centrum Knihovny Jiřího Mahena) byl palác navržen i k funkci bydlení, neboť v podkroví vznikly patrové apartmány. Sídlí zde také brněnská pobočka České advokátní komory.
Kleinův paradox Kleinův paradox je fyzikální jev, který v roce 1929 zformuloval švédský fyzik Oskar Klein. Jeho teorie popisuje bizarní chování rychle se pohybujících elektronů.
Kleinův paradox Představme si, že elektron vložíme do otevřené krabice z křemíku. Z pohledu klasické fyziky by v ní zůstal uvězněn. Z pohledu fyziky kvantové by se mohl sice „protunelovat“ ven, avšak čím vyšší a silnější stěny bychom použili, tím menší by měl elektron šanci na útěk. Klein ovšem postuloval tezi, že pokud by jeho rychlost byla dostatečně vysoká, ani libovolně silné stěny by elektronu v úniku nezabránily. Jinak řečeno, při hodně vysoké rychlosti by elektrony procházely stěnami, jako by tam žádné nebyly.
Kleinův paradox Soudilo se, že tyto podmínky jsou možné jen např. v blízkosti černých děr. Avšak s objevem grafenu je možné, že tento paradox bude pro kvazičástice ověřen za vynaložení mnohem menší energie, a to již během několika let.
Kleinův palác Po vystřídání několika majitelů byl dům znárodněn a v roce 1949 přešel do majetku města Brna. V průběhu následujících desetiletí budova degradovala působením různých organizací, které příčkami rozdělily velké místnosti a kvůli kterým dům ztratil obytnou funkci. Stavba byla rovněž poškozena požárem půdy nebo zatékající vodou.
Jošio Nišina V roce 1921 byl kvůli výzkumu poslán do Evropy. Navštívil některé Evropské univerzity a instituce, včetně Cavendishovy laboratoře, Georg-August University of Göttingenu a Kodaňské univerzity. V Kodani prováděl výzkum s Nielsem Bohrem, s nímž se velmi zpřátelil. V roce 1928 napsal knihu o nekoherentním nebo Comptonově rozptylu s Oskarem Kleinem v Kodani, z níž byl odvozen Kleinův–Nišinův vzorec.
Oskar Klein V roce 1938 navrhl model výměny bosonů jako zprostředkování výměny nábojů ve slabé interakci, několik let poté co podobný koncept předložil Hideki Jukawa. Kleinův model byl založen na lokálně izotropních kalibračních symetriích. Později se velmi úspěšnou stala kalibrační Yangova-Millsova teorie.