Top 10 similar words or synonyms for dermaptera

NotFoundError    0.789

Top 30 analogous words or synonyms for dermaptera

Article Example
Friedrich Kolenati V zoologii se zaobíral hlavně zkoumáním netopýrů – Chiroptera, v entomologii studoval hlavně řády: Coleoptera – brouci, Hymenoptera – blanokřídlí, Diptera – dvoukřídlí, Trichoptera, Dermaptera a Neuroptera. Část prací věnoval i výzkumu pavouků – Araneidea. Ve své době byl pokládán za jednoho z nejlepších odborníků na netopýry v celé Evropě.
Škvoři Škvoři ("Dermaptera", De Geer, 1773) jsou druhově nepočetný (pouze asi 1800 druhů) řád hmyzu. Mají protáhlé tělo, kousací ústní ústrojí a dva páry křídel, přední přeměněný v krátké kožovité krytky a zadní blanitý, který je pod krovkami vějířovitě složený. Typickým znakem jsou klíšťkovité štěty umístěné na konci zadečku.
Tasemnice krysí Jako mezihostitel tasemnice krysí figuruje více než 60 druhů hmyzu ze 7 různých řádů, včetně Lepidoptera, Orthoptera, Siphonaptera, Embiidina, Dermaptera, Dictyoptera a Coleoptera. Jako nejběžnější a taky nejčastěji experimentélně používanými mezihostiteli jsou však brouci potemníkovití, jmenovitě "Tenebrio molitor", "Tribolium confusum" a "Tribolium castaneum".
Primáti Výzkumem molekulární genetiky se zjistilo, že primáti patří do evoluční větve savců pojmenované Euarchontoglires, která se štěpí na skupinu Glires, to jsou hlodavci (Rodentia) a zajícovci (Lagomorpha) a na skupinu Euarchonta, do která patří primáti, letuchy (Dermaptera) a tany (Scandentia). Linie Euarchonta vznikla před 87,9 mil. let, tany se od primátů oddělily před 86,2 a letuchy před 79,6 mil. let, vše proběhlo ve svrchní křídě.
Hmyz Také v infratřídě Neoptera můžeme pravděpodobně v brzké době očekávat reorganizaci. V současnosti se Neoptera dělí do dvou nadřádů Exopterygota a Endopterygota. Ale i když Endopterygota bude monofylní, zdá se že Exopterygota může být parafylní a rozdělena mezi menší skupiny; Paraneoptera, Dictyoptera, Orthopteroidea a do dalších skupin (Grylloblattodea + Mantophasmatodea a Plecoptera + Zoraptera + Dermaptera). Phasmatodea a Embioptera byly navrhovány k vytvoření skupiny Eukinolabia, zatímco Strepsiptera a Diptera jsou někdy seskupeny společně ve skupině Halteria. Paraneoptera se ukazuje být více úzce spřízněna s nadřádem Endopterygota, než se zbytkem nadřádu Exopterygota. V současnosti ještě není docela jasné jak blízce si jsou zbývající skupiny Exopterygote příbuzné a jestli jsou sdruženy v nějaké větší jednotce. Pouze další výzkum může přinést na tyto otázky odpovědi.