Top 10 similar words or synonyms for vliw

armv    0.759160

altivec    0.752960

simd    0.744263

threading    0.733117

microblaze    0.715574

atmel    0.714743

multinucli    0.713097

cuda    0.711610

vdp    0.710272

dsp    0.704738

Top 30 analogous words or synonyms for vliw

Article Example
VLIW VLIM (acrònim anglès de Paraula d'Instrucció Molt Llarga) es refereix a una arquitectura de processador dissenyada per a potenciar el concepte de paral.lelisme o computació paral·lela. Mentre que en els processadors convencionals l'execució de les instruccions és en mode seqüencial, un processador VLIW permet al programa d'especificar l'execució d'instruccions en paral·lel o concurrentment.
VLIW En un processador seqüencial tindrem:
VLIW Considerem que volem implememtar l'operació y=axb + cxd + exf :
VLIW En un processador VLIW tindrem:
Arquitectura GCN GCN utilitza una arquitectura RISC SIMD en canvi TeraScale utilitzava una arquitectura VLIW SIMD que ha estat substituïda.
Instrucció (informàtica) En arquitectures VLIW, les quals inclouen moltes arquitectures de microcodi, operacions simultànies múltiples i operands són especificades en una única instrucció.
Itanium Està basat en una arquitectura anomenada EPIC ("Explicitly Parallel Instruction Computing", processament d'instruccions explícitament paral·lel) que es tracta d'una forma de fer VLIW ("Very Long Instruction Word", Instruccions de paraula realment llargues), la qual és una tècnica usada en els processadors de tipus RISC.
Qualcomm Snapdragon Consisteix en un Processador de senyals digitals, un microprocessador multithread especialitzat i amb arquitectura optimitzada per tractar tota la part de processament de senyals digitals. Normalment s'utilitza per fer conversió analògica a digital o per filtrar els senyals rebuts. També per executar a baix consum instruccions SIMD o VLIW. En el cas dels processadors Qualcomm es posa en el mòdul del mòdem i també en el mòdul de la GPU.
Intel i860 El i860 combina unes característiques que eren úniques en aquest temps, el més notable fou la seva arquitectura VLIW ("Very Long Instruction Word") i un bon suport per a operacions d'alta velocitat de coma flotant. El disseny va muntar una ALU de 32 bits juntament amb una FPU de 64 bits que en si mateixa va ser feta en tres parts, un processador sumador, un multiplicador, i un gràfic. El sistema tenia pipelines separats per al ALU, el sumador i el multiplicador, i podia manejar fins a tres instruccions per cicle de rellotge.
Instrucció (informàtica) La grandària o llargada d'una instrucció varia àmpliament, des de quatre bits en alguns microcontroladors a molts centenars de bits en alguns sistemes VLIW. La majoria dels processadors moderns utilitzats en ordinadors personals, ordinadors centrals i superordinadors, posseeixen instruccions amb grandàries entre 16 i 64 bits. En algunes arquitectures, principalment en la majoria dels RISCs, les instruccions posseeixen una grandària fixa, corresponent típicament a la grandària de la paraula en aquesta arquitectura. En altres arquitectures, les instruccions posseeixen llargada variable, típicament múltiples integrals d'un byte o d'una mitja paraula.