Top 10 similar words or synonyms for descodificada

replicada    0.504353

multiplicada    0.495377

obviada    0.492278

impugnada    0.491043

complimentat    0.483880

manipulada    0.482229

processada    0.481528

reafirmada    0.479802

invalidada    0.478602

verificada    0.475094

Top 30 analogous words or synonyms for descodificada

Article Example
Ángel Alcázar de Velasco Com revelarien els americans després de la victòria aliada, sempre van estar al corrent dels moviments d'Alcázar, al que infravaloravean com a espia. La informació codificada manejada pels japonesos, com deixen veure en les revelacions dels “Magic Summaries”, va poder ser descodificada pels americans amb relativa facilitat i des del principi del conflicte gràcies a l'adquisició dels codis.
Àcid desoxiribonucleic En la transcripció, els codons d'un gen són copiats a l'ARN missatge per l'ARN polimerasa. Aquesta còpia d'ARN és posteriorment descodificada per un ribosoma que llegeix la seqüència d'ARN aparellant les bases de l'ARN missatger a l'ARN de transferència, que porta aminoàcids. Com que hi ha quatre bases en combinacions de tres lletres, hi ha 64 codons possibles (formula_1 combinacions). Aquests codons codifiquen els vint aminoàcids estàndard, donant més d'un codó possible a la majoria d'aminoàcids. També hi ha tres codons "stop" o "sense sentit" que signifiquen que s'ha arribat a la fi de la regió codificant; són els codons TAA, TGA i TAG.
Lector de codi de barres El llapis òptic consisteix en una font de llum i un fotodíode que es col·loquen un al costat a l'altre en la punta o en el tub. Per llegir un codi de barres, la punta s'ha de moure a través de les barres a una velocitat relativament uniforme. El fotodíode mesura la intensitat de la llum reflectida des de la font de llum que travessa cada barra i espai en el codi imprès. El fotodíode genera una ona que s'utilitza per mesurar les amplades de les barres i espais en el codi de barres. Les barres fosques en el codi de barres absorbeixen la llum, i els espais en blanc la reflecteixen de manera que forma una ona de tensió generada pel fotodíode del qual en fa una representació de la barra i el patró d'espai del codi de barres. Aquesta ona és descodificada pel lector de manera semblant als punts i ratlles del codi Morse.
Criptografia de clau pública Els algorismes de signatura digital de clau pública es poden utilitzar per a l'autenticació del remitent i justificant de recepció. Per exemple, un usuari pot xifrar un missatge amb la seva pròpia clau privada i enviar-lo. Si un altre usuari el pot desxifrar amb èxit utilitzant la clau pública corresponent, això proporciona la garantia que el primer usuari (i no un altre) l'ha enviat. A la pràctica, es calcula un resum criptogràfic del missatge, es xifra amb la clau privada i s'envia junt amb el missatge (xifrant-ho altre cop tot plegat amb la clau pública del receptor) això ocasiona una signatura criptogràfica del missatge. El receptor llavors, un cop desxifrat el missatge amb la seva clau privada, pot verificar la integritat de missatge i l'origen calculant el valor del resum del missatge rebut i comparant-lo amb la signatura descodificada (el valor resum original). Si el resum enviat i el calculat pel receptor no lliguen, llavors el missatge rebut no és idèntic al missatge que el remitent "signava", o la identitat del remitent és incorrecta.