Top 10 similar words or synonyms for štětkovec

callistemon    0.894839

microcaecilia    0.888164

guadalupensis    0.882507

mearnsii    0.882131

floribundum    0.880966

parapiptadenia    0.880779

spurium    0.880077

chrysophyllum    0.880032

pearcei    0.879906

malaccense    0.879775

Top 30 analogous words or synonyms for štětkovec

Article Example
Štětkovec Listy štětkovců se v Austrálii živí někteří blouci, např. vrubounovitý brouk "Repsimus manicatus" nebo mandelinky rodu "Paropsisterna".
Štětkovec Různé druhy štětkovců lze vidět ve sklenících českých botanických zahrad.
Štětkovec Rod štětkovec zahrnuje 37 druhů. Je rozšířen v Austrálii a na Tasmánii. V některých zdrojích je uváděno i několik druhů z Nové Guiney (např.), které jsou však většinou řazeny do rodu "Melaleuca".
Štětkovec Květy štětkovců jsou opylovány zejména ptáky a včelami. Různých druhů ptáků bylo na květech australských štětkovců napočítáno celkem 28. Patří mezi ně zejména medosavky rodu "Phylidonyris" a "Meliphaga", kystráčci rodu "Melithreptus", jehlozobky ("Acanthorhynchus"), někteří papoušci aj.
Štětkovec Rod "Callistemon " je v rámci myrtovitých řazen do podčeledi "Myrtoideae" a tribu "Melaleuceae". Taxonomie a pojetí tohoto rodu jsou dosud nesjednocené. Na základě fylogenetických studií bylo zjištěno, že rod "Callistemon" tvoří (podobně jako několik dalších rodů myrtovitých) vývojovou větev uvnitř rodu "Melaleuca", který se tím stává polyfyletickým. Taxonomická revize této skupiny nebyla dosud uveřejněna. V rámci vývojového stromu rodu "Melaleuca" se sice objevuje několik monofyletických skupin a bylo by možno jej rozřadit do několika monofyletických rodů, tyto skupiny však nemají téměř žádné význačné morfologické znaky, které by je navzájem vymezovaly. Současní taxonomové se proto kloní spíše k širokému pojetí rodu "Melaleuca", zahrnujícího i druhy rodu "Callistemon" a upřednostňují toto řešení před jeho rozdělením do několika vzájemně nerozlišitelných rodů. Některé zdroje již "Callistemon" jako součást rodu "Melaleuca" uvádějí (např.), jiné zatím preferují starší pojetí ()
Štětkovec Taxonomie rodu "Callistemon" není dosud dořešená, pravděpodobně však bude na základě fylogenetických výzkumů vřazen do blízce příbuzného rodu kajeput ("Melaleuca").
Štětkovec Plody většiny druhů zůstávají na větvích a otevírají se až po několika letech. K otevření tobolek může dojít např. po požáru vegetace, které jsou v některých oblastech Austrálie časté a periodické. U některých druhů se tobolky otevírají již po roce.
Štětkovec Štětkovce se pěstují v klimaticky příhodných oblastech světa jako zajímavé okrasné dřeviny s nápadnými květenstvími. Druh "C. citrinus" byl dovezen do Británie Josephem Banksem již v roce 1789. Většina druhů vyžaduje sušší klima a dobře propustnou půdu, pouze druh "C. viminalis" je vlhkomilnější a snese i zasolenou půdu. Štětkovce se často i v přírodě mezi sebou kříží a jejich určování je dosti obtížné. Mimo botanických druhů se pěstuje i řada okrasných kultivarů a různých hybridů. Z červeně kvetoucích štětkovců náležejí mezi běžněji pěstované druhy zejména "C. rigidus", "C. speciosus", "C. viminalis", "C. brachyandrus" a "C. citrinus", ze žlutokvětých se pěstuje zejména "C. pallidus", "C. pityoides", "C. subulatus", "C. formosus", "C. salignus" a "C. sieberi". Druhy "C. citrinus" a "C. rigidus" jsou vyhledávány pro svůj vzpřímený vzrůst.
Štětkovec Štětkovec ("Callistemon") je rod rostlin z čeledi myrtovité. Jsou to keře a stromy s nevelkými, jednoduchými, střídavými listy a květy v nápadných, podlouhlých květenstvích s dlouhými, většinou červenými nebo žlutými tyčinkami. Květy jsou opylovány zejména ptáky a různými včelami. Rod zahrnuje téměř 40 druhů a je rozšířen v Austrálii a na Tasmánii. Štětkovce jsou v klimaticky příhodných oblastech světa pěstovány pro nápadná květenství jako okrasné dřeviny.
Štětkovec Štětkovce jsou stálezelené, aromatické keře a stromy, dorůstající výšky od 1 do 12 metrů. Listy jsou drobné až středně velké, jednoduché, zpravidla dlouhé a úzké, střídavé, kožovité, řapíkaté až přisedlé. Čepel listů je na ploše žláznatě tečkovaná. Palisty chybějí. Květy jsou přisedlé, pětičetné, podepřené listeny, uspořádané v jednoduchých klasech vytvářejících se u konce větévek. Po odkvětu větévka pokračuje v růstu. Kalich je složen z 5 volných, vejčitých až okrouhlých lístků. Koruna je drobná a nenápadná, zpravidla zelená, smetanová, žlutá nebo růžová, složená z 5 volných, eliptických, vejčitých až okrouhlých korunních lístků. Tyčinek je mnoho (obvykle 16 až 70), jsou dlouhé a barevné (nejčastěji červené nebo žluté), na bázi krátce srostlé. Semeník je polospodní, srostlý ze 3 nebo 4 plodolistů a se stejným počtem komůrek s mnoha vajíčky. Čnělka je 1, zakončená hlavatou bliznou. Plodem je pouzdrosečná, pukavá, dřevnatá tobolka s mnoha semeny. Plody většinou dlouhou dobu vytrvávají na větvích.