Top 10 similar words or synonyms for borohoro

NotFoundError    0.789

Top 30 analogous words or synonyms for borohoro

Article Example
Urumči Urumči se nachází na úpatí východního Ťan-šanu, na západním úpatí pohoří Borohoro a východním úpatí pohoří Bogda-šan, jehož nejvyšší hora Bogda (5445 m) se nachází 55 km východně od města. Severně od města se rozkládá Džungarská pánev, na jihovýchodě pod svahy pohoří Bogda-šan se nachází Turfanská proláklina.
Džungarský Alatau Džungarský Alatau se skládá z několika paralelních hřbetů, z nichž hlavní leží na severu a tvoří hranici mezi Čínou a Kazachstánem. V tomto hlavním hřebenu se také nachází nejvyšší vrchol pohoří. Jižně od hlavního hřebene se nacházejí hřbety Toksanbaj a Bežintau, které jsou od hlavního hřbetu oddělené údolími řek Koksu a Boro-tala. S hlavním hřebenem je spojuje krátký poledníkový hřeben, tvořící rozvodí mezi těmito řekami. Tyto hřbety pak také na východě navazují na pohoří Borohoro. Ještě jižněji se nachází hřeben Tyškantau, dosahující výšky až 4359 metrů.
Ťan-šan K vymezení a geografickému členění Ťan-šanu existuje několik přístupů. Geologicky orientované vymezení a členění přiřazuje k Ťan-šanu také Pamiro-alaj (Gissaro-alajský systém) a Ťan-šan je v tom případě členěn na pět částí na severní (zahrnující Zailijský Alatau, Kungej Alatau, Džungarský Alatau a Tarbagataj, Kyrgyzský hřbet a někdy také Talaský Alatau), centrální (tvořený trojúhelníkem hřbetů Ferganského, Kokšaal-tau a Těrského, někdy rozdělovaný ještě na Ťan-šan centrální a vnitřní), západní (hřbety ze severu ohraničující Ferganskou kotlinu – hřbety Čatkalský, Ugamský, Pskemský, Kuraminský), jižní (Pamiro-alaj, tedy hřbety Alajský, Turkestánský, Zeravšanský a Hissarský) a východní (Ťan-šan na území Číny – hřbety Chalyk-tau, Borohoro, Bogda, Barkol a Karlik).
Ťan-šan Celá oblast Ťan-šanu je odvodňována do bezodtokých pánví a žádná část vody odtékající z Ťan-šanu se tak nedostává až do světového oceánu. Západní část pohoří i části centrálního Ťan-šanu se nachází v povodí Aralského jezera a je odvodňována řekou Syrdarja a její zdrojnicí řekou Naryn. Severní části Ťan-šanu jsou odvodňovány řekou Ču, která se ztrácí ve sníženině Aščikol, a řekou Ili do jezera Balchaš. Jižní svahy Ťan-šanu odvodňuje řeka Tarim a její zdrojnice, její voda se ztrácí v oblasti dnes již vyschlého jezera Lobnor. Severní svahy hřbetů Borohoro, Bogda, Barkol či Karlik ve východním Ťan-šanu a jihovýchodní svahy Džungarského Alatau jsou odvodňovány kratšími vodními toky do Džungarské pánve.
Džungarský Alatau Džungarský Alatau (kazašsky Жетісу Алатауы, pohoří sedmi řek, rusky Джунгарский Алатау, čínsky 准格尔阿拉特, pinyin Zhǔngéěr Ālātè, český přepis Čun-ke-er A-la-tche, mongolsky Алаг Уул) je horské pohoří ve střední Asii, považované buď za součást Ťan-šanu , nebo za samostatné pohoří. Táhne se západovýchodním směrem mezi řekou Karašal a Džungarskou bránou podél kazašsko-čínské hranice. Ze západu a severu je obklopeno Balchašsko-alakolskou pánví, ze severovýchodu jej Džungarská brána odděluje od pohoří Tarbagataj, z východu je obklopeno Džungarskou pánví, na jihovýchodě navazuje u jezera Sayram na pohoří Borohoro a z jihu je od Zailijského Alatau odděleno údolím řeky Ili. Dosahuje délky zhruba 350 km a šířky 50 - 190 km. Nejvyšším vrcholem s nadmořskou výškou 4622 metrů je štít nazývaný Alagordy, Besbaskan nebo Pik Semjonova Ťanšanského.