Top 10 similar words or synonyms for uzajamnoj

podobnost    0.750304

epistemološki    0.749997

novčanoj    0.746201

lizing    0.735523

ženevske    0.732086

emancipaciju    0.731034

muslimanki    0.728754

kolektivnu    0.727517

priznatim    0.726831

poštenje    0.726641

Top 30 analogous words or synonyms for uzajamnoj

Article Example
Epistaza U uzajamnoj dominantnoj epistazi potrebno je da bar jedan od dva uključena gena bude u verziji dominantnog alela. Primjer je boja lista duhanu, u koju su uključena dva gena.
Evolucija čovjeka Mozak ↔ ruke ↔ rad ↔ svijest ↔ govor jedinstvena su i otvorena dijalektička cjelina, za koju su posebno delikatne i neizvjesne procjene, kako pojedinačnog doprinosa polaznoj upućenosti (pra)hominidnog adaptivnog tipa pri osvajanju ljudskog područja prilagođavanja, tako i njihovog djelimičnog doprinosa u dosadašnjoj evoluciji ove vještine opstanka u prirodnoj okolini. Pojedini dijelovi su se pri međusobnom djelovanju razvijali u odnosu na ostale dijelove cjeline i u složenoj uzajamnoj uslovljenosti.
Ante Pavelić Nakon proglašenja šestojanuarske diktature 1929. godine odlazi u emigraciju. Prvo odlazi u Beč, zatim s Gustavom Perčecom u Budimpeštu, te u Sofiju. U Sofiji 20. aprila 1929. godine s vođama makedonske emigracije i vođom VMRO-a (Vantrašna makedonska revolucionarna organizacija) Veličkom Georgijevim potpisuje deklaraciju o uzajamnoj pomoći Makedonaca i Hrvata u rušenju Jugoslavije i stvaranju samsotalnih država Hrvatske i Makedonije. Istovremeno u Beogradu ga je Sud za zaštitu države 17. jula 1929. godine osudio na smrt u odsutnosti.
Auguste Comte Dakle, ovaj pojam koegzistencije je vezan za postojeći red stvari, njihov mir za evoluciju, a metod sukcesije podrazumijeva proces ali koji je zasnovan na socijalnoj evoluciji, gdje jedna pojava ustupa mjesto drugoj. Dakle, ovdje ne postoje unutrašnja protivrječnost da samoj pojavi, gdje kvantitativni razvoj pojave dovodi do novog kvaliteta, do vlastite negacije, nego sukcesija podrazumijava da jedna pojava nestaje te ustupa mjesto drugoj, jer sve je u uzajamnoj harmoniji i zasnovano je na socijalnom konsenzusu, te nema protivrječnosti klasnog antagonizma. Prisutna je saradnja individua, ako ovaj konsenzus podrazumijeva što se prihvata određeni pravni, politički, moralno-etički, naučni poredak koji osigurava progres-napredak, a on je moguć samo kroz postojeći red stvari, kroz harmoniju. Bilo koja vrsta klasnog antagonizma socijalno-političke revolucije prema Comteu je pogubna za progres i to predstavlja patologiju društva koja se kroz konsenzus nadilazi, jer društvo ide u svoj pozitivni stadij koji prema njemu predstavlja i završetak historije.
Auguste Comte Kada je riječ o građanskom društvu Kont je uočio da sve veća duštvena i tehnička podjela rada vodi parcijalizaciji same ličnosti, ondje gdje se dijeli rad, dijeli se i čovjek. Ovako podjeljena ličnost na svoje parcijalne funkcije, uloge, profesije vodi egoističnom parcijalnom interesu gdje Kont buržoaska individualna liberalna građanstva definira kao egoizam, gdje su ličnosti- suprostavljene, gdje je univerzalni moral ugrožen, te da bi se uspostavili univerzalni etički principi Kont se zalaže za reafirmaciju same obitelji, obiteljskog morala, gdje će žena (majka) čija još priroda nije inficirana egoizmom biti u potpunosti nosilac ovog pozitivističkog morala utemeljenog na altruizmu. Ovu altruističku zadaću Kant daje i proleterijatu koji će u uzajamnoj povezanosti i saradnji sa industrijalcima biti skup organiziranja društva na naučnim tekovinama.